Polska ma potencjał stać się wiodącym centrum finansowym - premiera raportu „Centrum Finansowe Nowej Generacji. Szanse i wyzwania dla Polski”

12 maja 2021 r. | Od Anna Marciniak

Polska ma szansę stać się wiodącym centrum finansowym. Rodzime miasta mają bardzo duży potencjał biznesowy – ludzi, firmy i przestrzeń. Potencjał ten wymaga jednak skoordynowanego wsparcia działania wielu podmiotów – ustawodawcy, administracji, uczelni, samorządów i samych instytucji składających się na ekosystem rynku finansowego. „Okienko transferowe” jest jednak krótkie i można je łatwo zaprzepaścić.

Na pytanie co zrobić, aby Polska wykorzystała tę szansę, starają się odpowiedzieć autorzy raportu „Centrum Finansowe Nowej Generacji. Szanse i wyzwania dla Polski” przygotowanego przez FinTech Poland, Mastercard Advisors, Politykę Insight i ABSL.

Ostatnie lata to okres bezprecedensowej dynamiki zmian w świecie finansowym. Postęp technologiczny, przemiany pokoleniowe, glokalizacja oraz transformacja modelu życia i pracy przekształcają dotychczasowe centra finansowe i umożliwiają tworzenie nowych, opartych na wcześniej pomijanych przewagach konkurencyjnych. Dla ośrodków, które dotąd leżały na obrzeżach globalnej mapy finansowej, stwarza to szansę na szybki rozwój i przejęcie pałeczki lidera w swoim regionie, a nawet na świecie.

Publikacja opisuje w sposób systemowy zjawisko ewolucji centrów finansowych, ich genezy, roli jaką pełnią w światowej gospodarce oraz czynników sukcesu. Raport odpowiada w szczególności na pytanie czym charakteryzuje się centrum finansowe nowej generacji (CFNG), dlaczego Polska powinna być zainteresowana jego zbudowaniem oraz czy ma do tego potencjał.

Wypracowana przez autorów raportu koncepcja CFNG zakłada, iż jego przewagą względem tradycyjnych centrów nie jest oparcie się wyłącznie na sile instytucji finansowych i wydajnych regulacji prawnych, lecz na podejściu holistycznym uwzględniającym wiele czynników takich jak umiejętność kreowania innowacji, współpraca z innymi centrami, wysokiej jakości kapitał ludzki, rozwinięte zaplecze usługowe, infrastruktura, ale również jakość życia i pracy.

CFNG to także nowy sposób działania ekosystemu, które sprzyja rozwojowi firm finansowych na każdym etapie ich funkcjonowania – od powstawania pomysłu, testowania i budowania produktu, poprzez komercjalizację, skalowanie aż po jego internacjonalizację. Te procesy powinny być systemowo wspierane przez regulatorów i nadzorców.

Dla powodzenia realizacji koncepcji CFNG kluczowe znacznie ma instytucjonalizacja centrum, czyli powołanie dedykowanej instytucji funkcjonującej w formule publiczno-prywatnej, odpowiedzialnej za budowę, rozwój oraz promocję centrum na świecie. Widzimy przykłady owocnego działania tego typu podmiotów na rzecz centrów finansowych np. w Paryżu czy Frankfurcie.

Raport dowodzi, że Polska już dziś ma duży potencjał aby zbudować Centrum Finansowe Nowej Generacji. Takie centra udaje się bowiem z powodzeniem rozwijać u naszych sąsiadów w Wilnie, Tallinie, Pradze czy Kopenhadze. Polska powinna włączyć się do rywalizacji o wiodącą rolę nie tylko w regionie, ale i w skali globalnej.

Polska rozpoczęła budowę centrum finansowego ponad 30 lat temu, proces ten jednak wymaga przyśpieszenia i instytucjonalizacji. W ciągu ostatnich lat bowiem coraz więcej państw na świecie włączyło się do rywalizacji: chcą kontrolować przepływy kapitału i wiedzy oraz przyciągać do siebie talenty z całego świata. Bez silnego centrum finansowego Polska nie osiągnie istotnego znaczenia geopolitycznego - powiedział Paweł Widawski, Prezes Fundacji FinTech Poland.

Analiza ścieżki rozwoju centrów finansowych, które w ostatnich latach zyskują na znaczeniu, wskazuje na silną potrzebę szeroko rozumianej specjalizacji, w szczególności w obszarach kompetencji przyszłości. Realizacja takiej strategii rozwoju pozwala uniknąć pułapki „średniego centrum finansowego”, które co prawda może rosnąć organicznie, ale nie stanowi źródła istotnej przewagi konkurencyjnej dla kraju pochodzenia – twierdzi Krzysztof Sobala, Vice President, Mastercard Data & Services.

Atutami Polski są wysoko wykwalifikowana kadra, rozległe kontakty biznesowe, zwłaszcza w świecie finansowym i przyjazne do życia, otwarte miasta. Samo to jednak nie wystarczy, aby nad Wisłą powstało centrum finansowe nowej generacji. Sektor prywatny przy wsparciu państwa musi poprawić warunki do tworzenia innowacji, w tym zwłaszcza otoczenie regulacyjne i model współpracy z uczelniami, a także wykorzystać istniejące powiązania do promocji polskich innowacyjnych rozwiązań finansowych – uważa Adam Czerniak, główny ekonomista, dyrektor ds. badań, Polityka Insight.

Pełną treść raportu można pobrać pod linkiem: http://fintechpoland.com/raport_cfng/ oraz http://www.politykainsight.pl/raporty/cfng.

Photo of Anna Marciniak
Anna Marciniak, DYREKTOR DS. KOMUNIKACJI W POLSKIM ODDZIALE, Mastercard Europe

+48 22 526 12 60