Mastercard udostępnia platformę GdzieZamieszkac.com – narzędzie online pokazujące średnie koszty utrzymania i zarobki w różnych miejscach w Polsce

7 lipca 2022 r. | Od Anna Marciniak
  • GdzieZamieszkac.com pomaga przybyłym do Polski obywatelom Ukrainy wybranie takiego miejsca do życia, które najbardziej odpowiada ich potrzebom i możliwościom
  • To drugie, po KiedyDoSklepu.pl, narzędzie, którego działanie oparte jest na analizie trendów zakupowych wykorzystywanych dla dobra społecznego

Mastercard udostępnił GdzieZamieszkac.com – platformę online, która na podstawie analizy danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących m.in. średniej wysokości opłat za czynsz i średniego wynagrodzenia, zagregowanych z trendami zakupowymi w obszarze podstawowych, codziennych zakupów pochodzącymi od Mastercard, prezentuje przybliżone koszty życia w różnych miastach, miejscowościach i regionach kraju. Dzięki temu, przybyli do Polski obywatele Ukrainy, szukający miejsca do zamieszkania, mogą znaleźć lokalizację optymalną pod kątem ich sytuacji rodzinnej i budżetu.

Narzędzie GdzieZamieszkac.com dostępne jest bez rejestracji czy logowania. Żeby otrzymać możliwie najbardziej dopasowane do swojej sytuacji wyniki, należy w pierwszych krokach podać kilka podstawowych informacji, jak wielkość gospodarstwa domowego, wykonywany zawód czy preferowany sposób transportu.

 

Analizy trendów zakupowych od Mastercard, zagregowane z ogólnodostępnymi informacjami statystycznymi wykorzystywane w narzędziu GdzieZamieszkac.com, aktualizowane są zgodnie z cyklem odświeżania informacji podawanych przez GUS, dzięki czemu poszukujący nowej lokalizacji użytkownicy, otrzymują wyniki bazujące na aktualnej sytuacji w kraju.

Miliony uchodźców, którzy w efekcie wojny w Ukrainie, przybyli do naszego kraju potrzebowali w pierwszym momencie wsparcia i opieki. Teraz, mimo że wg badań, 56% z ich planuje wrócić do swojego kraju, kiedy tylko będzie to możliwe, muszą poszukać u nas domu i tak naprawdę nikt nie wie, na jak długo. 69% szukających nowego miejsca do samodzielnego życia preferuje miasta powyżej 200 tys. mieszkańców[1]. Okazuje się jednak, że to w mniejszych miejscowościach łatwiej znaleźć pracę i udźwignąć bieżące koszty utrzymania rodziny. Nasze narzędzie GdzieZamieszkac.com umożliwia zweryfikowanie bieżącej sytuacji oraz możliwości szukającego i wybranie do życia takiej okolicy, w której poczuje się samodzielny i niezależny” – mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację, Mastercard Europe.

Narzędzie GdzieZamieszkac.com dostępne jest w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Dzięki temu skorzystać z niego mogą zarówno obywatele Ukrainy, jak również wspierający ich Polacy. Choć platforma powstała z myślą o uchodźcach, to w przyszłości może stanowić bazę wiedzy również dla innych osób poszukujących nowego miejsca zamieszkania, np. studentów.

Lepsze decyzje dzięki odpowiedzialnej analizie danych

W 2019 roku, Mastercard zaproponował sześć zasad, które mają pomóc firmom w realizacji zrównoważonych programów mających na celu sprostanie wyzwaniom gospodarki cyfrowej, tak aby przynosiła ona korzyści wszystkim jej uczestnikom. Są to bezpieczeństwo i ochrona, przejrzystość i kontrola, odpowiedzialność, bezstronność, innowacyjność i wpływ na społeczeństwo.

Zgodnie z ostatnią regułą, firmy powinny wykorzystywać dane do identyfikacji nowych potrzeb i możliwości, aby móc wprowadzać pozytywne zmiany społeczne. Ta właśnie idea przyświecała nam w czasie tworzenia narzędzia GdzieZamieszkac.com. Z najwyższą troską traktujemy wszystkie dane klientów i kluczowe jest dla nas, aby były one bezpieczne. Niemniej, zagregowane i zanonimizowane stanowią wiarygodne, rzeczywiste i obszerne źródło wiedzy, która realnie może wpłynąć na czyjeś życie; zmienić je, pomóc w podjęciu trudnej decyzji. Mamy nadzieję, że nasza platforma wesprze szukających nowego miejsca do życia w podjęciu najlepszej dla nich decyzji” – komentuje Marek Kolano, dyrektor działu Data Driven Solutions w polskim oddziale Mastercard Europe.

Zarówno konsumenci, jak i partnerzy biznesowi Mastercard, mogą być pewni, że firma analizuje dostępne dane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Stanowią one podstawę modelu biznesowego Mastercard i są nieodłącznym elementem wszystkich produktów i usług firmy. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych mechanizmów agregacji i anonimizacji danych, w tym z wykorzystaniem narzędzi takich jak Truata, informacje dotyczące konkretnych transakcji pozostają niewidoczne i nigdy nie są analizowane, ani udostępniane. Metodologia ta wyklucza również możliwość identyfikacji konkretnych podmiotów, a także analizę danych dla zbiorów niespełniających warunku odpowiedniej liczebności.  

Nowe narzędzie od Mastercard wykorzystuje informacje na temat trendów w wydatkach konsumenckich, które są agregowane i anonimizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego przetwarzania danych, stosowanymi przez Mastercard.

Współautorem koncepcji narzędzia GdzieZamieszkac.com jest agencja McCANN, która jednocześnie odpowiada za opracowanie strategii, kreację i realizację kampanii. Za wdrożenie narzędzia, optymalizację pod kątem UX, design strony, jak również analitykę odpowiada agencja Spacecamp. Zakupem mediów zajął się Carat.***

[1] Raport specjalny z badania socjologicznego „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce”, przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL, Fundację Na Rzecz Wspierania Migrantów Na Rynku Pracy „EWL” i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2022 r.; ewl-raport-11-04-22-Media-FINAL.pdf (uw.edu.pl)

Raport o uchodźcach z Ukrainy w największych polskich miastach, Centrum Analiz i Badań; UMP_raport_Ukraina_20220429_final.pdf (metropolie.pl)

Photo of Anna Marciniak
Anna Marciniak, DYREKTOR DS. KOMUNIKACJI W POLSKIM ODDZIALE, Mastercard Europe

+48 22 526 12 60