Mastercard wprowadza Kalkulator Śladu Węglowego w odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie konsumentów ochroną środowiska

13 kwietnia 2021 r. | Od Anna Marciniak
  • Badanie Mastercard pokazuje, że w czasie pandemii polscy konsumenci zmienili swoje zachowania na bardziej proekologiczne
  • 92% Polaków deklaruje gotowość do osobistego zaangażowania się w działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w 2021 r.
  • Nowy kalkulator emisji CO2 od Mastercard umożliwia bankom udostępnienie ich klientom danych i informacji, które pomogą im dokonywać bardziej świadomych decyzji konsumenckich

 

Nowe badanie Mastercard pokazuje, że w czasie epidemii COVID-19 wyraźnie wzrosło zainteresowanie konsumentów działaniami związanymi z ochroną środowiska. Ponad połowa Polaków (54%) uważa, że dziś ograniczanie śladu węglowego jest dla nich ważniejsze niż przed pandemią. Aż 64% ankietowanych deklaruje, że stali się bardziej świadomi tego, jak ich działania mogą wpływać na środowisko, przy czym prym wiedzie tu pokolenie Z (70%). To dowód na rosnący trend w kierunku świadomych ekologicznie wydatków i konsumpcji – rośnie grupa ludzi, którzy swoje codzienne zakupy, a także otrzymywane nagrody  (np. w programach lojalnościowych), chcą wykorzystać dla dobra naszej planety.

Trend bardziej świadomej konsumpcji rozwijał się w ciągu ostatniej dekady, ale dopiero w czasie pandemii zmiany w postawach i zachowaniach konsumenckich znacznie przyspieszyły. Polacy nie tylko stają się bardziej świadomi wpływu swoich decyzji zakupowych na środowisko, ale też trzech na pięciu (60%) z nich uważa dziś, że w sposób bardziej zrównoważony powinny zachowywać się również firmy. Według nich trzy najważniejsze kwestie, na których, oprócz walki z pandemią, powinien aktualnie skupić się świat biznesu, to zmniejszenie: ilości odpadów (45%), zanieczyszczenia powietrza i wody (44%) oraz ilości plastiku w opakowaniach i produktach (42%).

W związku z rosnącym zainteresowaniem konsumentów ochroną środowiska Mastercard opracował kalkulator emisji CO2. Inicjatywa ta jest elementem działań firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju, które obejmują również projekt Priceless Planet Coalition oraz długoterminowe zobowiązanie firmy do pomocy konsumentom i partnerom biznesowym we wspieraniu planety poprzez inicjatywy, takie jak posadzenie 100 milionów drzew. Nowy Kalkulator Śladu Węglowego powstał dzięki współpracy Mastercard ze szwedzkim fintechem  Doconomy i jest już dostępny dla wydawców kart płatniczych na całym świecie, w tym w Polsce. Pozwala on bankom i instytucjom finansowym zaoferować ich klientom dostosowane narzędzie, odpowiadające na potrzebę konsumentów szukających sposobów na zrównoważone zakupy. Narzędzie to zapewnia tym ostatnim dostęp do wiedzy i danych na temat emisji dwutlenku węgla, które generują, i oferuje im prosty sposób na zmniejszanie i równoważenie swojego śladu węglowego.

„Dzisiaj biznes musi być świadomy swojej roli w ochronie naszej planety. Nie tylko dlatego, że oczekują tego konsumenci, ale przede wszystkim dlatego, że jest to właściwe postępowanie. W ostatecznym rozrachunku jest to planeta każdego z nas i mamy zbiorową odpowiedzialność za podjęcie odpowiednich działań. Od czasu pandemii troska o środowisko naturalne gwałtownie wzrosła, co oznacza, że także nasze wysiłki muszą zmierzać w tym kierunku. Wciąż poszukujemy nowych i innowacyjnych sposobów, dzięki którym możemy wnieść znaczący wkład w te działania. Dzielimy się też szeroko naszymi pomysłami, żeby zachęcać i inspirować innych do podjęcia podobnych” – mówi Mark Barnett, prezes Mastercard Europe.

Nowy Kalkulator Śladu Węglowego umożliwia konsumentom mierzenie emisji CO2 generowanych przez ich zakupy w różnych kategoriach wydatków. Obliczenia te są oparte na niezależnie weryfikowanej metodologii Indeksu Åland, stworzonego przez fiński Bank of Åland. Kalkulator pokazuje przykłady, które w łatwy sposób pomagają zrozumieć, jaki mamy wpływ na środowisko, przeliczając nasz ślad węglowy np. na liczbę drzew konieczną do pochłonięcia tej samej ilości CO2. Znajdziemy w nim też wskazówki dotyczące prowadzenia bardziej zrównoważonego życia. Konsumenci mają również możliwość zrekompensowania swojego wpływu na środowisko poprzez zaangażowanie się w projekty odbudowy lasów w ramach Priceless Planet Coalition, przekazując darowizny czy też wykorzystując programy lojalnościowe swoich banków. Banki z kolei mogą łatwo zintegrować Kalkulator Śladu Węglowego ze swoimi aplikacjami mobilnymi za pomocą nowych interfejsów API, które są dostępne na stronie Mastercard Developers.

„Mastercard na nowo zdefiniował rolę, jaką branża finansowa może odgrywać każdego dnia w walce z kryzysem klimatycznym" – mówi Mathias Wikström, szef Doconomy. „Kiedy inni mówią o znaczeniu czynników ESG, Mastercard realnie je wdraża, podsuwając konsumentom gotowe rozwiązania" – dodaje.

Oprócz Kalkulatora Śladu Węglowego Mastercard oferuje inne produkty i usługi przyjazne środowisku, takie jak wykonane z ekologicznych materiałów karty płatnicze, pozwalające zmniejszyć ilość plastikowych odpadów. Firma zobowiązała się również do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto do 2050 r. – opierając się na istniejących zobowiązaniach do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 1,5 stopnia Celsjusza. Mastercard wyemitował również obligacje na rzecz zrównoważonego rozwoju o wartości 600 milionów dolarów, a niedawno ogłosił zmiany w modelu wynagradzania kadry kierowniczej, aby przyspieszyć postęp w zakresie trzech globalnych celów ESG: neutralności węglowej, włączenia finansowego i równości płac kobiet i mężczyzn. Działania te wspierają cel strategiczny Mastercard, jakim jest budowanie bardziej zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki cyfrowej.

Więcej informacji na stronie www.PricelessPlanet.org

O badaniu

Wszystkie dane, o ile nie zaznaczono inaczej, pochodzą z YouGov Plc. Całkowita wielkość próby wyniosła 15480 dorosłych z Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Holandii, Polski, Portugalii, Rosji, Hiszpanii, Szwecji, Turcji i Wielkiej Brytanii.Ankietę online przeprowadzono między 19 stycznia a 5 marca 2021 roku. Dane liczbowe zostały zważone i są reprezentatywne dla wszystkich dorosłych w danym kraju (w wieku 18+).

Mastercard obliczył, że liczba ludności świata wynosi 7,9 miliarda (źródło: Worldometres), a 83% z nich przyznaje, że jest skłonna podjąć osobiste działania. Wyliczona liczba to 6 715 000 000.

Photo of Anna Marciniak
Anna Marciniak, DYREKTOR DS. KOMUNIKACJI W POLSKIM ODDZIALE, Mastercard Europe

+48 22 526 12 60