Badanie Mastercard: W pandemii Polacy częściej korzystają z cyfrowej bankowości

20 listopada 2020 r. | Warszawa | Od Anna Marciniak
  • 96% ankietowanych jest pozytywnie nastawionych do rosnącej roli cyfryzacji w bankowości i finansach, przy czym 44% zwraca uwagę na istotność kwestii bezpieczeństwa
  • 55% Polaków twierdzi, że dziś częściej niż przed pandemią dokonuje transakcji finansowych online lub mobilnie
  • Już 68% Polaków korzysta z bankowych aplikacji mobilnych – więcej niż z aplikacji mediów społecznościowych
  • 63% badanych słyszała o koncepcji otwartej bankowości, a wielu z nich jest zainteresowanych opartymi na niej usługami finansowymi

 

Mastercard opublikował wyniki trzeciej edycji badania poświęconego popularności bankowości online i mobilnej[1]. Wynika z niego, że szybko postępująca cyfryzacja życia w warunkach pandemii pociągnęła za sobą wzrost popularności bankowości elektronicznej. Jednocześnie po stronie konsumentów pojawiają się nowe oczekiwania względem dostawców usług finansowych.

Pandemia COVID-19 sprawiła, że ewolucja w kierunku cyfryzacji znacznie przyspieszyła. To z kolei spowodowało skokowe upowszechnienie usług bankowości online i mobilnej, jako sposobu na bezpieczny, szybki i wygodny dostęp do pieniędzy oraz na zdalne zarządzanie finansami osobistymi.  Ponad połowa Polaków częściej niż przed pandemią „bankuje” dziś online lub mobilnie, a niemal co czwarty rozważa zmianę swojego banku na w pełni cyfrowy.

Powyższe obserwacje pokrywają się z wnioskami z innego nowego badania Mastercard pt. „Stan Płatności”[2]. Jego wyniki potwierdzają, że dziś konsumenci częściej niż przed wybuchem pandemii korzystają z bankowych aplikacji mobilnych. Dodatkowo Polacy odchodzą od płatności gotówkowych: 53% z nich twierdzi, że z powodu pandemii będzie używać mniej gotówki, 68% uważa, że w porównaniu z innymi metodami płatności gotówka nie jest wygodna, a z kolei 43%, że sprawdza się ona tylko przy płaceniu niewielkich kwot. Ponadto prawie połowa (49%) badanych z Polski uważa, że popularyzacja płatności zbliżeniowych pomoże zmniejszyć rozprzestrzenianie się COVID-19.

 

Mobilność w czasach zarazy

W związku z pandemią Polacy zdecydowanie częściej niż przed nią korzystają dziś z cyfrowych usług, takich jak wideokonferencje, zakupy online czy zdalna edukacja. To samo dotyczy bankowości, ponieważ utrudniony dostęp do placówek bankowych skłania ich do szukania nowych rozwiązań, pozwalających łatwo i bezpiecznie wykonywać operacje finansowe w internecie. Prawie wszyscy (96%) ankietowani w badaniu Mastercard są pozytywnie nastawieni do rosnącej roli cyfryzacji w bankowości i finansach, przy czym 44% zwraca jednocześnie uwagę na fakt, że nowe rozwiązania muszą zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Zainteresowanie klientów bankowości rozwiązaniami cyfrowymi przekłada się ich powszechniejsze wykorzystanie. Ponad połowa (55%) Polaków twierdzi, że dziś częściej niż przed wybuchem pandemii dokonuje transakcji finansowych online lub mobilnie. Jest to najwyższy wynik w Europie. Jako najważniejsze zalety bankowości elektronicznej i mobilnych płatności ankietowani najczęściej wymieniają: oszczędność czasu (77%), prostotę i łatwość użytkowania (71%), dostępność zawsze i wszędzie (55%), bezpieczeństwo (38%) oraz niskie koszty (30%).

W sytuacji, w której wszyscy dostosowujemy się do nowej rzeczywistości, jedno jest pewne: nasze życie toczy się teraz przede wszystkim w sferze cyfrowej. Liczba użytkowników bankowości mobilnej w Polsce wynosi już ponad 15 milionów, a więc niemal o 3 miliony więcej niż rok temu. Polacy oczekują dziś prostych i bezpiecznych usług finansowych, na miarę czasów tzw. nowej normalności. W Mastercard pracujemy zarówno z fintechami, jak i z tradycyjnymi instytucjami finansowymi,  pomagając im sprostać nowym potrzebom w zakresie ucyfrowienia usług finansowych” – mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe.

 

Nowocześni klienci szukają cyfrowych banków

W badaniu Mastercard zwrócono uwagę również na oczekiwania klientów banków w Polsce dotyczące dalszej cyfryzacji ich usług. Prawie wszyscy (97%) ankietowani z Polski są zainteresowani korzystaniem z rozwiązań z zakresu bankowości cyfrowej, co jest najwyższym wynikiem w Europie. Wyprzedzamy pod tym względem mieszkańców Europy Zachodniej, szczególnie Niemcy i Francję, gdzie zainteresowanie takimi rozwiązaniami jest mniejsze o 9 pkt. proc.

Niemal co czwarty ankietowany (22%) rozważa zrezygnowanie w ciągu najbliższych 12 miesięcy z  usług oferowanych przez tradycyjny bank na rzecz instytucji finansowej, oferującej usługi wyłącznie online i mobilnie. Dodatkowo 29% deklaruje, że w takim w pełni cyfrowym banku chciałoby mieć rachunek bieżący. Równocześnie 79% twierdzi, że od swoich dostawców usług finansowych oczekuje zmian w ofercie. 29% ankietowanych chciałaby, żeby była ona bardziej dostępna i prostsza w obsłudze. Z kolei 25% badanych zgłasza potrzebę większej kontroli nad wydatkami w czasie rzeczywistym, a 23% większej elastyczności, która przejawiałaby się m.in. brakiem długoterminowych umów czy możliwością konsultacji 24h na dobę.

Wybierając spośród różnych dostawców i ofert cyfrowych usług finansowych, Polacy największą uwagę zwracają na bezpieczeństwo swoich pieniędzy i danych (55%). Inne istotne dla nich kryteria wyboru to niskie koszty i dodatkowe korzyści (39%), wygoda (30%) oraz przejrzystość i kontrola nad finansami (26%).

 

Otwarci na otwartą bankowość

Nowe rozwiązania finansowe to również te oparte na koncepcji otwartej bankowości, gdzie poszczególne instytucje finansowe za zgodą klienta wymieniają się danymi na jego temat, aby zaoferować mu lepsze lub zupełnie nowe usługi. 63% Polaków ankietowanych w badaniu Mastercard deklaruje, że słyszała o koncepcji otwartej bankowości, a wielu z nich wykazuje zainteresowanie opartymi na niej usługami finansowymi. 42% respondentów chciałoby korzystać z aplikacji, która umożliwia kontrolę i nadzór nad wszystkimi kontami w różnych bankach, 33% jest zainteresowanych usługą pozwalającą zarządzać finansami na bazie wszystkich dotychczasowych wydatków, a 28% rozwiązaniami, które oferują wysoką personalizację usług finansowych w oparciu o dane finansowe zebrane z różnych źródeł.

W kontekście bankowości otwartej warto zwrócić uwagę, że Polacy największym zaufaniem obdarzają nie graczy technologicznych, ale właśnie banki. 66% z nich uważa swój bank za najważniejsze źródło informacji i porad finansowych. Pod tym względem Polacy ufają bankom bardziej niż inni Europejczycy. Wśród badanych z Polski bankowe aplikacje mobilne są popularniejsze nawet od aplikacji mediów społecznościowych (68% vs 56%). Na wysokie zaufanie do banków wskazują również wyniki badania „Stan Płatności”. Aż 79% ankietowanych jest bardziej skłonnych do korzystania z telefonu przy płaceniu, jeśli usługa jest świadczona przez ich własny bank, a 56% z większym prawdopodobieństwem wybrałoby dostawcę usługi płatniczej polecanego przez ich bank. Z drugiej strony 48% Polaków wyraża zainteresowanie przekazywaniem pieniędzy znajomym za pośrednictwem aplikacji społecznościowej, takiej jak na przykład WhatsApp. To pokazuje, że chociaż konsumenci najbardziej ufają bankom, to swoje codzienne, drobne płatności są stanie powierzyć firmom technologicznych (tzw. BigTech).

 

Innowacje dzięki współpracy

Mastercard pozostaje zaufanym partnerem dla instytucji finansowych dostarczających cyfrowe rozwiązania. Badani Polacy uważają, że cyfrowi gracze współpracują z Mastercard z powodu innowacyjnych i przyszłościowych technologii firmy (38%), jej wiarygodności (39%) oraz dostępności w wielu miejscach na świecie (42%). Jednocześnie 35% ankietowanych z Polski uważa, że współpraca różnych podmiotów w zakresie usług finansowych będzie w przyszłości coraz częstsza. W Europie Mastercard współpracuje z ponad 60  w pełni cyfrowymi instytucjami finansowymi oraz z 80% wszystkich firm FinTech i PayTech w regionie. Szczegółowe informacje na temat współpracy Mastercard z wybranymi z nich można znaleźć w poniższych studiach przypadku: BnextBunqCurveMoneseOrange BankPayneticsRebellionStocardTreezorVanta.


[1] Badanie „Banking Evolution Study” zostało przeprowadzone na zlecenie Mastercard we wrześniu 2020 r. Próba obejmowała 9,605 respondentów z dwunastu krajów Europy, w tym z Polski, Niemiec, Holandii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Węgier, Bułgarii i Rosji. Badanie zostało przeprowadzone metodą ankiety online wśród internautów powyżej 18 r.ż.

[2] Raport pt. „What people want in 2020/21”, oparty na badaniu “State of Pay”:   https://mastercardcontentexchange.com/perspectives/featured-topics/the-global-state-of-pay/

Photo of Anna Marciniak
Anna Marciniak, DYREKTOR DS. KOMUNIKACJI W POLSKIM ODDZIALE, Mastercard Europe

+48 22 526 12 60