Mastercard Economics Institute: W obliczu niepewności ekonomicznej konsumenci wybierają dobra podstawowe i doświadczenia

29 września 2022 r. | Od Anna Marciniak
  • Wydatki na artykuły spożywcze w internecie wzrosły o 70% w porównaniu do poziomu sprzed pandemii[1]
  • W ujęciu globalnym, rezerwacje lotów komercyjnych w trakcie tegorocznego lata utrzymywały się na poziomie 15% powyżej poziomu z 2019 roku[2]
  • Praca zdalna wpływa na to, jak żyjemy i gdzie spędzamy czas - w efekcie "weekend" zaczyna się wcześniej

 
W obliczu ciągłych, niespotykanych dotąd w tak dużej skali zmian gospodarczych, wybory dokonywane przez konsumentów w zakresie tego na co, gdzie i kiedy wydają pieniądze dzisiaj, mogą pomóc w określeniu, dokąd zmierzamy w najbliższym czasie. Raport Mastercard Economics Institute’s “Shifting Wallets” to obszerna analiza nawyków zakupowych konsumentów z całego świata oraz tego, jak zmieniają się one w ostatnim czasie.

Najnowszy raport Mastercard Economics Institute wykorzystuje unikalne, charakteryzujące się wysoką częstotliwością występowania wskaźniki ekonomiczne, aby odpowiedzieć na trzy kluczowe pytania – na co, gdzie i kiedy wydają konsumenci, czyli określeniem zmian w ich preferencjach zakupowych. Najważniejsze wnioski z raportu:

Na co?: Wraz z wyższymi cenami zmuszającymi konsumentów do zadbania o przywrócenie równowagi między wydatkami o charakterze rekreacyjnym i podstawowym, podróże oraz żywność odzyskały w ostatnich latach prymat w tym podziale.

Podróże nadal priorytetem dla konsumentów. W ujęciu globalnym, liczba rezerwacji lotów komercyjnych w trakcie tegorocznego lata (maj – sierpień) była o 15% wyższa, w porównaniu do 2019 roku, pomimo zwiększonych wyzwań logistycznych i presji cenowej2.

  • Loty krótkodystansowe napędzają większość wzrostu podróży na świecie (+20% w porównaniu do długodystansowych)[3] z wyjątkiem krajów europejskich, gdzie podróżni mają dobre alternatywy dla krótszych podróży.
  • W Polsce sytuacja wygląda trochę inaczej – w porównaniu do 2019 roku, tego lata odnotowano wzrost liczby krótkodystansowych lotów o ponad 42%. Co więcej, Polacy zatęsknili za dalekimi podróżami - rezerwacje lotów długodystansowych wzrosły o 150% w sierpniu 2022 roku w porównaniu do sierpnia 2019 roku.

Łatwość jedzenia na mieście przyciąga konsumentów. Globalnie, wydatki na wizyty w restauracjach wzrosły o 25% w porównaniu do tego samego okresu w 2021 roku. Z kolei na jedzenie, głównie ze względu na dużą inflację w tym sektorze, wydaliśmy o 14% więcej[4].

  • Patrząc na długoterminowe trendy w ujęciu globalnym, wydatki na zakupy spożywcze online wzrosły o 70% od czasów sprzed pandemii (2019), podczas gdy wydatki na zakupy dokonywane fizycznie, w sklepach wzrosły o 25%1. Świadczy to o napędzanym pandemią przejściu na rozwiązania cyfrowe i rosnącym przywiązaniu do tej wygodnej formy robienia zakupów.

Gdzie?: Największe konsekwencje zmian i zamknięć związanych z pandemią, poniosły małe przedsiębiorstwa i to one starają się szybko przejść do sprzedaży online.

 

Małe firmy wykazują zyski z usług online. Małe firmy świadczące usługi online – takie jak, między innymi, doradztwo podatkowe, korepetycje czy usługi opieki osobistej - rosną 1,5-2 razy szybciej niż duże firmy również oferujące te usługi przez internet[5]. Widać to szczególnie w takich krajach jak Belgia, Brazylia, Kanada, Włochy i Singapur.

Duże firmy handlowe zdecydowanie wyprzedzają małe przedsiębiorstwa w przechodzeniu na rynek cyfrowy. W sierpniu, w sektorze handlowym, sprzedaż e-commerce dużych firm wzrosła o 66% w porównaniu z 27-procentowym wzrostem wśród małych, w porównaniu do 2019 roku.[6] Rozbieżność ta jest szczególnie widoczna w bardziej rozwiniętych gospodarkach, jak w Australii, Niemczech, Hong Kongu i Singapurze.

 Kiedy?: Minęły czasy, w których jasno można było określić dni związane z robieniem zakupów i tym samym wydawaniem pieniędzy. Praca z domu i wzrost znaczenia rozwiązań cyfrowych zatarły ewentualne różnice między sposobem wydatkowania budżetu domowego w weekendy i w ciągu tygodnia. W przypadku restauracji, sklepów detalicznych, ale także i innych biznesów, ma to szczególnie duże znaczenie w kontekście odpowiedniego zarządzania personelem czy łańcuchami dostaw.

Coraz częściej dokonujemy wydatków zarówno na dobra, jak i na doświadczenia w trakcie tygodnia.  

  • W ujęciu globalnym, mniej więcej 5% całkowitych wydatków w centrach handlowych, wcześniej dokonywanych w trakcie weekendów, przesunęło się teraz na dni tygodnia. Stanowi to około 22,3 miliarda dolarów z całkowitej globalnej sprzedaży w centrach handlowych[7].
  • W Stanach Zjednoczonych obserwujemy wyraźne przesunięcie wydatków w kinach z weekendów na dni powszednie. Trend wskazuje na przesunięcie się o 3 punkty procentowe z soboty na dni tygodnia – głównie na czwartki i, w mniejszym stopniu, także na poniedziałki.
  • W Polsce udział wydatków w piątki na kino spadł o 1,7%, podczas gdy w poniedziałki wzrósł o 0,8% względem 2019 roku. Częściej decydujemy się na zakup biżuterii czy prezentów w tygodniu (poniedziałek - 2,8%; wtorek - 2,6%; środa - 2,8%), niż w sobotę, gdzie odnotowano spadek o 4,4%, w porównaniu do 2019 roku. Chętniej również robimy zakupy spożywcze w soboty (3,3%) i handlowe niedziele (1,7%), rezygnując z nich w poniedziałki (-2,7%).

Zmiany w preferencjach wydatków pojawiają się wtedy, gdy konsumenci zaczynają przyzwyczajać się do rytmu nowej rzeczywistości” – komentuje Natalia Lechmanova, Starsza Ekonomistka w Mastercard Economics Institute. “Pomimo zmagań z rosnącymi cenami, stopami procentowymi i dużą niepewnością gospodarczą, klienci dostosowują swoje nawyki dotyczące wydatków do tego, co najlepiej sprawdza się w ich życiu.”

Cały raport Shifting Wallets: Nowe zwyczaje zakupowe konsumentów dostępny jest tu. Inne raporty Mastercard Economics Institute można znaleźć tu.  

 

Zastrzeżenie

Niniejszy dokument i jego zawartość są rozumiane wyłącznie jako narzędzie badawcze, wykorzystywane dla celów informacyjnych, nie może być rozumiane jako porada inwestycyjna, ani jakakolwiek rekomendacja dla podejmowania działań czy inwestycji. Nie powinna być w całości, bądź w częściach traktowana jako podstawa do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy dokument, ani jego zawartość nie daje gwarancji co do dokładności, jest opracowany na zasadzie "as is" autoryzowanym użytkownikom, którzy zapoznają się i wykorzystują te informacje na własne ryzyko. Niniejszy dokument i jego zawartość, włączając w to szacunkowe prognozy ekonomiczne, symulacje bądź scenariusze od Mastercard Economics Institute, w żadnym wypadku nie odzwierciedlają oczekiwań (bądź stanu faktycznego) dotyczących wyników operacyjnych i finansowych Mastercard.

O Mastercard Economics Institute

Założony w 2020 roku Mastercard Economics Institute opiera się na korzystaniu z unikalnych, często występujących i praktycznych wskaźników ekonomicznych, by zapewnić liderom świata biznesu i administracji państwowych informacje, które pomogą im w podejmowaniu przemyślanych decyzji, osiągając jeszcze lepsze wyniki.

 

***

O Mastercard

Mastercard jest globalną firmą technologiczną działającą w obszarze płatności. Wprowadzamy innowacje, dzięki którym transakcje są bezpieczniejsze, prostsze i bardziej inteligentne. W efekcie włączamy się w rozwój cyfrowej gospodarki, która wyrównuje szanse i przynosi korzyści wszystkim. Dzięki bezpiecznemu wykorzystaniu danych oraz możliwościom naszej sieci, usługi i rozwiązania Mastercard pomagają konsumentom, instytucjom finansowym, przedsiębiorstwom i sektorowi publicznemu wykorzystać w pełni swój potencjał. Łącząc siecią Mastercard ponad 210 krajów i terytoriów, realizujemy wizję zrównoważonego świata, który otwiera przed każdym wyjątkowe, bezcenne możliwości. Dowiedz się więcej o tym, jak nasze innowacje wpływają na świat, i włącz się do rozmowy na Twitterze @MastercardPL, na profilu firmy na LinkedIn oraz w Centrum Prasowym Mastercard.

 

[1] Reflects the deviation above the pre-pandemic trend. Measures aggregated & anonymized switched volumes (nominal US dollars unadjusted for FX) through the end of August 2022. Seasonally adjusted and price adjusted global estimate.

[2] Corresponds with the number of flight bookings made during reference period relative to the same time in 2019. Based on aggregated & anonymized flight booking data provided by third party partners, sourced by Mastercard Economics Institute.

[3] Corresponds with the number of flight bookings made relative to the same time in 2019 through August 2022. Based on aggregated & anonymized flight booking data provided by third party partners, sourced by Mastercard Economics Institute.

[4] Reflects the YTD growth rate of aggregated & anonymized switched volumes (nominal US dollars unadjusted for FX) through August 2022 YTD. Seasonally adjusted and price adjusted global estimate.

[5] Figures reflect aggregated & anonymized switched volumes (nominal US dollars unadjusted for FX) through August 2022. Reflects a cross-country average of small & medium-sized versus large retailers and service businesses across 22 countries. Small and medium-sized businesses derived by a proprietary classification model developed by the Mastercard Economics Institute.

[6] Figures reflect aggregated & anonymized switched volumes (nominal US dollars unadjusted for FX) as-of August 2022. Reflects a cross-country average of small & medium-sized versus large retailers and service businesses across 22 countries. Small and medium-sized businesses derived by a proprietary classification model developed by the Mastercard Economics Institute.

[7] Source: Mastercard Economics Institute, Euromonitor. Weekend to weekday share shift derived by aggregated & anonymized switched volumes (nominal US dollars unadjusted for FX) through the end of August 2022. The change in share corresponds with the change in the average share of spending by day of the week in 2019 versus the average share of spending by day of the week in 2022. Global market size for department stores sourced through Euromonitor. Assumes day of the week share shift is representative across all tender types.

Photo of Anna Marciniak
Anna Marciniak, DYREKTOR DS. KOMUNIKACJI W POLSKIM ODDZIALE, Mastercard Europe

+48 22 526 12 60