Badanie Mastercard: 63% Polaków przyznaje, że filmy zmieniły ich sposób postrzegania świata

26 maja 2022 r. | Od Anna Marciniak

86% Polaków twierdzi, że kino odmieniło ich poglądy na kwestie kulturowe, a 77% respondentów uważa, że filmy wywierają większy wpływ na światopogląd niż książki. Przy okazji 75. festiwalu w Cannes Mastercard zaprezentował wyniki sondażu dotyczącego siły współczesnej kinematografii.

Festiwal Filmowy w Cannes to coroczne święto miłośników kina, rozniecające w Europejczykach jeszcze większą pasję do sztuki filmowej. W badaniu Mastercard - oficjalnego partnera Festiwalu Filmowego w Cannes - 63% polskich respondentów przyznało, że filmy zmieniły ich sposób postrzegania świata.

 39% zapytanych respondentów przyznało, że teraz bardziej interesują się kinem niż przed pandemią, a dla 61% ankietowanych wyjście do kina to cenniejsze doświadczenie niż... zakupy – wynika z badania Mastercard.

Siła kinematografii

Kino ma znaczącą siłę odziaływania, szczególnie wśród Polaków. 86% z nich deklaruje, że filmy odmieniły ich poglądy na kwestie kulturowe i wpłynęły na ich opinie dotyczące ważnych tematów, takich jak zmiany klimatyczne (54%), równość rasowa (48%) i prawa kobiet (42%). Dla porównania, takiego samego zdania jest nieco mniej, bo 78% mieszkańców pozostałych krajów europejskich.

Mastercard zapytał także o najczęstsze powody oglądania filmów. Większość europejskich respondentów (84%) robi to dla rozrywki. Wśród Polaków, najczęściej wskazywanym powodem jest chęć czerpania z nich wiedzy o świecie (81%). Czynnik rozrywkowy uplasował się na drugim miejscu (73%). Polscy miłośnicy kina przyznali również, że w kinowych obrazach poszukują pomocy w przepracowaniu życiowych lekcji (69%) oraz inspiracji (62%). 67% badanych zadeklarowało, że dzięki filmom, pozostają na bieżąco z globalnymi sprawami i trendami.

Niemal trzy czwarte polskich respondentów (73%) przyznało, że z filmu dowiedziało się o problemie społecznym, którego wcześniej nie znali. 48% natomiast wsparło sprawę społeczną po obejrzeniu ekranizacji na ten temat. 70% Polaków twierdzi, że kino inspiruje ich w pozytywny sposób. Dla porównania, wśród Europejczyków takiej odpowiedzi udzieliło 57% respondentów. 77% Polaków, którzy wzięli udział w badaniu Mastercard uważa, że film ma większą siłę oddziaływania niż książki w zakresie skutecznego sposobu przekazywania ważnych idei. Podobnego zdania jest nieco mniej, bo 60% pozostałych mieszkańców Europy.

 Profesor Ian Christie, historyk filmu komentuje: "Nie ulega wątpliwości, że filmy od ponad stu lat kształtują postawy ludzi wobec otaczającego świata - zwłaszcza świata wykraczającego poza ich bezpośrednie doświadczenia. Obrazy płynące z filmów bywają kontrowersyjne, ale realistyczne, a w porównaniu do innych mediów, zawarte w nich przesłania szybko się rozprzestrzeniają, budując większą świadomość na temat otaczającej rzeczywistości oraz przekazując pozytywne i wspierające idee.”

"Jeśli przypomnimy sobie np. film “Filadelfia”, możemy wyraźnie dostrzec, że celem tej ekranizacji, z Tomem Hanksem w roli głównej, było edukowanie widzów i przeciwstawienie się stygmatyzacji osób chorych na HIV i AIDS. W 2018 roku film “Czarna Pantera” stał się natomiast globalnym fenomenem kulturowym, przełamując nowe granice zarówno na ekranie, jak i poza nim. Tego typu ekranizacje będą zmieniać postawy kolejnych pokoleń, a ich wpływ na rozwój społeczeństwa będzie z czasem nieoceniony.”

Mastercard od lat wspiera najważniejsze wydarzenia i festiwale filmowe w Europie, a także w Polsce (festiwal filmów niezależnych Mastercard OFF CAMERA), wierząc, że pasje, emocje, przeżycia to najcenniejsze wartości, które łączą ludzi na całym świecie, dają im szansę wkroczenia w inny wykreowany świat, skłaniając do reflekcji nad tym co ważne – dla nich i dla świata

Photo of Anna Marciniak
Anna Marciniak, DYREKTOR DS. KOMUNIKACJI W POLSKIM ODDZIALE, Mastercard Europe

+48 22 526 12 60