Badanie Mastercard dot. doświadczeń osób identyfikujących się jako niebinarne płciowo

28 czerwca 2022 r. | Od Anna Marciniak
  • Badanie przeprowadzone w 2022 r. w 16 krajach Europy i Ameryki Północnej dotyczyło trendów w społecznościach osób niebinarnych i stanowiło część działań prowadzonych wokół kart True Name firmy Mastercard.True Name od Mastercard

Wobec niewielkiej lub wręcz zerowej liczby badań na temat społeczności osób niebinarnych, Mastercard starał się poznać doświadczenia i zwyczaje rosnącej liczby osób, które identyfikują się jako osoby niebinarne, czyli takie, których tożsamość i/lub ekspresja płciowa wykracza poza binarne kategorie płci "mężczyzna" i "kobieta", zgodnie z definicją GLAAD, organizacji medialnej LGBTQIA+.

Po udanej premierze w Stanach Zjednoczonych w 2019 r. True Name, czyli inicjatywa Mastercard umożliwiająca umieszczenie wybranego przez siebie imienia na karcie, pomaga złagodzić główny problem wielu osób borykających się z negatywnymi doświadczeniami przy kasie, należących do społeczności osób niebinarnych i transpłciowych.

Dla wielu osób ze społeczności LGBTQIA+ imię i nazwisko na karcie kredytowej, debetowej lub przedpłaconej nie odzwierciedla ich prawdziwej tożsamości, co powoduje codzienne bolesne przypomnienia o konflikcie między ich prawdziwym imieniem i nazwiskiem a tym widniejącym na karcie. W 2019 r. pracowaliśmy nad złagodzeniem tego problemu, tworząc True Name - pierwszą w swoim rodzaju funkcję, która sprawia, że bezpieczne płatności są naprawdę bezpieczne dla wszystkich.

W maju 2021 r. funkcja True Name™ została wprowadzona przez bunq w 30 krajach europejskich, w tym dla użytkowników z Polski.

W 2022 r., gdy funkcja True Name będzie rozszerzana na kolejne kraje i regiony, będziemy kontynuować naszą pracę, prowadząc badania na temat postrzeganych nierówności płciowych i doświadczeń osób niebinarnych oraz szerszej populacji w 16 krajach Europy i Ameryki Północnej.

Program True Name otrzymał również ponad 65 nagród branżowych.

O badaniu

Nasze autorskie badania ukazują doświadczenia osób LGBTQIA+ niebinarnych i binarnych we wszystkich aspektach życia obywatelskiego, w tym w domu i w pracy, podczas zakupów i spotkań towarzyskich. Pokazują też komplikacje z dokumentami tożsamości i trudy w innych aspektach, w których pojawia się dyskryminacja. Jesteśmy przekonani, że wyniki naszego badania oferują pionierskie spojrzenie na tę społeczność.

Badanie zostało przeprowadzone przez Mastercard w maju 2022 r. w Holandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Austrii, Portugalii, Izraelu, Czechach, Słowacji, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanadzie. W każdym kraju wykorzystano próbę n= 1000 respondentów, z wyjątkiem Portugalii (n= 650) i Słowacji (n= 600). Łącznie w badaniu wzięło udział n= 15 935 osób, z czego n= 452 identyfikuje się jako osoby binarne. Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Motivaction International w 16 krajach Europy i Ameryki Północnej. 

W czerwcu 2021 r. Republic Bank stał się pierwszym bankiem wspólnotowym, który wprowadził True Name, podobnie jak Global Payments korzystający z platformy przetwarzania TSYS, a BM Technologies również wprowadzi True Name dla użytkowników swojej platformy bankowości cyfrowej white-label.

Mastercard otwarcie i głośno popiera prawa osób LGBTQ+ na całym świecie.

- 2015 - Mastercard jest jedną z 13 firm, które utworzyły Open for Business, nieformalną koalicję skupiającą się na wspieraniu integracji osób LGBTQIA+. Od tego czasu koalicja podwoiła swoją liczebność i odegrała kluczową rolę w przeformułowaniu praw osób LGBTQ+ jako kwestii ekonomicznej, a także kwestii praw człowieka. Ostatnio podpisaliśmy deklaracje poparcia na Tajwanie i w Hongkongu.

- 2016 - dołączyliśmy do Koalicji Biznesu na rzecz uchwalenia ustawy o równości.

- 2019 - Narodziny True Name™, funkcji karty, która pozwala na umieszczenie wybranego imienia na przedniej stronie kart debetowych, kredytowych i przedpłaconych, łagodząc problem, z którym boryka się wiele osób ze społeczności osób transpłciowych i niebinarnych. 

- 2019 - Mastercard stworzył Acceptance Street, znak akceptacji na charakterystycznym skrzyżowaniu ulic Christopher i Gay w nowojorskiej dzielnicy Greenwich Village. 

- 2019 - Kiedy w Stanach Zjednoczonych toczyła się debata na temat równouprawnienia osób LGBTQIA+, Mastercard był jedną z ponad 200 największych firm, które złożyły przełomowy raport amicus brief na rzecz sprawy SCOTUS o rozszerzenie ochrony w miejscu pracy dla pracowników LGBT.

- 2020 - Rozszerzenie świadczeń, aby umożliwić wszystkim pracownikom, bez względu na płeć, 16 tygodni płatnego urlopu rodzicielskiego.

- 2021 - Rozszerzenie świadczeń w celu objęcia większej liczby świadczeń medycznych uwzględniających płeć i wyeliminowanie ograniczenia dotyczącego kwalifikacji w zakresie niepłodności, co umożliwi wszystkim pracownikom skorzystanie z rozszerzonego zakresu ubezpieczenia od niepłodności.

- 2022 - Mastercard podpisuje oświadczenie biznesowe Kampanii Praw Człowieka w sprawie ustawodawstwa stanowego skierowanego przeciwko osobom LGBTQIA+.

- 2022 - Mastercard zostaje uznany przez Stonewall za Top 100 Employer for LGBTQIA+ people. 

- 2022 - Mastercard uruchamia Pride Plaza w Metaverse. 

Photo of Anna Marciniak
Anna Marciniak, DYREKTOR DS. KOMUNIKACJI W POLSKIM ODDZIALE, Mastercard Europe

+48 22 526 12 60