Raport Mastercard SpendingPulse: wysokie wzrosty w sprzedaży detalicznej w całej Europie

9 czerwca 2022 r. | Od Anna Marciniak

Majowe statystyki pokazują ożywienie w sklepach stacjonarnych i w obszarze „Ekonomii Doświadczeń”

Zwyczaje zakupowe konsumentów w ciągu ostatnich dwóch lat uległy znaczącej zmianie w wielu obszarach, począwszy od tego jak klienci płacą, na tym gdzie kupują kończąc, co sprawia, że analizy ekonomistów zyskują jeszcze bardziej na znaczeniu. Wśród aktualnie kształtujących się zwyczajów i preferencji, przedstawiciele biznesu i rządy szukają nowych źródeł informacji oraz danych, które pomogą im w planowaniu i podejmowaniu kluczowych decyzji. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Mastercard zdecydował się rozszerzyć publikowany od lat raport Mastercard SpendingPulseTM o nowe kraje europejskie, prezentując wyniki dla 9 dodatkowych państw: Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Węgier, Czech, Niderlandów i Polski.

Mierząc sprzedaż w sklepach i w internecie przy użyciu wszystkich form płatności, badanie Mastercard SpendingPulse wskazuje, że Hiszpania, Wielka Brytania i Francja odniosły największy wzrost w maju, w ujęciu rok do roku wśród krajów objętych badaniem, bez uwzględnienia inflacji.

Mastercard SpendingPulse to regularne i wiarygodne źródło informacji dotyczących handlu detalicznego przygotowywane z uwzględnieniem dużej dokładności geograficznej. To uznany wskaźnik ekonomiczny w Stanach Zjednoczonych , Brazylii, Australii i na wielu innych rynkach. Dzięki codziennym pomiarom i cotygodniowej aktualizacji, detaliści, instytucje finansowe i inne zainteresowane podmioty, zaczęły polegać na tych analizach danych w kluczowych dla sprzedaży momentach, takich jak np. okresy okołoświąteczne, ale także w ciągu roku. 

„W całej Europie trwa przywracanie równowagi. Konsumenci przerzucili się z kupowania dóbr, na szukanie doświadczeń, których brakowało im w ciągu dwóch ostatnich lat. To dobry znak dla sektora usług, m.in. restauracji i hoteli” – komentuje Natalia Lechmanova, Starsza Ekonomistka w Mastercard Economics Institute. „Pomimo wzrostu cen, konsumenci pozostają odporni. Obserwujemy stałe poziomy wydatków, pomimo że zmieniają się kategorie, na które przeznaczane są pieniądze.”

Według Mastercard SpendingPulse, kluczowe trendy w maju 2022 roku odzwierciedlają dywersyfikację wydatków pomiędzy sektorami i kanałami w miarę znoszenia  pandemicznych obostrzeń:

  • Całkowita sprzedaż detaliczna, z wyłączeniem sprzedaży samochodów, odnotowała wzrosty na większości rynków w porównaniu do maja 2021, a nawet w odniesieniu do maja 2019, czyli okresu przed pandemią Covid-19;
  • Sprzedaż w sklepach stacjonarnych stale rośnie na większości europejskich rynków;
  • Sprzedaż w Internecie zwolniła, pozostając jednak wciąż na wysokim poziomie w porównaniu do maja 2019.

Sektory takie jak elektronika, artykuły spożywcze czy branża meblowa odnotowały niższe wzrosty rok do roku (maj 2021 vs maj 2022). Spowodowane jest to zniesieniem obostrzeń pandemicznych i tym samym rozszerzeniem wydatków o usługi.

Najwyższe i widoczne wzrosty odnotowały branże, które zyskują na ożywieniu w turystyce i podróżach, takie jak usługi restauracyjne i noclegowe. Do tej zmiany przyczyniły się również rosnące ceny w tym obszarze.

“Konsument jest sercem gospodarki – podsumowuje Mark Barnett, Prezes Mastercard Europe. „Analizujac nasze unikalne dane dotyczące sprzedaży detalicznej, jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym oceniać kondycję klientów i panujące wśród nich trendy. To pomaga rządom i biznesowi zrozumieć potrzeby i zwyczaje współczesnego klienta by dostosować się do jego ciągle zmieniających się oczekiwań, na różnych rynkach i w różnych obszarach.”

***

O Mastercard SpendingPulse

Mastercard SpendingPulseTM przedstawia raporty dotyczące krajowej sprzedaży detalicznej z wykorzystaniem wszystkich rodzajów płatności na wybranych rynkach na całym świecie. Wyniki opierają się na zagregowanej aktywności sprzedażowej w sieci płatności Mastercard, w połączeniu z szacunkami opartymi na ankietach dotyczących innych form płatności, w tym gotówki i czeków. W związku z tym wyniki SpendingPulse w żaden sposób nie zawierają, nie odzwierciedlają ani nie odnoszą się do rzeczywistych wyników operacyjnych lub finansowych Mastercard, ani do konkretnych danych dotyczących wydawców kart płatniczych.

Analiza Mastercard SpendingPulse ma charakter szacunkowy i jest wyrażona w walucie lokalnej. „Całkowita sprzedaż detaliczna” jest zdefiniowana jako sprzedaż w sklepach detalicznych i punktach gastronomicznych każdej wielkości. Nie uwzględnia się działalności handlowej w sektorze usług (np. usług turystycznych, takich jak zakwaterowanie).

O Mastercard

Mastercard jest globalną firmą technologiczną działającą w obszarze płatności. Wprowadzamy innowacje, dzięki którym transakcje są bezpieczniejsze, prostsze i bardziej inteligentne. W efekcie włączamy się w rozwój cyfrowej gospodarki, która wyrównuje szanse i przynosi korzyści wszystkim. Dzięki bezpiecznemu wykorzystaniu danych oraz możliwościom naszej sieci, usługi i rozwiązania Mastercard pomagają konsumentom, instytucjom finansowym, przedsiębiorstwom i sektorowi publicznemu wykorzystać w pełni swój potencjał. Łącząc siecią Mastercard ponad 210 krajów i terytoriów, realizujemy wizję zrównoważonego świata, który otwiera przed każdym wyjątkowe, bezcenne możliwości. Dowiedz się więcej o tym, jak nasze innowacje wpływają na świat, i włącz się do rozmowy na Twitterze @MastercardPL, na profilu firmy na LinkedIn oraz w Centrum Prasowym Mastercard.

 

Photo of Anna Marciniak
Anna Marciniak, DYREKTOR DS. KOMUNIKACJI W POLSKIM ODDZIALE, Mastercard Europe

+48 22 526 12 60