Mastercard Economics Institute: Perspektywy ekonomiczne na 2023 r.

15 grudnia 2022 r. | Od Anna Marciniak

Mastercard Economics Institute opublikował coroczną prognozę na nadchodzący rok, która pokazuje, jak nowa, globalna gospodarka wielu prędkości wpłynie na wzrost gospodarczy i zachowania konsumentów w zakresie wydatków. "Economic Outlook 2023" czerpie z wielu publicznych i zastrzeżonych źródeł danych, a także modeli ekonomicznych, które mają na celu oszacowanie aktywności gospodarczej. Raport bada obszary, które dalej będą kształtować globalne środowisko gospodarcze:

- wysokie stopy procentowe i mieszkalnictwo,

- preferencje i zwyczaje zakupowe oraz wydatki konsumentów

- ceny i trendy w obszarze wielokanałowości.

Kluczowe wnioski:
 • Po latach boomu mieszkaniowego oczekuje się, że wyższe stopy procentowe będą bardziej obciążać budżety przeznaczone na bieżące koszty utrzymania, zmieniając sposób wydatkowania. W krajach rozwiniętych oczekujemy, że na przestrzeni 2023 roku wydatki związane z mieszkalnictwem, jako udział w dobrach, spadną szacunkowo o 4,5%[1], czyli poniżej poziomu sprzed pandemii.
 • W Polsce udział wydatków związanych z mieszkalnictwem spadł o 0,7 punktu procentowego w 2022 r. w porównaniu do 2019 r. Co więcej, obciążenie hipoteczne Polaków wynosi 46,5% dochodu rozporządzalnego. Ponieważ wartość ta jest niższa niż 100, oznacza to, że polskie gospodarstwa domowe nie są narażone na znaczne ryzyko związane z ich zobowiązaniami hipotecznymi.
 • W Danii udział wydatków związanych z mieszkalnictwem spadł o 3,2 punktu procentowego w 2022 r. w porównaniu do 2019 r. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że obciążenie hipoteczne w Danii wynosi 205,5% dochodu rozporządzalnego, zatem, jako że jest to wartość jest powyżej 100, oznacza to, że gospodarstwa domowe w Danii są bardziej narażone na ryzyko popadnięcia w nadmierne zadłużenie z powodu zobowiązań hipotecznych.
 • W Chorwacji udział wydatków związanych z mieszkalnictwem spadł o 0,9 punktu procentowego w 2022 r. w porównaniu z 2019 r.
 • W Portugalii udział wydatków związanych z mieszkalnictwem wzrósł o 9,3 punktu procentowego w 2022 r. w porównaniu z 2019 r.
 • Bieżące wydatki powinny pozostać odporne w obliczu inflacji, o ile konsumenci będą szukać okazji i wybierać tańsze marki. Globalnie, kupujący artykuły spożywcze chodzili do sklepów o 31% częściej w porównaniu z 2019 rokiem - częściowo w celu ograniczenia marnotrawstwa żywności - ich średnie wydatki na wizytę spadły o około 9%[2].
 • Od września 2022 r. konsumenci w Hiszpanii chodzili po zakupy spożywcze o 31,7% częściej w porównaniu z wrześniem 2019 r., ale wydali 20,9% mniej na wizytę.
 • W tym samym okresie w Niemczech, konsumenci wybierali się do sklepów spożywczych o 23,1% częściej niż w analogicznym czasie w 2019, ale wydawali o 14,5% mniej.
 • W przypadku Włoch od września 2022 r. konsumenci chodzili po zakupy spożywcze o 29% częściej w porównaniu z wrześniem 2019 r., ale wydali tylko 7,2% mniej na wizytę.
 • W miarę jak koszty żywności i energii pochłaniają coraz większą część budżetu konsumentów, gospodarstwa domowe o niższych dochodach odczują to szczególnie mocno. Od 2019 do 2022 roku widzieliśmy, że wydatki uznaniowe[3] gospodarstw domowych o wysokich dochodach rosną prawie dwa razy szybciej niż gospodarstw domowych o niższych dochodach. Jednak duża część tej luki zmniejszy się wraz z normalizacją inflacji. Mastercard Economic Insitute spodziewa się, że presja inflacyjna będzie się zmniejszać w przyszłym roku, a średnia stopa inflacji gospodarek rozwiniętych spadnie z 7,1% r/r w IV kwartale 2022 r. do 3,1% r/r w IV kwartale 2023 r[4].
 • W Polsce w latach 2019-2022 wydatki uznaniowe dla zamożnych posiadaczy kart płatniczych wzrosły o 69,8%, natomiast wydatki uznaniowe dla niezamożnych posiadaczy kart wzrosły o 43,3%.
 • W Szwecji w latach 2019-2022 wydatki uznaniowe dla zamożnych posiadaczy kart płatniczych wzrosły o 81,9%, podczas gdy wydatki uznaniowe dla niezamożnych posiadaczy kart wzrosły o 21,6%.
 • We Francji w latach 2019-2022 wydatki uznaniowe dla zamożnych posiadaczy kart wzrosły o 88,7%, podczas gdy wydatki uznaniowe dla niezamożnych posiadaczy kart wzrosły o 45,7%.
 • Firmy prowadzące sprzedaż w modelu omnichannel są bardziej odporne na wstrząsy, ponieważ spotykają się ze swoimi klientami w tym miejscu, w którym ci chcą robić zakupy. Analizy ekspertów Mastercard Economic Institute wskazują, że wielokanałowość do 2022 r. zapewniła wzrost sprzedaży w sektorze detalicznym o 6 punktów procentowych[5]. Podczas szczytu lockdownów, małe i duże restauracje ochroniły przed stratą dodatkowe 31% sprzedaży, dzięki wprowadzeniu wielokanałowowości[6]. Podobnie, małe sklepy odzieżowe prowadzące sprzedaż wielokanałową wyprzedziły firmy działające tylko w internecie lub tylko stacjonarnie, rosnąc odpowiednio o 10% i 26% szybciej[7].

Pełny raport: Economic Outlook 2023 r. dostępny jest tutaj.

Dodatkowe raporty Mastercard Economic Institute można przeczytać tutaj

***

[1] Mastercard Economics Institute estimates. Based on an analysis of aggregated & anonymized Mastercard switched volumes (nominal US dollars unadjusted for FX) and national accounts data from various national statistics agencies.

[2] Across a 15-country sample, based on an analysis of aggregated & anonymized Mastercard switched volumes (nominal local currency) through September 2022.

[3] Discretionary spending, as defined by the Mastercard Economics Institute, includes categories of consumption where consumers typically shop for non-essential goods and services. For example, it includes spending at apparel, jewelry, interior furnishings, events, and electronics stores. Non-discretionary spending includes essential categories of consumption such as food and fuel.

[4] Mastercard Economics Institute estimates of average global inflation.

[5] Based on an analysis of aggregated & anonymized Mastercard switched volumes (nominal local currency) through September 2022. Classification of SMB vs. large-sized firms based on a classification model proprietary to the Mastercard Economics Institute.

[6] Across a 12-country sample, based on an analysis of aggregated & anonymized Mastercard switched volumes (nominal local currency) through September 2022, using a fixed panel of active merchants to reduce bias in measurement.

[7] Based on an analysis of aggregated & anonymized Mastercard switched volumes (nominal local currency) through September 2022. Classification of SMB vs. large-sized firms based on a classification model proprietary to the Mastercard Economics Institute.

***

Zastrzeżenie

Niniejszy dokument i jego zawartość są rozumiane wyłącznie jako narzędzie badawcze, wykorzystywane dla celów informacyjnych, nie może być rozumiane jako porada inwestycyjna, ani jakakolwiek rekomendacja dla podejmowania działań czy inwestycji. Nie powinna być w całości, bądź w częściach traktowana jako podstawa do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy dokument, ani jego zawartość nie daje gwarancji co do dokładności, jest opracowany na zasadzie "as is" autoryzowanym użytkownikom, którzy zapoznają się i wykorzystują te informacje na własne ryzyko. Niniejszy dokument i jego zawartość, włączając w to szacunkowe prognozy ekonomiczne, symulacje bądź scenariusze od Mastercard Economics Institute, w żadnym wypadku nie odzwierciedlają oczekiwań (bądź stanu faktycznego) dotyczących wyników operacyjnych i finansowych Mastercard.

O Mastercard Economics Institute

Założony w 2020 roku Mastercard Economics Institute opiera się na korzystaniu z unikalnych, często występujących i praktycznych wskaźników ekonomicznych, by zapewnić liderom świata biznesu i administracji państwowych informacje, które pomogą im w podejmowaniu przemyślanych decyzji, osiągając jeszcze lepsze wyniki.

O Mastercard

Mastercard jest globalną firmą technologiczną działającą w obszarze płatności. Wprowadzamy innowacje, dzięki którym transakcje są bezpieczniejsze, prostsze i bardziej inteligentne. W efekcie włączamy się w rozwój cyfrowej gospodarki, która wyrównuje szanse i przynosi korzyści wszystkim. Dzięki bezpiecznemu wykorzystaniu danych oraz możliwościom naszej sieci, usługi i rozwiązania Mastercard pomagają konsumentom, instytucjom finansowym, przedsiębiorstwom i sektorowi publicznemu wykorzystać w pełni swój potencjał. Łącząc siecią Mastercard ponad 210 krajów i terytoriów, realizujemy wizję zrównoważonego świata, który otwiera przed każdym wyjątkowe, bezcenne możliwości. Dowiedz się więcej o tym, jak nasze innowacje wpływają na świat, i włącz się do rozmowy na Twitterze @MastercardPL, na profilu firmy na LinkedIn oraz w Centrum Prasowym Mastercard.

 

Photo of Anna Marciniak
Anna Marciniak, DYREKTOR DS. KOMUNIKACJI W POLSKIM ODDZIALE, Mastercard Europe

+48 22 526 12 60