Tillsammans mot digital inkludering

5 juli 2019 | Av akristersson

401A4990


Under Almedalen höll Mastercard ett panelsamtal i Almedalen där Ardalan Shekarabi, Civilminister, Finansdepartementet, Peter Siktröm, Generalsekreterare, SPF Seniorerna, Ariella Rotstein Gille, Co-lead ICAx och Erik Gutwasser, VD, Norden och Baltikum, Mastercard diskuterade digital inkludering av äldre när det kommer till betalsystem. Moderator var Annika Kristersson, Kommunikationschef, Norden och Baltikum, Mastercard. Sikström inledde samtalet med att beskriva situationen för Sveriges äldre idag. Han sa att finns väldigt skilda behov och stora skillnader både när det kommer till kunskap och förutsättningar. Även att höga kostnader kopplade till att vara digital som privatperson riskerar skapa isolering och ensamhet bland Sveriges äldre.

Digital inkludering – en rättighet
När det gäller begreppet digital inkludering, underströk Shekarabi att både inkludering och digital inkludering är grundlagsstadgat, då det inte ska göras skillnad på medborgare. Han framhöll även att bristerna som finns idag går att åtgärda, om de får tillräckligt med fokus. Gutwasser beskrev att Mastercard jobbar globalt med att minska finansiellt utanförskap med lokala anpassningar. Digital inkludering har prioriterats för den svenska marknaden, och här har Mastercard identifierat att äldre är en av de primära grupper som behöver mer stöd. Han sa även att företagets ansvar ligger i att förstå problemen, med teknologi som möjliggörare för samhällsförändring.


Teknologins möjligheter
Digitaliseringens möjligheter lyftes flera gånger under samtalet och hur den kan bidra till att skapa nya lösningar anpassade efter skilda behov. Även vikten av tillgång till digital infrastruktur. Rotstein sa att hon kommer anamma ett ännu mer diversifierat perspektiv, och arbeta för att förenkla tjänsterna som ICAx tar fram – för att inkludera fler. Vidare att det är viktigt att ta tillvara på alla perspektiv för att tillsammans hitta lösningar och driva digital utveckling, utan att försaka någon.


Utbildande insatser
För att alla ska kunna tillgodogöra sig nya teknologier krävs dock rejäla utbildande insatser, något som lyftes av alla paneldeltagare. Shekarabi sa att det därför är problematiskt att möjligheter till fysiska möten försvinner på många platser. Exempelvis att närvaro från kommuner och banker minskat, och att få servicekontor finns kvar. Som ett exempel på en utbildande insats med fysiska möten beskrev Gutwasser den nylanserade Betalningshjälpen, som Mastercard gör i samarbete med SPF Seniorerna och Sveriges banker. Det är ett ambulerande utbildningscenter som under sommaren kommer besöka totalt 15 platser i Sverige. Sikström sa att SPF Seniorerna ser positivt på Betalningshjälpen då satsningen är ett exempel på praktisk inkludering.


Kort och kontanter
Även kontantfrågan lyftes under samtalet. Gutwasser sa att trots att resan mot ett kontantlöst samhälle går fort, kommer kort och kontanter fortsatt existera parallellt under en lång tid framöver. När Sikström talade om kontant- och kortanvändning bland deras medlemmar, sa han att SPF Seniorerna självklart stödjer det betalsätt som medlemmarna känner sig tryggast med. De rekommenderar dock gärna kortanvändning då det minskar risk för rån och intrång. Även trygghet i relation till betalningar lyftes av Rotstein som sa att kontantlösa kassor ger butiksanställda en högre säkerhet. För de som har nedsatt syn kan användarvänligheten hos befintliga betalterminaler vara ett problem enligt Sikström, som sa att det då kan vara svårt att urskilja skärm och text.


Sammanfattningsvis var panelen överens om att alla aktörer måste ta hänsyn till olika gruppers skilda behov för att uppnå digital inkludering. Även att det finns mycket att göra för att möta nya behov, men att det är möjligt om resan görs tillsammans – mot ett gemensamt mål.

Mer information om Betalningshjälpen på http://www.betalningshjalpen.se

akristersson