Mastercard och Doconomy visar vägen för medveten shopping i jul – tillhandahåller ny unik beräkning av CO2 i julhandeln

17 december 2020 | Stockholm

Hittills har 2020 varit ett år fyllt av utmaningar och även julen kommer att se annorlunda ut för många i år. Det är nu extra viktigt att handla medvetet och informerat. Tidigare undersökningar från Mastercard visar att många svenskar redan anser sig vara mer omtänksamma denna jul samt planerar att ägna mer tid och eftertanke åt årets julklappar.

Och det finns många sätt att visa extra omtanke i vardagen, inte minst i hur vi handlar. Mastercard och Doconomy vill bidra till ökad medvetenhet i samband med årets julshopping och som en del av detta arbete presenteras idag unika beräkningar för hur mycket koldioxid julhandeln i Sverige skapar. Beräkningarna, som tagits fram med hjälp av Åland Index, visar att julhandeln förra året stod för cirka 744 548 ton CO2e. Denna data ger oss alla möjligheter att reflektera över våra utgifter, förstå vår egen påverkan och göra medvetna val, i en tid då många aktivt vill bidra till en mer hållbar värld.

Genom beräkningarna hoppas Doconomy och Mastercard bidra till att utbilda och engagera kring ökad medvetenhet, hållbar konsumtion och samverkan mellan handeln och allmänheten. Datan används i dag i DO, Doconomys mobila tjänst som hjälper människor att handla och spara mer medvetet. DO ger också användare möjlighet att direkt kompensera för sitt koldioxidavtryck genom FN-certifierade projekt.

– Vi vet att årets jul är unik på många sätt och vi på Mastercard vill gärna bidra till att öka medveten och omtänksamheten i samband med julhandeln. Beräkningen vi har tagit fram tillsammans med Doconomy är verkligen unik. Vi är mycket stolta över Sverige är först ut med den här typen av verktyg som ger en tydlig bild av COoch konsumtionsmönster över året, säger Erik Gutwasser, vd för Mastercard i Norden och Baltikum.

Banker i Europa och USA använder redan idag samma metodik för att beräkna transaktioner åt sina kunder och engagera dem i hållbara val men detta är första gången beräkningen sker på nationell nivå. I takt med att fler detaljhandels- och bankpartners använder Åland Index sprids också den information och kunskap som krävs för medvetna köpbeslut och en mer hållbar framtid.

– Vi hoppas att de här beräkningarna ska få fler människor att enklare förstå hur vår konsumtion påverkar klimatet. Det är enklare att göra mer medvetna val kring sina inköp om det finns en beräkningsmodell som Åland Index som hjälper till och det är extra roligt att just Sverige är först med detta, säger Mathias Wikström, vd för Doconomy.

Mediakontakter

Annika Kristersson, Kommunikationschef, Norden och Baltikum, Mastercard
Mathias Wikström, Vd, Doconomy
+46 708 15 32 03

Om beräkningarna
Transaktionsdatan är hämtad från december 2019 och baseras på svenskars köp med Mastercardkort. Vi har utgått från 5 av de vanligaste inköpskategorierna för svenskar och aggregerat transaktionsdata under dessa. Var och en av dessa kategorier har sedan genom Åland Index, Doconomys utsläppsindex för koldioxidekvivalenter (CO2e), försetts med ett koldioxidavtryck motsvarande storleken på transaktionsdatan. För jämförelse har även samma uträkning gjorts för en genomsnittlig månad under 2019.

 

Om Åland Index
Åland Index är ett globalt index som beräknar konsumenters finansiella transaktioners klimatpåverkan genom att använda ett genomsnittligt koldioxidavtryck för varje bransch. Indexet känner exempelvis av om ett köp görs på en bensinstation eller i en blomsterbutik och anger ett koldioxidfotavtryck baserat på den informationen. Emellertid kan indexet inte härleda klimatavtrycket till den specifika produkten – dels på grund av att det idag saknas klimatdata på produktnivå och dels på grund av integritetsskäl.

lndexet är skapat genom publik data samt företagsdata som tillhandahålls av dataleverantören S&P och Trucost och redovisar konsumentens uppskattade klimatpåverkan i koldioxidekvivalenter (CO2e) i kilo.

 

Om Doconomy
Doconomy AB som grundades 2018 är både en fintech-startup och en filosofi om hur människor kan använda sina pengar som ett verktyg för att motverka klimatförändring. Doconomys vision är möjliggörandet av en hållbar livsstil för alla, genom att erbjuda enkla banktjänster som kan förändra beteenden, hantera besparingar samt uppmuntra förändringar som leder till en hållbar konsumtion. Doconomy använder sig av Åland Index, som tagits fram av Ålandsbanken för att följa den påverkan som varje transaktion har. Följ @doconomy på Twitter för löpande uppdateringar.

Om Mastercard (NYSE:MA) www.mastercard.se
Mastercard är ett teknologiföretag inom den globala betalningsbranschen. Vår mission är att koppla samman och driva en inkluderande digital ekonomi som gynnar alla, överallt, genom att göra transaktioner säkra, enkla, smarta och tillgängliga. Med säkra data och nätverk, partnerskap och passion hjälper Mastercards innovationer och lösningar individer, banker och finansiella institutioner, myndigheter och företag att nå sina mål. Genom att finnas i mer än 210 länder och platser, bygger vi en hållbar värld som skapar ovärderliga möjligheter för alla.