Fintech disrupt report 2018_LOGO

Stockholm, 7 juni– En färsk studie som utförts på uppdrag av Mastercard visar på att större samarbete mellan lagstiftande organ, banker och innovatörer är nyckeln till att säkra den nordiska och baltiska regionens status som ledande inom fintech.

Enligt Nordic Fintech Disruptors Report 2018, en ny undersökning som tagits fram av MagnaCarta och Fintech Mundi på uppdrag av Mastercard, är det fler än fyra femtedelar (84%) av traditionella aktörer som nu aktivt söker partnerskap med fintech-företag. De söker sig till dessa för att få stöd med digitaliseringsprocesser och skapandet av digitala tjänster till sina kunder. Dessa aktörer anser att samarbete med fintech-företag kommer hjälpa dem att både snabbare och mer kostnadseffektivt nå sina mål.

De nordiska och baltiska marknaderna står för över hälften av Europas unicorns i värde. Undersökningen visar emellertid att det finns utmaningar, de främsta för fintech-företagen ligger i de direkta eller indirekta effekterna som medförs av branschens regelverk. 37 procent av respondenterna uppgav regleringar som ett hinder, 67 procent upplever det svårt att skala upp och 33 procent säger att tillgång till finansiering är en utmaning.

Nyckelinsikter från undersökningen

  • 37 procent av fintech-företagen ser begränsad samordning av regleringar som en nyckelutmaning för tillväxt, en tredjedel uppger att det är tillgång till finansiering som är det största hindret.

  • 38 procent av nordiska banker ser att intäkterna kan rubbas. Detta är en ökning på 12 procentenheter från 2017 och är 7 procent högre än bland europeiska banker.

  • AI och automatiserade betalningar är de främsta områdena för nordiska bankers fintech-investeringar under 2018.

  • Betalningslösningar, som varit de främsta investeringsmöjligheterna i Norden och Europa under 2017, har hamnat på en andraplats för nordiska och baltiska banker och fintech-företag.

  • Sedan föregående år uppger dubbelt så många respondenter att finansiell inkludering är vitalt för deras företags framtid jämfört med resten av Europa.


The Nordic Fintech Disruptors Report 2018 visar att regionens status som ett centrum för fintech kan stärkas av ett holistiskt förhållningssätt till samarbete, fler investeringsinitiativ och skapandet av en regulatorisk miljö som både stimulerar innovation och gynnar samarbete.

“Innovation genom samarbete är viktigt för Mastercard och för oss är partnerskap med start-ups och fintech-företag vitalt för att kunna möta konsumenters, handlares och myndigheters framtida behov. Vi har varit engagerade i fintech-företag under många år, där vi byggt relationer till pionjärer som sedan kommit att bli internationellt erkända varumärken. Ett exempel är iZettle, där vi intog rollen som rådgivare och i ett tidigt skede stöttade dem med att komma igång med deras lösning. Vi fortsätter denna satsning lokalt i Norden och Baltikum genom det nylanserade fintech-programmet, Lighthouse Development Program, som görs i samarbete med NFT Ventures,” säger Mats Taraldsson, chef för digital affärsutveckling och fintechsamarbeten, Mastercard Norden och Baltikum.

“De nordiska och baltiska marknaderna har redan sett en otrolig framgång när det kommer till fintech-företag, där många företag har blivit globalt framgångsrika, som till exempel Zwipe. Nya möjligheter för tillväxt och produktivitet kan skapas genom ett mer samarbetscentrerat förhållningssätt till fintech och de faktorer som påverkar lyckad innovation. Något som även säkerställer att dessa marknader har Europas bästa förutsättningar för skapandet av nästa generation av fintech-jättar”, säger Susanne Hannestad, vd Fintech Mundi och medförfattare till undersökningen.

Om undersökningen
Genom en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder, inklusive 32 djupintervjuer, har MagnaCarta och Fintech Mundi samlat in svar från över 3000 seniora chefer från ledande banker, finansiella institutioner och fintech-bolag under mars till maj 2018. Hela undersökningsresultatet går att finna i undersökningen som släppts idag.

Hela rapporten Nordic Fintech Disruptors Report 2018 kan laddas ner här:
https://www.magnacartacomms.com/2018-nordic-fintech-disruptors-report


För mer information:
Mastercard presskontakt
Kimberley Hedlund, Geelmuyden Kiese
+46 738 25 10 16
Kimberley.hedlund@gknordic.com

Fintech Mundi
Susanne Hannestad
CEO Fintech Mundi
T: +47 90 11 28 75
susanne.hannestad@fintechmundi

MagnaCarta Communications
Denise Gee
Director, MagnaCarta
T: +44 7793768109
denise@magnacartacomms.com

Om Mastercard
Mastercard (NYSE:MA) är ett teknikföretag inom den globala betalningsindustrin. Vi driver världens snabbaste nätverk för betalningsprocesser som knyter samman konsumenter, finansiella institutioner, handlare, myndigheter och företag i över 210 länder och marknader. Mastercards produkter och lösningar gör vardagliga aktiviteter – som inköp, shopping, resande och företagande – enklare, säkrare och mer effektivt för alla. Följ oss på Twitter @MastercardSE, vår blogg Beyond The Transaction och prenumerera på de senaste nyheterna som publiceras på Engagement Bureau. För mer information besök: www.Mastercard.se

Om Fintech Mundi
Fintech Mundi, www.fintechmundi.com, hjälper teknologiföretag att utveckla sina idéer, kommersialisera sina produkter och expandera sina företag globalt. Fintech Mundi har stor expertis inom globala finansiella teknologier, och arbetar med internationella partners och erfarna mentorer inom fintech. Med ett pålitligt industrinätverk, har de en historia av att ha expanderat och lanserat företag till globala marknader och kan erbjuda ett unikt ekosystem för global fintech-tillväxt.


Om MagnaCarta
MagnaCarta Communications, www.magnacartacomms.com,  är en konsultbyrå för specialistkommunikation, PR, och marknadsrådgivning för globala betalningar och fintech-industrin.
Frida Almgren