Mobiele diensten kunnen ‘bankloze’ wereldbevolking met een derde verkleinen

28 maart 2019 | Door Robbert Vreeburg

Mobiele telefoon kan uitkomst bieden om 607 miljoen mensen zonder officiële bankrekening toegang te geven tot betrouwbare financiële diensten

De kracht van mobiele technologie heeft een enorme potentie om wereldwijd meer mensen toegang te bieden tot financiële diensten. Van de wereldwijde bevolking die niet is aangesloten bij een bank komt 60% uit 15 verschillende landen, blijkt uit een rapport van Mastercard. Hiervan beschikken 607 miljoen mensen wel over een mobiele telefoon, maar dus niet over een bankrekening. Mobiele technologie kan dit deel van de wereldbevolking direct laten profiteren van de voordelen van financiële toegankelijkheid.

In 14 van deze 15 landen, met India als enige uitzondering, wordt het aantal mensen met een bankrekening ruim overtroffen door het aantal mensen met een mobiele telefoon. In veel gevallen loopt dit aantal in de tientallen miljoenen, in China geldt dit voor maar liefst 204 miljoen mensen.

Tactical Reach Index: het potentieel aantal mensen zonder bankrekening, dat wel gebruik zou kunnen maken van financiële diensten via een mobiele telefoon:

Tactical Reach Index

Bron: Mastercard rapport op basis van cijfers van de World Bank’s Global Findex Database, GSMA Intelligence en het Pew Research Center

“Het simpelweg toegang bieden tot financiële diensten is niet voldoende. Om écht impact te maken, moeten mensen ook actieve gebruikers van financiële diensten worden”, aldus Ann Cairns, Vice Chairman van Mastercard. Wereldwijd heeft 20% van de mensen met een bank- of mobiele rekening zijn account al meer dan een jaar niet gebruikt. Nog veel meer mensen gebruiken hun account alleen op incidentele basis.

Bij afwezigheid van fysieke banken, of wanneer financiële diensten zelden worden gebruikt, wenden mensen zich onvermijdelijk tot informele aanbieders, lokale geldschieters en niet-erkende overschrijvingsdiensten. Deze informele financiële diensten worden vooral gebruikt door mensen met lage inkomens om hun gecompliceerde financiële zaken op orde te krijgen. In de praktijk ontvangen zij geen wettelijke bescherming, lopen ze grote risico’s en betalen ze mogelijk meer voor een kwalitatief minderwaardig product.

Zoals het rapport stelt, “de strijd om meer mensen toegang te geven tot betrouwbare financiële dienstverlening gaat niet over het ontwikkelen van volledig nieuw betaalgedrag of het aanboren van compleet nieuwe markten. Ook gaat het niet om het gemakkelijk toegang geven tot financiële dienstverlening. Het gaat erom dat betrouwbare en gereguleerde spelers beter zijn opgewassen tegen concurrentie uit de informele sector.”

Genderkloof
Een andere belangrijke overweging is de enorme genderkloof, die mogelijk kleiner wordt als mobiele en digitale technologieën vaker worden ingezet voor financiële diensten. In ontwikkelingslanden bestaat er bijvoorbeeld al een kloof van 8% tussen mannen en vrouwen die een rekening bezitten (67% van de mannen tegen 59% van de vrouwen). Deze kloof loopt in veel landen, zoals Peru en Marokko, al in de dubbele cijfers. In sommige landen als Pakistan en Bangladesh loopt de kloof zelfs op tot 30 procent. Voor vrouwen is de kans veel kleiner dat ze in het verleden online betalingen hebben gemaakt of ontvangen, terwijl ze juist sneller gebruikmaken van informele financiële diensten. Bovendien zijn ze vaak minder in staat om een financiële buffer aan te breken in geval van nood.

Financial Inclusion Summit
Het rapport ‘Unravelling the Web’ is tot stand gekomen in opdracht van Mastercard en werd gepubliceerd tijdens de Financial Inclusion Summit in Oslo. Dit congres vindt plaats op 28 maart 2019 en wordt georganiseerd door Fintech Mundi, een wereldwijde fintech-accelerator. Sprekers waren onder meer Ann Cairns, Vice-Chairman en President International Market van Mastercard, Greta Bull, CEO van CGAP (World Bank) en James Mwangi, CEO van Equity Bank Kenya.

MCC1---FinInc-Infographic---DV1

Photo of Robbert Vreeburg
Robbert Vreeburg, Communications Manager Mastercard Netherlands

+31 20 794 6032