Virta, Mastercard og Worldpay går sammen for å tilby kortbetaling ved alle ladestasjoner for EL-biler i Europa

6. juli 2023

Gjennom samarbeidet vil Virta, Mastercard og Worldpay imøtekomme forbrukernes ønske om en enklere og mer fleksibel betalingsløsning ved alle ladestasjoner.

Stockholm/Helsinki, 6 juli 2023: I dag lanserer Virta og Mastercard Virta Payment Kiosk. Lanseringen setter standarden for hvordan sikre betalingsløsninger ved ladestasjoner skal være fremover. I samarbeid med Worldpay vil selskapene sørge for sømløse kortbetalingsløsninger ved ladestasjoner i Europa.

I dag bruker de fleste eiere av elektriske kjøretøy appene til ladeselskapene for å administrere ladingen av sine kjøretøy. Dette kan være både tidkrevende og tungvindt, og en enkel kortbetalingsløsning har derfor toppet ønskelisten til europeiske elbil-eiere i lang tid. Ettersom elektriske alternativer blir stadig mer populært, vil også etterspørselen etter enkle og praktiske betalingsmetoder vokse frem. Ifølge Mastercards undersøkelse fra 2021 valgte 65% av respondentene kortbetaling som sin foretrukne betalingsmetode. Denne trenden bekreftes i White Paper som ble publisert av Mastercard tidligere i år.

– Mangelen på brukervennlige betalingsalternativer ved ladestasjoner har lenge vært et problem. Vi er derfor glade for å samarbeide med Virta og Worldpay for å etablere nye betalingsstandarder for dette markedet. Sammen har vi et ønske om å bidra til å gjøre mobilitet mer bærekraftig, sier Erik Gutwasser, divisjonspresident for Nordics & Baltics hos Mastercard.

Mer valgfrihet for kundene og lavere kostnader for selskapene.

Virta Payment Kiosk vil også være økonomisk lønnsomt for eierne av ladestasjonene. De reduserte kostnadene og den raske implementeringstiden kommer av at Virta Payment Kiosk kan håndtere flere ladere på samme ladeområde, samt gi muligheten til å oppgradere eksisterende vekselstrøms- og likestrømsladeområder. Virta Payment Kiosk integrerer også betalingsterminalen med Virtas tjeneste for administrasjon av betaling for lading av elektriske kjøretøy og oppfyller gjeldende (PSD2) og forventede (kommende PSD3 og AFIR) juridiske og regulatoriske krav.

– Virta-plattformen tilbyr allerede engangs- og etterskuddsbetalinger i Virta-appen. Vi vil nå øke valgmulighetene og fleksibiliteten til våre brukere ved å inkludere bruk av betalingskort ved ladestasjonene. Som verdensledende aktører innen betalingsløsninger er Mastercard og Worldpay perfekte partnere for å sikre den høyeste kvaliteten på brukeropplevelsen. Vi forventer at vår nye løsning vil øke bruken av ladestasjonene, og tiltrekke seg sjåfører som har behov for rask lading uten å måtte laste ned en app, sier Elias Pöyry, medgründer og Chief Business Development Officer hos Virta.

Løsningen er nå tilgjengelig for alle eiere av ladestasjoner på Powered by Virta-plattformen. Den første utrullingen av den nye løsningen starter med ladestasjoner tilknyttet Powered by Virta i Sverige og Finland, samt utvalgte steder i Norge, Danmark og Island. For øyeblikket er
det mellom 10 000 og 15 000 ladestasjoner i både Danmark og Norge som er tilkoblet Virta-plattformen, og innen utgangen av 2025 forventes antallet å doble eller tredoble seg. Målet vårt er at alle offentlige ladestasjoner skal være utstyrt med en kortbetaling innen den tid.
Globalt er det for øyeblikket omtrent 90 000 ladestasjoner tilknyttet Virta-plattformen i 35 ulike land. Antall ladestasjoner i Europa forventes være fem ganger så mange innen utgangen av 20251.

(1) Anslått antall ladepunkter i Europa i 2025 sammenlignet med 2021 er +475%, fra 0,4 millioner til 2,3 millioner og 7,9 millioner i 2030. Kilde: ACEA, ICCT, IEA, BNEF, DNV 2030 Estimates.

Mediekontakter

Esa-Pekka Nykänen, Kommunikasjons- og merkevaredirektør, Virta Global
+358 (0)40 595 3135 | esa-pekka.nykanen@virta.global
Rebecca Larsson, Mastercard
+46 (0) 739481488 | rebecca.larsson@gknordic.com

VIRTA

Virta er en ledende aktør for lading av el-kjøretøy i Europa. Selskapet ble i 2023 rangert som et av Europas raskest voksende selskaper for fjerde gang på rad av Financial Times.
Virtas digitale plattform for lading av el-kjøretøy brukes av over 1 000 private og offentlige selskaper og organisasjoner, både innen detaljhandel, hotell, eiendom, parkering, bensinhandel, bilindustri og energibransjen. Disse kundene drifer over 90 000 ladere i 35 land og utgjør nettverket "Powered by Virta". Eiere av elektriske kjøretøy kan få tilgang til over 400 000 ladepunkter i mer enn 65 land.
Virta bygger en bærekraftig fremtid ved å gjøre lading av elektriske kjøretøy enklere for eiere og mer lønnsomt for selskaper. Dette gjør de ved å koble elektriske kjøretøy til energisystemet. Virta har 34 patentfamilier med fokus på energistyringsfunksjoner som er sentrale for det fremtidige tilkoblede energi- og mobilitetssystemet.

www.virta.global

Worldpay from FIS

FIS er en ledende leverandør av teknologiløsninger for finansinstitusjoner og bedrifter i alle størrelser og bransjer. Vi muliggjør handel ved å åpne den finansielle teknologien som driver verdensøkonomien. Våre ansatte arbeider målrettet mot å fremme måten verden betaler og investerer på gjennom vår innovasjon, systemytelse og fleksible arkitektur. Vi hjelper våre kunder med å bruke teknologi på innovative måter for å løse forretningskritiske utfordringer og levere gode opplevelser for deres kunder. Med hovedkontor i Jacksonville, Florida, er FIS medlem av Fortune 500® og Standard & Poor's 500® Index.

www.fisglobal.com

Om Mastercard

Mastercard er et globalt teknologiselskap innen betalingsbransjen. Vårt oppdrag er å koble sammen og drive en inkluderende, digital økonomi som kommer alle til gode overalt, ved å gjøre transaksjoner trygge, enkle, smarte og tilgjengelige. Ved å bruke sikre data og nettverk, partnerskap og lidenskap hjelper våre innovasjoner og løsninger enkeltpersoner, finansinstitusjoner, myndigheter og virksomheter å realisere sitt potensial. Vår anstendighetskvotient, eller DQ, driver kulturen vår og alt vi gjør i og utenfor selskapet vårt. Med forbindelser på tvers av mer enn 210 land og territorier, bygger vi en bærekraftig verden som åpner for uvurderlige muligheter for alle.


www.mastercard.com