Ukraine

CORE i Mastercard wspólnie realizują program pomocy finansowej dla ukraińskich uchodźców

13 kwietnia 2022 r. | Od Anna Marciniak

W związku z kryzysem humanitarnym na Ukrainie organizacja non-profit CORE (Community Organized Relief Effort) uruchomiła program pomocy finansowej – Ukraine Humanitarian Crisis Cash Assistance Program – we współpracy z Mastercard, grupą EML, Międzynarodową Fundacją Stichting Giustra, Tommym Humphreysem i Parker Foundation. W ramach programu uchodźcy z Ukrainy otrzymają wsparcie w postaci cyfrowej gotówki, która umożliwi rodzinom samodzielne zaspokojenie podstawowych potrzeb i bezpieczny transport. 

Teraz, gdy prawie 5 milionów ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia kraju, pomoc humanitarna jest pilnie potrzebna, dlatego CORE i Mastercard łączą siły, aby opracować elastyczny program pomocy finansowej w formie przedpłaconych kart płatniczych. W pilotażowym okresie programu, który rozpoczyna się dzisiaj, 2 500 kart z doładowaniem o wartości 150 euro jest rozdawanych uchodźcom uciekającym z Ukrainy do Polski i innych krajów graniczących. Środki te pozwolą rodzinom na zakup niezbędnych artykułów i uzyskanie schronienia w ciągu 72 godzin, które zazwyczaj spędzają w tym regionie. Po zakończeniu pierwszego projektu pilotażowego CORE i jego partnerzy przekażą kolejne tysiące kart przedpłaconych, by dalej wspierać uchodźców.

- Chcemy dać rodzinom ukraińskim możliwość dokonywania najlepszych dla siebie wyborów w obliczu kryzysu humanitarnego, po tym jak ich życie uległo tak nagłej i gwałtownej zmianie. Jesteśmy dumni i wdzięczni za wsparcie naszych niesamowitych partnerów: Mastercard, EML i Stichting Giustra International Foundation, dzięki którym ten program wsparcia finansowego stał się rzeczywistością. CORE jest w pełni zaangażowany we wspieranie potrzeb uchodźców z Ukrainy. Będziemy nieprzerwanie współpracować z lokalnymi partnerami w Polsce i innych krajach graniczących z Ukrainą, aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby - mówi Ann Lee, współzałożycielka i dyrektor generalna CORE.

- Sytuacja humanitarna w Ukrainie jest dynamiczna, dlatego współpracujemy z CORE i EML, aby możliwie szybko uruchomić program pomocy dla uchodźców opierający się na  przedpłaconych kartach, które pomogą rozdysponować fundusze i pomoc humanitarną bezpośrednio do rąk uchodźców. Przekazując pomoc w formie pieniędzy na karcie, możemy zapewnić bezpieczeństwo płatności i elastyczność tym, którzy są w największej potrzebie - mówi Solveig Hatton, wiceprezes ds. współpracy z administracją publiczną, Mastercard Europe.

Karty, które są proste w użyciu i które można ponownie zasilić, zapewniają ich użytkownikom elastyczność, będąc jednocześnie ważnym elementem pomocy. Zagregowane i zanonimizowane dane demograficzne uzyskane dzięki temu programowi pomogą określić trendy migracyjne, dzięki czemu CORE i Mastercard będą mogli przewidzieć przyszłe potrzeby i szybko na nie reagować. Finansowanie programu było możliwe dzięki początkowej inwestycji Międzynarodowej Fundacji Stichting Giustra.

- EML współpracuje z organizacją CORE, jej założycielami Seanem Pennem i Ann Lee, przewodniczącym Frankiem Giustrą oraz Mastercard, aby wspierać finansowo społeczności w czasie kryzysu humanitarnego na Ukrainie i po jego zakończeniu. Dbamy o to, by ludzie, którzy są zmuszeni uciekać przed katastrofami na całym świecie, mogli w potrzebie szybko uzyskać dostęp do awaryjnych funduszy - mówi David Curneen, Group COO w EML.

- Niesprowokowana inwazja Rosji na jej sąsiada spowodowała katastrofę humanitarną na skalę, jakiej nie widzieliśmy w Europie od czasów II wojny światowej. W tych warunkach konieczne jest szybkie działanie, aby pomóc najbardziej cierpiącym. Ten projekt ma na celu przekazanie pieniędzy w ręce tych, którzy najbardziej ich potrzebują i umożliwienie im podejmowania decyzji o tym, bez czego nie mogą się obejść.  Apelujemy do społeczności na całym świecie, aby podjęły podobne działania, tak abyśmy mogli zapewnić wsparcie jak największej liczbie osób – komentuje Frank Giustra, Przewodniczący Międzynarodowej Fundacji Stichting Giustra.

Oprócz programu wsparcia finansowego, CORE współpracuje także z partnerami międzynarodowymi i lokalnymi, dostarczając artykuły pierwszej potrzeby, takie jak zestawy środków higienicznych i koce termiczne, a także wspierając lokalne ośrodki dla uchodźców w Polsce i Rumunii. Aby przekazać darowiznę i dowiedzieć się więcej o działalności CORE, należy odwiedzić stronę www.coreresponse.org

Photo of Anna Marciniak
Anna Marciniak, DYREKTOR DS. KOMUNIKACJI W POLSKIM ODDZIALE, Mastercard Europe

+48 22 526 12 60