Współpraca Mastercard z Europolem dla zwiększenia odporności na zagrożenia cybernetyczne w całej Europie

7 grudnia 2021 r. | Od Anna Marciniak

Mastercard Europe i Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania – znana lepiej jako Europol – podpisały umowę w zakresie współpracy nad ujednoliceniem celów związanych ze zwalczaniem cyberprzestępczości w całej Europie. W ramach umowy obie organizacje będą wymieniać się informacjami i obserwacjami oraz określać kluczowe działania, w których mogą współpracować w celu wzmocnienia odporności cybernetycznej regionu.

Europol, z siedzibą w Hadze, jest agencją Unii Europejskiej odpowiedzialną za egzekwowanie prawa. Wspiera ona 27 państw członkowskich UE w ich walce z terroryzmem, cyberprzestępczością oraz innymi poważnymi i zorganizowanymi formami przestępczości, mając na celu stworzenie bezpieczniejszej Europy dla wszystkich obywateli UE. W ramach umowy Mastercard Europe i Europol będą współpracować w celu wzmocnienia odporności regionu na cyberprzestępczość w obliczu rosnącego poziomu zagrożenia.

Oprócz wszystkich innych zmian i wyzwań w minionym roku nastąpił również wyraźny wzrost cyberprzestępczości. W 2020 r. odnotowano więcej naruszeń bezpieczeństwa danych niż przez ostatnie 15 lat łącznie — mówi Mark Barnett, prezes Mastercard Europe. — Oczywiste jest, że w walce z oszustami i hakerami konieczny będzie wspólny i zjednoczony wysiłek całego regionu. Nasza współpraca z Europolem jest znaczącym sygnałem jedności, który umożliwi nam stworzenie kompleksowego podejścia, połączenie naszych zasobów i znalezienie najskuteczniejszych sposobów wspólnego zwalczania cyberprzestępczości – dodaje.

Dzięki współpracy, obie organizacje będą mogły badać i omawiać nowe zagrożenia cybernetyczne, koordynować grupy robocze skoncentrowane na konkretnych problemach w celu neutralizowania określonych rodzajów ryzyka, oraz dostarczać prognozy zagrożeń, aby wspomóc wysiłki na rzecz odporności w całym europejskim ekosystemie finansowym — a wszystko to w celu zapewnienia bezpieczniejszego jutra dla regionu.

Partnerstwo z Europolem opiera się na stałym zaangażowaniu Mastercard Europe w działania w zakresie ochrony przed cyberprzestępczością poprzez współpracę z Euro Cyber Resilience Board, instytucją Europejskiego Banku Centralnego, i dołączenie do jego inicjatywy Cyber Information & Intelligence Sharing Initiative. Mastercard Europe ściśle współpracuje również z Narodowym Bankiem Belgii oraz następującymi organizacjami: European Cybercrime and Fraud Investigators (Europol) oraz brytyjskimi National Crime Agency i National Cyber Security Centre.

W ubiegłym roku Mastercard Europe uruchomił również Centrum Cyberbezpieczeństwa (Cyber Resilience Centre) w Waterloo w Belgii. Centrum działa jako centralny europejski ośrodek, za pośrednictwem którego Mastercard Europe może rozwijać współpracę między organami regulacyjnymi a firmami z sektora prywatnego i publicznego. Nowe centrum umożliwia także Mastercard Europe ścisłą współpracę z organami ścigania – takimi jak Europol – oraz zwiększenie efektywności podczas globalnych zdarzeń, klęsk żywiołowych, działań służb i incydentów zagrażających bezpieczeństwu.

Photo of Anna Marciniak
Anna Marciniak, DYREKTOR DS. KOMUNIKACJI W POLSKIM ODDZIALE, Mastercard Europe

+48 22 526 12 60