Stockholm, 7 mars 2018 Idag släpps den andra upplagan av Mastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE) som på en global nivå mäter förutsättningarna för kvinnligt entreprenörskap och företagande. Studien visar att Sverige har ökat två platser sedan föregående år och tar nu en global andraplats efter Nya Zeeland. Men trots sina goda förutsättningar rankas Sverige fortfarande lågt när det kommer till andel kvinnliga företagsägare och hamnar först på plats 37.

Mastercards MIWE-undersökning kartlägger framsteg och bedrifter av kvinnliga entreprenörer och företagsägare på över 57 marknader på fem geografiska regioner (Asien och stillahavsområdet, Europa, Latinamerika, Mellanöstern och Nordamerika). Parametrarna utgår från tre överordnade kategorier: kvinnors position på arbetsmarknaden, tillgång till finansiella tjänster och kunskap samt företagsstöd och stöd riktade mot just kvinnliga företagare.

De länder som rankas högst gällande förutsättningar i MIWE är till största del höginkomstländer som även rankas som innovativa. I dessa länder får kvinnors position på arbetsmarknaden, tillgång till finansiella tjänster och kunskap samt stöd riktat mot kvinnliga företagare hög poäng. Marknaderna med goda resultat har ofta även de lägsta nivåerna av könsdiskriminering kopplat till företagande, utbildning och finansiella möjligheter samt resurser.

Låg andel kvinnliga företagsägare i Sverige
När det kommer till kvinnliga företagsägare rankas Sverige först på plats 37 med 21,8 %, vilket är samma plats som föregående år. Sverige har alltså trots sina höga poäng för gynnsamma förutsättningar låga nivåer av kvinnligt företagsägande. Enligt undersökningen kan detta vara ett resultat av att svenska kvinnor oftare än män undviker risker som kopplas till affärer och entreprenörskap som ett resultat av en bristande tro på den egna förmågan. På 10 män som tror att de kan driva eget företag är det enbart 6 kvinnor i Sverige som säger detsamma (lägsta siffran i Asien och Europa). Undersökningen visar på att det även kan bero på en bristande samhällelig uppmuntran kring entreprenöriella karriärer samt status kopplat till detta.

Intressant att notera är att trots att Sverige inte ligger längst fram gällande antal kvinnliga entreprenörer är svenska kvinnor särskilt intresserade av att investera i nya bolag som har startats av någon annan och är nästan lika benägna som män att bli informella investerare.

”Sverige ligger i topp med de mest gynnsamma förutsättningarna, men trots detta är det förhållandevis låg andel kvinnliga entreprenörer. Inför internationella kvinnodagen med temat ”Press for Progress” är förhoppningen att undersökningen kan fungera som en motivation för att inspirera till positiv förändring så att samhället kan ta del av kvinnors fulla potential”, säger Sasha Krstic, regionchef för Mastercard Norden och Baltikum.

Låginkomstländer som Ghana, Uganda, och Vietnam har hög andel kvinnliga entreprenörer trots mindre gynnsamma förhållanden. I dessa länder är drivkraften snarare kopplat till ett behov än inspiration av befintliga affärsmöjligheter.

Topp 10-listan över marknader med bäst förutsättningar (stödjande funktioner och möjligheter) för kvinnor att utvecklas som entreprenörer

 1. Nya Zeeland – 74.2

 2. Sverige – 71.3

 3. Kanada – 70.9

 4. USA – 70.8

 5. Singapore – 69.2

 6. Portugal - 69.1

 7. Australien – 68.9

 8. Belgien - 68.7

 9. Filippinerna – 68.0

 10. Storbritannien – 67.9


Topp 10-listan över andelen kvinnliga entreprenörer bland landets samtliga entreprenörer:

 1. Ghana – 46.4%

 2. Ryssland – 34.6%

 3. Uganda – 33.8%

 4. Nya Zealand – 33.0%

 5. Australien – 32.1%

 6. Vietnam – 31.3%

 7. Polen – 30.3%

 8. Spanien – 29.4%

 9. Rumänien -28.9%

 10. Portugal – 28.7%


Nyckelinsikter från Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2018:

 • Vad krävs för att ett företag ska bli framgångsrikt? En lyckad kombination är tillgång till finansiella tjänster och produkter, enkla sätt att utöva företagande, stöd för små och mellanstora företag och säkerställande av kvalitet, något som återfinns i Nya Zealand (74.2 poäng, 1a), Sverige (71.3, 2a), Kanada (70.9, 3e), USA (70.8, 4e) och Singapore (69.2, 5e), som tog hem topp fem i undersökningen.

 • Entreprenörskap öppnar upp möjligheter för kvinnor, något som syns i marknader som Filippinerna (68.0, 9e), Botswana (66.5, 14e), Thailand (65.8, 15e), Polen (65.4, 19e) och Costa Rica (65.0, 20e). Trots att stöttande förutsättningar för entreprenörer i dessa marknader inte är lika främjande, finns det en stor närvaro av kvinnliga företagsledare, professionella och tekniska arbetare, ett levande entreprenörslandskap och även en stor respekt för framgångsrika entreprenörer.

 • Korea (53.2 till 57.2, 44e) såg den största poängmässiga ökningen, som drivits på av ett uppsving av entreprenöriella aktiviteter. Tillväxten av kvinnliga företagsarbetare i Korea kan ha drivits på av en mer ökad positiv bild av framgångsrika kvinnliga företagsledare och introduktionen av arbetsgrupper för jämställdhet mellan könen.

 • Framstegen för kvinnliga entreprenörer har hållits tillbaka av en eller flera hinder i nästan alla av de 57 ekonomier som undersökningen inkluderar. Dessa hinder skapas till stor del av könsdiskriminerande attityder som resulterar i en låg kulturell och social acceptans, ett bristande självförtroende och tillgång till finansiellt stöd och riskkapital.

 • Faktum är att ett bristande självförtroende kan vara ett kraftfullt sätt att förhindra kvinnor att starta sina egna företag. I marknader som Belgien (25.5%, 22a), Tyskland (25.3, 24e), and the Storbritannien (25.0, 27e) är andelen kvinnliga företagsägare på marknaden mindre än vad som förväntats, trots att det finns effektiva regulativa system på plats och en hög tillgång till resurser.

 • I marknader som drivs på av ett behov, såsom Indonesien (62.4, 30e), Ghana (61.5, 33e), Brasilien (61.1, 35e), Mexiko (60.2, 38e), Uganda (57.6, 43e) och Nigeria (56.4, 45e), är det lika vanligt bland både kvinnor och män att engagera sig i entreprenörskap. Dessa företag tenderar vara småskaliga, i formen av egenanställning, troliga att existera i en informell sektor och till lägre grad teknologisk.

 • Trots marknader i Mellanöstern och Afrika som Förenta Arabemiraten (49.5, 49e), Tunisien (45.2, 51a) och Saudiarabien (39.3, 54e) har fått några av de lägsta poängen i MIWE, så har de även de största genomsnittliga förväntningarna på tillväxt bland kvinnor med 37%. Över hälften av de kvinnliga entreprenörerna i Förenta Arabemiraten och Tunisien förväntar sig att anställa fler än 6 stycken inom de kommande 5 åren. Kvinnor i Saudiarabien är mer troliga än män att ha dessa ambitioner att expandera sina verksamheter.


Rapporten i sin helhet finns tillgänglig här.

Om Undersökningen
Mastercard Index of Women Entrepreneurs undersöker kvinnliga entreprenörers möjlighet att kapitalisera på förutsättningarna i deras lokala miljö och indexet bygger på tre komponenter: 1) Hur kvinnor har avancerat (grad av partiskhet mot kvinnliga medarbetare, politiska ledare och företagsledare likväl som den finansiella styrkan och entreprenöriella benägenheten bland kvinnor) 2) Tillgång till kunskap och finansiella tjänster (grad av tillgång kvinnor har till grundläggande finansiella tjänster, avancerade kunskapstillgångar och stöd för små och medelstora bolag) och 3) Stödjande förutsättningar för entreprenörer (övergripande inställning till att göra affärer lokalt, kvalitet på ledarskap, kvinnors uppfattning om säkerhet samt kulturell uppfattning kring kvinnors inflytande över hushållets ekonomi). Mastercard Index of Women Entrepreneurs använder 12 indikatorer och 35 sub-indikatorer för att titta på skillnaden bland 57 ekonomier i Asien och Stillahavsområdet, Latinamerika, Mellanöstern, Nordamerika och Europa som representerar 78,6 procent av världens arbetande kvinnor, när det kommer till hur kvinnor avancerat, tillgång till kunskap och finansiella tjänster samt stödjande förutsättningar för entreprenörer.

För mer information kontakta:
Kimberley Hedlund-Torchia, presskontakt Geelmuyden Kiese
+46 738 25 10 16
Kimberley.hedlund@gknordic.com

Om Mastercard
Mastercard (NYSE:MA) är ett teknikföretag inom den globala betalningsindustrin. Vi driver världens snabbaste nätverk för betalningsprocesser som knyter samman konsumenter, finansiella institutioner, handlare, myndigheter och företag i över 210 länder och marknader. Mastercards produkter och lösningar gör vardagliga aktiviteter – som inköp, shopping, resande och företagande – enklare, säkrare och mer effektivt för alla. Följ oss på Twitter @MastercardNews @MastercardSE, vår blogg Beyond The Transaction och prenumerera på de senaste nyheterna som publiceras på Engagement Bureau. För mer information besök: www.Mastercard.se
Frida Almgren