Mastercard Open Banking Solutions – polskie firmy przetestują nowy pakiet usług

3 czerwca 2019 r. | Warszawa | Od Anna Marciniak

Listy intencyjne w tej sprawie podpisały już m.in. Alior Bank i DiPocket

Platforma pomaga instytucjom finansowym i dostawcom zewnętrznym w kształtowaniu przyszłości otwartej bankowości

Badanie przeprowadzone przez firmę Ovum dowodzi, że w celu sprostania wyzwaniom technicznym konieczna jest współpraca w całym środowisku


Mastercard zaprezentował nowy pakiet rozwiązań Open Banking Solutions™, obejmujący kompleksowe rozwiązania tworzące infrastrukturę otwartej bankowości. Będzie ona zwiększała bezpieczeństwo, szybkość, stabilność działania oraz kosztową efektywność dla banków oraz tzw. stron trzecich (TPP). Usługi początkowo będą testowane na dwóch rynkach, w Polsce i Wielkiej Brytanii. Wśród firm, które podpisały listy intencyjne w celu aktywowania Open Banking Solutions są Alior Bank, DiPocket, Kikapay, Streeva oraz Tribe Payments. Grono to w najbliższych kilku tygodniach prawdopodobnie powiększy się o kolejne polskie banki i fintechy. Platforma stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie rozwiązaniami otwartej bankowości zarówno w Europie, jak i w całej światowej branży płatniczej.

W skład pakietu wchodzą cztery rozwiązania zaprojektowane z myślą o wsparciu banków oraz TPP w kształtowaniu ich przyszłości w ramach otwartej bankowości:

  • Open Banking Connect — hub łącznościowy, umożliwiający zunifikowany dostęp do API wystawionych przez banki w oparciu o PSD2 dostawcom zewnętrznym, gwarantujący skalowalność, elastyczność i szybkość wprowadzania nowych produktów na rynek.
  • Open Banking Protect — silnik analityczny, weryfikujący status licencji TPP, certyfikatów EIDAS oraz nadający score, odzwierciadlający potencjalne ryzyko nadużyć.
  • Open Banking Resolve — platforma do komunikacji między bankami a TPP, ułatwiająca rozstrzyganie sporów.
  • Open Banking Consulting Services — profesjonalne doradztwo i praktyczne wsparcie pomagające instytucjom finansowym definiować i realizować ich strategię otwartej bankowości.

Potwierdzenie użyteczności nowych rozwiązań oferowanych przez Mastercard można znaleźć w nowym badaniu przeprowadzonym przez firmę Ovum, które wykazało, że spełnienie obietnic otwartej bankowości będzie wymagało od uczestników rynku połączenia sił i wspólnego stawienia czoła wyzwaniom technicznym w trzech kluczowych obszarach:

  • Opracowanie standardowych mechanizmów interakcji między bankami i dostawcami zewnętrznymi.
  • Stworzenie rozwiązań odpowiednich dla całego środowiska, pozwalających zminimalizować ryzyko oszustw.
  • Zapewnienie przejrzystego i spójnego sposobu zarządzania zapytaniami i rozstrzygania sporów.

Edukacja konsumentów w zakresie potencjalnych korzyści płynących z otwartej bankowości będzie miała kluczowe znaczenie dla wdrożenia tej koncepcji na dużą skalę. Banki powinny się zastanowić, w jaki sposób pomóc swoim klientom w odkrywaniu i uzyskiwaniu dostępu do rozwiązań, które zostały zweryfikowane jako bezpieczne i niezawodne, a zarazem bezproblemowo wzbogacają ogólne doświadczenia klienta. Zarówno firmy z branży fintech, jak i tradycyjne instytucje finansowe muszą zadbać o to zaufanie poprzez szereg reguł i mechanizmów, które zostaną wspólnie uzgodnione i objęte nadzorem.

Bieżący rok wydaje się być dla otwartej bankowości rokiem kluczowym, a oferowane przez Mastercard rozwiązania Open Banking Solutions™ już teraz wspierają instytucje finansowe i TPP w wykorzystywaniu szans i stawianiu czoła wyzwaniom płynącym z nowej „gospodarki API”. W Wielkiej Brytanii otwarta bankowość zaczęła w ostatnich miesiącach dynamicznie się rozwijać, dzięki pojawianiu się coraz liczniejszych TPP, w tym innowacyjnych firm z branży fintech, oraz poprawie działania interfejsów API banków. Aktualne dane instytucji OBIE z marca 2019 r. wskazują na prawie 30-procentowy wzrost korzystania z usług otwartej bankowości względem poprzedniego miesiąca. Ten znaczny wzrost i koncentracja na otwartej bankowości powinny uwidocznić się również w Europie, gdy we wrześniu 2019 r., gdy zacznie w pełni obowiązywać dyrektywa PSD2.

„Instytucje finansowe i TPP w całej Europie i nie tylko zastanawiają się, jak wykorzystać otwartą bankowość do rozwoju swojej działalności przy jednoczesnym zapewnieniu klientom lepszej obsługi. Bez wątpienia potrzebują przy tym zaufanych partnerów o międzynarodowym zasięgu, wyspecjalizowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i technologii płatniczych. Rozwiązania Mastercard Open Banking Solutions™ udostępnią branży porady ekspertów i najnowocześniejsze wsparcie technologiczne. Wyeliminują też istniejące luki, a zarazem zapewnią spokój ducha użytkownikom, co z kolei będzie sprzyjać rozpowszechnianiu otwartej bankowości” – mówi Jim Wadsworth, wiceprezes ds. otwartej bankowości w Mastercard.

„Firmie Tribe Payments zależy na dostarczaniu partnerom najlepszych w swojej klasie rozwiązań, dlatego coraz częściej poszukujemy produktów, które rozwiązują problemy i zwiększają wartość dla partnerów. Otwarta bankowość to dla nas ważna szansa. Wiąże się ona jednak z pewnymi wyzwaniami w środowisku, dlatego korzystamy z rozwiązań Mastercard Open Banking Solutions™. Rozległa wiedza specjalistyczna firmy Mastercard w zakresie funkcjonowania i obsługi globalnych systemów bankowych i płatniczych daje nam pewność i wiarygodność, pozwalające nam realizować bezpieczne transakcje np. przy użyciu oferowanych przez Mastercard narzędzi do monitorowania oszustw i przeprowadzania weryfikacji w czasie rzeczywistym. Bardzo się cieszymy, że współpracujemy z firmą Mastercard i możemy zaoferować te możliwości naszym partnerom” – powiedział Alex Reddish, dyrektor ds. handlowych w firmie Tribe Payments.

Photo of Anna Marciniak
Anna Marciniak, DYREKTOR DS. KOMUNIKACJI W POLSKIM ODDZIALE, Mastercard Europe

+48 22 526 12 60