Nya mobila betallösningar kan minska andelen utan banktjänster med en tredjedel globalt

28 mars 2019 | Stockholm | Av akristersson

607 miljoner av de människor som i dag saknar ett bankkonto kan få tillgång till banktjänster genom sina mobiltelefoner. Men detta är bara det första steget i möjliggörandet av finansiell inkludering. Att få tillgång till finansiella tjänster räcker inte, människor måste även bli aktiva användare, säger Ann Cairns, Vice Chairman på Mastercard.


En ny rapport från Mastercard som har kartlagt finansiell inkludering globalt, visar på att 607 miljoner av de människor som idag står utan ett bankkonto däremot äger en mobiltelefon. Genom mobila betallösningar skulle dessa kunna få tillgång till digitala banktjänster, vilket är ett stort steg i resan mot att uppnå finansiell inkludering. I rapporten framgår det att 15 länder står för 60 procent av alla som lever utan ett bankkonto, och i 14 av dessa, överstiger antalet personer med mobiltelefon de som har ett bankkonto med flera miljoner. I Kina ligger denna siffra på hela 204 miljoner.

Antalet personer utan bankkonto, som potentiellt kan ha tillgång till finansiella tjänster via sin mobiltelefon


Unbanked populations v mobile ownership

Källa: Mastercard-analys baserat på siffror från Världsbankens Global Findex-databas,
GSMA Intelligence och Pew Research Center


Framgångsfaktorer
I rapporten listas fem framgångsfaktorer för att uppnå finansiell inkludering, nämligen; användarcentrerad design, flexibla regleringar, tillgång till digitala lösningar, kollektiva ekosystem och uppmuntran till användning av digitala lösningar. Rapporten hänvisar vidare till den nordiska modellen där banbrytande samarbeten mellan banker, myndigheter och innovativa aktörer skapar förutsättningar för en inkluderande digital infrastruktur.


Jämställdhetsutmaningar
En annan viktig aspekt som rapporten tar upp är jämställdhet. Då det idag globalt sett främst är män som har tillgång till mobila teknologier riskerar klyftorna att växa om mobilen blir den främsta kanalen för finansiella tjänster. I utvecklingsländer har 67 procent av männen bankkonton, medan siffran för kvinnor ligger på 59 procent. Rapporten visar även på att kvinnor är betydligt mindre benägna att utföra digitala transaktioner och i större utsträckning använder informella finansiella produkter och tjänster.


Rapporten, Unravelling the Web, beställdes av Mastercard och presenterades under Financial Inclusion Summit i Oslo den 28 mars 2019. Konferensen arrangerades av fintechbolaget Fintech Mundi, och talare som medverkade var Ann Cairns, Vice Chairman på Mastercard, Greta Bull, VD på CGAP (Världsbanken) och James Mwangi, VD på Equity Bank Kenya.

Om rapporten
Rapporten, Unravelling the Web, har tagits fram av MagnaCarta Communications på uppdrag av Mastercard. Rapporten bygger på befintliga analyser, data och forskning såväl som djupgående telefonintervjuer med specialister inom finansiell inkludering, banker, fintech-företag samt teknikinvesterare. Intervjuerna har genomförts under februari och mars 2019.


Om Financial Inclusion Summit, Oslo
Financial Inclusion Summit, som ägde rum 28 mars 2019 i Oslo, syftar till att skapa dialog kring hur de nordiska länderna, med hjälp av finansiell teknologi, kan hitta en långsiktig lösning för att minska fattigdom och öka tillväxt. Konferensen arrangerades av fintechbolaget Fintech Mundi och nyckelpersoner från regering, olika utvecklingsorgan och privata organisationer från hela Norden med omnejd var med och deltog.

akristersson

Mediakontakter

Annika Kristersson, Kommunikationschef i Norden & Baltikum, Mastercard

Om Mastercard

Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, är ett teknikföretag inom den globala betalningsindustrin. Vi driver världens snabbaste nätverk för betalningsprocesser som knyter samman konsumenter, finansiella institutioner, handlare, myndigheter och företag i över 210 länder och marknader. Mastercards produkter och lösningar gör vardagliga aktiviteter – som inköp, shopping, resande och företagande – enklare, säkrare och mer effektivt för alla.  Följ oss på Twitter @MastercardNews, @MastercardSE, vår blogg Beyond the Transaction och prenumerera på de senaste nyheterna som publiceras på Engagement Bureau. För mer information besök: www.Mastercard.se

Om Mastercard (NYSE:MA) www.mastercard.se
Mastercard är ett teknologiföretag inom den globala betalningsbranschen. Vår mission är att koppla samman och driva en inkluderande digital ekonomi som gynnar alla, överallt, genom att göra transaktioner säkra, enkla, smarta och tillgängliga. Med säkra data och nätverk, partnerskap och passion hjälper Mastercards innovationer och lösningar individer, banker och finansiella institutioner, myndigheter och företag att nå sina mål. Genom att finnas i mer än 210 länder och platser, bygger vi en hållbar värld som skapar ovärderliga möjligheter för alla.