Instytut Ekonomiczny Mastercard: małe firmy na całym świecie przenoszą swoją działalność do e-commerce trzy razy szybciej niż przed pandemią

12 października 2021 r. | Od Anna Marciniak

Polska uplasowała się na 13. miejscu pod względem liczby nowo utworzonych małych firm, która wzrosła o 5% rok do roku

Mastercard opublikował raport Recovery Insights: Small Business Reset, którego tematem jest wpływ globalnego kryzysu związanego z pandemią na małe firmy. Z raportu, obejmującego 19 krajów, wynika, że w szczytowym momencie kryzysu obroty małych i średnich przedsiębiorstw były nawet o 20 punktów procentowych niższe w porównaniu z dużymi. W 2021 roku drobny biznes zaczął jednak odrabiać straty. W okresie od początku roku do sierpnia osiągnął sprzedaż o 4,5% większą w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020, podczas gdy obroty handlu internetowego zwiększyły się o 31,4%.

Instytut Ekonomiczny Mastercard opracował nowy Wskaźnik Wydajności Małych Firm (Small Business Performance Index)* oparty na zagregowanych i zanonimizowanych danych dotyczących aktywności handlowej w sieci Mastercard. Wskaźnik ten został wykorzystany w raporcie „Recovery Insights: Small Business Reset”, co pozwoliło wyróżnić kilka głównych trendów:

  • Zamykanie firm. Na całym świecie małe firmy, które zamknęły działalność na początku pandemii, pozostawały zamknięte przez dłuższy czas około trzy razy częściej niż duże przedsiębiorstwa. Jedna trzecia małych firm zamkniętych w kwietniu 2020 roku nie wznowiła działalności po sześciu miesiącach, a około jedna piąta ― po 12 miesiącach. W Polsce, po 6 miesiącach pozostawało zamkniętych około 19% małych firm z sektora handlu detalicznego, w porównaniu do 3% dużych przedsiębiorstw.
  • Lokalizacja: w sierpniu tego roku wydatki w małych i średnich firmach mających sklepy w dzielnicach biznesowych były na całym świecie średnio o 33% niższe niż w 2019 roku. Przyczyniła się do tego głównie praca zdalna wielu pracowników biur.
  • E-commerce: po zamknięciu gospodarki liczba firm, które w ciągu każdego miesiąca przenosiły swą działalność do e-commerce, wzrosła trzykrotnie w porównaniu z okresem przed pandemią, osiągając szczyt w lipcu 2020 roku. Odzwierciedla to wzrost zapotrzebowania na rozwój internetowych kanałów sprzedaży. Trend ten stał się widoczny z niewielkim opóźnieniem po rozpoczęciu lockdownów. Od tego czasu trend przechodzenia firm na sprzedaż cyfrową utrzymuje się na wysokim poziomie na całym świecie
  • Powstawanie nowych firm: w 2020 roku w sektorze handlu detalicznego powstało o jedną trzecią więcej małych firm niż w 2019, prawie 8 razy więcej niż dużych przedsiębiorstw. Znaczny wzrost liczby nowych małych i średnich firm w 2020 roku jest trendem widocznym na całym świecie: w Wielkiej Brytanii (+101%), Stanach Zjednoczonych (+86%), Australii (+73%), Niemczech (+62%), Brazylii (+35%). W Polsce wskaźnik ten wyniósł 5%.
  • Sektor restauracyjny i hotelarski: małe firmy z branży hotelarskiej osiągnęły duży wzrost przychodów w sezonie letnim roku 2020 i 2021. Turyści preferowali wyjazdy na niewielkie odległości, na czym skorzystały małe firmy hotelarskie, a straciły duże obiekty hotelowe w dużych miastach. Inaczej było w przypadku restauracji. W 2021 roku wyniki małych i średnich firm gastronomicznych na całym świecie wyraźnie spadły (o około 17 punktów procentowych rok do roku).

„Wspieranie lokalnego biznesu było hasłem przewodnim podczas pandemii. Pojawiły się jednak duże wyzwania związane z zależnością małych firm od lokalnych rynków i łańcuchów dostaw oraz ograniczeniami dotyczącymi przepływu środków pieniężnych. Przyszłość rysuje się bardziej optymistycznie. Przejście w tryb cyfrowy sprawiło, że pandemia przyniosła również pozytywny rezultat w postaci wzrostu liczby nowych firm i rozwoju innowacyjności” ― mówi Bricklin Dwyer, główny ekonomista Mastercard i dyrektor Instytutu Ekonomicznego Mastercard.

Wspieranie drobnych przedsiębiorców było zawsze jednym z priorytetów Mastercard, który zobowiązał się, że do 2025 roku wprowadzi do gospodarki cyfrowej 50 milionów małych firm i 25 milionów przedsiębiorczyń. We wrześniu 2020 r. Mastercard ogłosił przekazanie grantu w wysokości 200 tys. USD (ok. 750 tys. zł) na cyfryzację małych i średnich firm w Polsce. Dzięki tym środkom został zorganizowany program akceleracyjny oraz kampania edukacyjna dla przedsiębiorców, chcących rozwijać swój biznes w e-commerce. Ponad 200 tys. firm skorzystało z tego programu. 

Ponadto Mastercard ściśle współpracuje z instytucjami rządowymi, przedsiębiorstwami i innymi organizacjami na całym świecie, tworząc projekty i strategie pomagające małym firmom w rozwoju. W ramach programów City Possible i Recovery Insights udostępnia z dużą częstotliwością lokalne dane dotyczące sprzedaży dziesiątkom instytucji rządowych i samorządowych na całym świecie.

Pełną treść raportu „Recovery Insights: Small Business Reset” można znaleźć tutaj. Jest to piąty raport z serii „Recovery Insights”; pozostałe są dostępne tutaj.

*Metodyka

Instytut Ekonomiczny Mastercard opracował Wskaźnik Wydajności Małych Firm jako uniwersalny system klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw. Wskaźnik ten wykorzystuje kompleksowy, oparty na sztucznej inteligencji algorytm w celu uzyskania unikalnych wskaźników, takich jak liczba lokalizacji, wolumen sprzedaży i liczba transakcji, na podstawie zagregowanych i zanonimizowanych danych dotyczących aktywności handlowej w sieci Mastercard.

Instytut Ekonomiczny Mastercard

Celem założonego w 2020 roku Instytutu Ekonomicznego Mastercard jest analizowanie trendów makroekonomicznych z perspektywy konsumenta. Zespół ekonomistów, analityków i specjalistów ds. analizy danych wykorzystuje informacje dostarczone przez Mastercard, w tym raport Mastercard SpendingPulse™, a także dane osób trzecich w celu regularnego tworzenia raportów dotyczących zagadnień ekonomicznych, przeznaczonych dla najważniejszych klientów, partnerów i decydentów politycznych.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza prezentacja i jej treść są przeznaczone wyłącznie jako narzędzie badawcze w celach informacyjnych, a nie jako porada inwestycyjna lub rekomendacja dotycząca konkretnego działania lub inwestycji i nie należy na nich polegać, w całości lub w części, jako na podstawie podejmowania decyzji lub inwestowania.  Nie gwarantuje się dokładności niniejszej prezentacji i treści udostępnianej „w stanie, w jakim się znajduje” użytkownikom, którzy analizują i wykorzystują te informacje na własne ryzyko. Niniejsza prezentacja i treść, w tym szacunkowe prognozy ekonomiczne, w żadnym przypadku nie odzwierciedlają oczekiwanych (ani faktycznych) wyników operacyjnych lub finansowych Mastercard.

Photo of Anna Marciniak
Anna Marciniak, DYREKTOR DS. KOMUNIKACJI W POLSKIM ODDZIALE, Mastercard Europe

+48 22 526 12 60