Av Erik Gutwasser, VD Norden och Baltikum, Mastercard

Norden är en region som länge legat i framkant när det gäller betalningar. Vi är världsledande både när det gäller utveckling och användande av digitala betalningar. Idag är det färre än 1 av 10 betalningar i butik som görs med kontanter.

Genom P27-projektet skiftar nu de nordiska länderna sitt fokus till att förbättra sin infrastruktur för direktbetalningar mellan bankkonton, med syftet att effektivisera betalningar för både privatpersoner och företag. I Norden har mobila direktbetalningar inom varje land funnits sedan länge, nu är det dags att knyta ihop dessa över landsgränserna.

Det som utmärker sig från tidigare lösningar, är möjligheten att föra över pengar mellan marknaderna och göra detta mellan flera länder och valutor. Betalningar kan göras både som direkt- och batchbetalningar, något som inte existerar på någon annan plats i världen.

Vi har fått förtroendet att bli partner till de 6 största nordiska bankerna som initierat P27-projektet, tack vare vår expertis när det kommer till att bygga infrastruktur för konto-till konto-betalningar. Vår teknologi kommer bidra till att koppla samman de nordiska marknaderna och skapa en gemensam betalningsregion. Detta kommer förändra hur pengaflöden rör sig över marknaderna, för konsumenter, företag och regeringar.

Det är inte bara konsumenter och företag som gynnas av nästa generations gränsöverskridande betalningsinfrastruktur. Det gemensamma gränssnittet kommer göra det enklare för banker att hantera alla betalningar inom och utanför Norden. Nio existerande betalningsplattformar kommer ersättas av en enda ny plattform, för att öka smidighet och undvika dubbla steg.

Detta unika partnerskap är ett bevis på Mastercards vision att förse konsumenter med valfrihet och förstklassig säkerhet. När vi nu går in i direktbetalningar så breddas även vår verksamhet, och Mastercards position som den främsta betalningspartnern globalt stärks ytterligare.

Jag ser fram emot att dela med mig av vårt fortsatta arbete med detta banbrytande projekt – i det gemensamma byggandet av världens första regionala betalningsplattform för direktbetalningar.
akristersson