Trendy w natężeniu ruchu w sklepach spożywczych – „KiedyDoSklepu” od Mastercard

14 maja 2020 r. | Warszawa | Od Anna Marciniak
  • Z najnowszej analizy danych wynika, że efekt godzin dla seniorów zanikł w ciągu ubiegłego tygodnia. Jego wygaszanie nastąpiło stopniowo, ponieważ niektórzy konsumenci przez pewien czas nadal respektowali godziny dla seniorów.
  • Zachowania zakupowe nadal się zmieniają. Obserwujemy częściowe przeniesienie ruchu w sklepach spożywczych na godziny wieczorne.
  • Aktualne dane na temat trendów można zobaczyć na KiedyDoSklepu.pl. Portal umożliwia planowanie wygodnych i bezpiecznych zakupów, z większym prawdopodobieństwem uniknięcia tłoku i kolejek w sklepie4 maja Mastercard udostępnił KiedyDoSklepu.pl – narzędzie, które na podstawie analizy trendów zakupowych pozwala określić, jaki ruch panuje w sklepach spożywczych na terenie Polski w różnych porach dnia i tygodnia. Dzięki temu konsumenci mogą zaplanować zakupy na czas, kiedy łatwiej będzie im utrzymać fizyczny dystans w stosunku do innych klientów, zalecany w czasie trwającej pandemii koronawirusa. W ten sposób Mastercard pomaga konsumentom zrobić niezbędne, codzienne zakupy w bezpieczniejszy i wygodniejszy sposób.


Stopniowe wygaszanie efektu godzin dla seniorów

W ubiegłym tygodniu można było zaobserwować stopniowy zanik efektu godzin dla seniorów, który polegał na zmniejszeniu ruchu w godzinach od 10:00 do 12:00. Zjawisko przedłużonego wygaszania było najbardziej wyraźne w przypadku transakcji w sklepach osiedlowych, których trend przedstawiono na poniższym wykresie. Kolejne linie przedstawiają pierwszy, trzeci oraz piąty dzień od zniesienia godzin dla seniorów. Widoczny jest stopniowy zanik „dołka” oraz wypłaszczenie linii przedstawiających zindeksowaną liczbę transakcji w badanych godzinach.wykres1

Wyniki analiz dla poszczególnych formatów sklepów pokazują, że w super- i hipermarketach wpływ efektu godzin dla seniorów był mniejszy już w pierwszym dniu po ich zniesieniu. Na poniższych wykresach przedstawiono przebieg linii przedstawiających zindeksowaną liczbę transakcji w pierwszym (wykres powierzchniowy) oraz piątym dniu (wykres liniowy) po zniesieniu godzin dla seniorów.


wykres2


Ciągłe zmiany zachowań zakupowych


Mastercard monitoruje także tygodniową zmienność ruchu transakcyjnego. Na podstawie tych analiz można zaobserwować zachodzącą ciągłą zmianę w zachowaniach zakupowych w sklepach spożywczych:

  1. W przeciętnym tygodniu przed ogłoszeniem „narodowej kwarantanny”, w sklepach spożywczych szczyt zakupowy następował o godzinie 16:00.
  2. W czasie kwarantanny, w tygodniu przed wprowadzeniem godzin dla seniorów, odnotowaliśmy 2 szczyty zakupowe: w okolicach godzin 11:00 i 15:00.
  3. Po wprowadzeniu godzin dla seniorów, największe natężenie ruchu następowało w okolicach godzin dla seniorów, czyli o 12:00 oraz (drugi, mniejszy szczyt) o godzinie 9:00.
  4. W pierwszym tygodniu maja, po zniesieniu godzin dla seniorów, obserwujemy przesunięcie szczytu zakupowego na godzinę 15:00.


Co ciekawe, kształt krzywej odzwierciedlającej natężenie ruchu w ostatnim tygodniu (w pierwszym tygodniu maja) „przesunął” się w stronę krzywej reprezentującej natężenie ruchu w przeciętnym tygodniu przed kwarantanną. Może to oznaczać stopniowy powrót do zachowań zakupowych sprzed okresu epidemii. Powyższe wnioski dotyczą wszystkich sklepów spożywczych na terenie całej Polski. Mogą się one różnić dla poszczególnych regionów.

wykres3

 

Photo of Anna Marciniak
Anna Marciniak, DYREKTOR DS. KOMUNIKACJI W POLSKIM ODDZIALE, Mastercard Europe

+48 22 526 12 60