MCOB - Screenshot 1

Nya tjänster kommer öka tillit och underlätta samspel mellan banker och tredjepartsaktörer så att de kan förse både konsumenter och företag med bättre service 

Stockholm, 5 juni 2018 – Mastercard tillkännager idag att de utvecklar en serie nya tjänster anpassade efter de branschförändringar som kommer i och med det europeiska PSD2-direktivet. De nya tjänsterna kommer göra det enklare för banker och tredjepartsaktörer att samarbeta kring open banking.

Genom att finansiell data öppnas upp, kommer betrodda tredjepartsaktörer få tillgång till bankernas information. Utöver att stärka tredjepartsaktörer och banker genom att erbjuda förbättrade och individualiserade produkter och tjänster, blir det också möjligt att initiera betalningar på uppdrag av företag eller konsumenter i några fall.

Branschförändringen har potentialen att helt omforma hur konsumenter och företag interagerar med finansiella tjänster, och här kommer Mastercards nya utbud av tjänster erbjuda praktiska lösningar för de utmaningar som annars kan förhindra open banking från att nå sin fulla potential.

• De kommer att innefatta ett europeiskt register över tredjepartsaktörer för att hjälpa banker att försäkra sig om att de parter som efterfrågar tillgång till en kunds konto är legitima.

• De nya tjänsterna kommer även att inkludera en avancerad tjänst för bedrägerimonitorering (baserad på Mastercards omfattande trygghets- och säkerhetslösningar), vilken kommer hjälpa bankerna bättre bedöma risken hos en viss tredjepartsaktör.

• De kommer också att tillhandahålla en särskild funktion för att hantera tvister som både innehåller en tydlig uppsättning regler och en kommunikationsplattform, samt utnyttjar Mastercards omfattande kompetens för hantering av tvister inom betalningsbranschen.

• Slutligen kommer de även att ha en anslutningshub som kommer hjälpa tredjepartsaktörer att både etablera och upprätthålla kommunikation med banker.

Dessa tjänster kommer tillsammans bidra till att bygga förtroende bland konsumenter, banker, handlare och tredjepartsaktörer i det nya ekosystemet för open banking. De kommer även förenkla och effektivisera interaktionerna mellan dessa parter.

“Vi tror att dessa tjänster eliminerar de hinder som annars kan riskera komma i vägen för skapandet av ett framgångsrikt open banking-system. Vi ser att utmaningar gällande tillit finns på båda sidor – tredjepartsaktörer måste kunna få tillgång till den data och infrastruktur som bankerna kontrollerar, samtidigt som bankerna behöver vara säkra på att den tredje part som begär tillgång till konton är legitim,” säger Mats Taraldsson, digital affärsutvecklingschef, Mastercard Norden och Baltikum.

”Vi vill att våra lösningar ska ge banker och tredjepartsaktörer vetskap om att processerna är trygga, så att de kan lägga tid och kraft på det som är viktigast för dem – att skapa innovativa användarupplevelser. Att skapa förtroende är inte den enda utmaningen. Vi arbetar redan med att förbättra användarupplevelser inom open banking, både för betalningar och datatillgång, och ser fram emot introducera dessa i takt med att tjänsterna och ekosystemet utvecklas”, säger han.
Internal

Mastercards nya tjänster kommer att lanseras i en pilotfas i början på 2019 med fokus på Storbritannien och Polen, innan det rullas ut över hela Europa senare under det året.

För mer information, Mastercard presskontakt:
Kimberley Hedlund, Geelmuyden Kiese
+46 738 25 10 16
kimberley.hedlund@gknordic.com

Om Mastercard
Mastercard (NYSE:MA) är ett teknikföretag inom den globala betalningsindustrin. Vi driver världens snabbaste nätverk för betalningsprocesser som knyter samman konsumenter, finansiella institutioner, handlare, myndigheter och företag i över 210 länder och marknader. Mastercards produkter och lösningar gör vardagliga aktiviteter – som inköp, shopping, resande och företagande – enklare, säkrare och mer effektivt för alla. Följ oss på Twitter @MastercardNews @MastercardSE, vår blogg Beyond The Transaction och prenumerera på de senaste nyheterna som publiceras på Engagement Bureau. För mer information besök: www.Mastercard.se
Frida Almgren