Wiodące fintechy skorzystają z rozwiązania Mastercard chroniącego system otwartej bankowości

2 lipca 2020 r. | Warszawa | Od Anna Marciniak

Usługę wdrożą u siebie m.in. Aion i DiPocket


Mastercard poinformował o trzech przedsiębiorstwach z branży finansowej, które wdrożyły rozwiązanie Mastercard Open Banking Protect. Ma ono chronić organizacje, w których klienci posiadają swoje rachunki, przed niewiarygodnymi lub nieautoryzowanymi zewnętrznymi dostawcami usług (ang. TPP – third party providers).

Firmy Aion, DiPocket oraz Modulr podpisały umowy na korzystanie z rozwiązania Protect, stanowiącego kluczowy element pakietu Mastercard Open Banking Solutions, obejmującego kompleksowe usługi tworzące infrastrukturę otwartej bankowości.

Obowiązująca w Europie dyrektywa PSD2 umożliwia zewnętrznym dostawcom usług  dostęp do konta bankowego klienta (za jego zgodą) w celu udostępniania mu nowych produktów i usług. Za środki zgromadzone na kontach bankowych w dalszym ciągu odpowiadają jednak prowadzące je instytucje. Dlatego tak ważne jest, aby mogły one szybko weryfikować wnioski otrzymywane w ramach infrastruktury otwartej bankowości od dostawców zewnętrznych (TPP), z którymi nie zawsze miały wcześniej do czynienia, oraz aby istniały solidne systemy do wczesnego wykrywania sygnałów ostrzegawczych wskazujących na potencjalne oszustwo.

Mastercard Open Banking Protect ma zwiększać możliwości walki z oszustwami w ekosystemie otwartej bankowości i poprawiać bezpieczeństwo instytucji finansowych przy zatwierdzaniu wniosków od dostawców zewnętrznych (TPP). W ramach tego rozwiązania udostępniane są dwie kluczowe usługi:

    • weryfikacja licencji i certyfikatów — szybko sprawdzany jest status certyfikacji i rejestracji TPP we wszystkich istotnych bazach regulatorów;
    • monitorowanie oszustw — wykorzystuje dane sieciowe dotyczące określonego TPP i monitoruje ich zachowania, tak aby wykryć ewentualne zmiany w jego typowej działalności. Ma to na celu blokowanie wniosków, które mogą okazać się nadużyciem.


Nowi partnerzy reprezentują różne segmenty rynku finansowego — od banku cyfrowego wykorzystującego sztuczną inteligencję (Aion), przez dostawcę technologii płatności w modelu przedpłaconym (DiPocket), po rozwiązanie z segmentu płatności oferowanych jako usługa, stanowiące alternatywę dla hurtowej i komercyjnej bankowości transakcyjnej dla firm (Modulr).

„System otwartej bankowości rozwija się bardzo dynamicznie, lecz instytucje finansowe, zewnętrzni dostawcy usług i użytkownicy w dalszym ciągu obawiają się potencjalnych oszustw i naruszeń bezpieczeństwa. Usługi Mastercard Open Banking Solutions opierają się na naszym bogatym doświadczeniu w dziedzinie obsługi i wspierania globalnych systemów bankowych i płatniczych, dzięki czemu pomagają zapewnić systemowi otwartej bankowości sprawność i bezpieczeństwo. Stworzyliśmy rozwiązanie Protect, aby zaoferować instytucjom finansowym i zewnętrznym dostawcom usług korzystającym z otwartej bankowości rozszerzone zabezpieczenia, w tym weryfikację zewnętrznych dostawców usług i najlepsze na rynku funkcje monitorowania oszustw. Współpraca jest kluczem do stworzenia prężnego rynku otwartej bankowości i z prawdziwą przyjemnością witamy firmy Aion, DiPocket i Modulr wśród partnerów Mastercard na drodze do zbudowania jeszcze bezpieczniejszego dla wszystkich uczestników. To ważny kamień milowy dla szerszego ekosystemu, otwierający drogę do jeszcze większego upowszechnienia się bankowości otwartej w całej Europie” – mówi Jim Wadsworth, wiceprezes ds. otwartej bankowości w Mastercard.

„Inwestowanie w zapobieganie oszustwom jest obecnie niezwykle ważne, ponieważ narzędzia tego typu chronią system otwartej bankowości z korzyścią dla naszych klientów. To właśnie robimy za pomocą rozwiązania Open Banking Protect. Dzięki niemu udostępniamy usługę, która jest nie tylko niedroga i przejrzysta, lecz także bezpieczna i dobrze chroniona” – mówi Fedele Di Maggio, dyrektor generalny firmy DiPocket.

„Chcemy wyeliminować ukryte problemy z efektywnością, które zwykle są dość kosztowne dla brytyjskich firm. Dlatego cieszymy się z nawiązania współpracy z Mastercard, ponieważ dzięki niej ulepszymy naszą efektywną, bezpieczną i dostępną usługę płatniczą, a nasi klienci będą mogli czerpać z otwartej bankowości maksimum korzyści” – mówi Cyrus Wadia, dyrektor ds. strategii płatniczej w firmie Modulr.

Z badania przeprowadzonego niedawno przez Mastercard wśród europejskich instytucji finansowych wynika, że w kontekście ekosystemu otwartej bankowości obawiają się one przede wszystkim ryzyka oszustw i strat[1]. Na tym skomplikowanym rynku funkcjonują liczne organy regulacyjne, w tym 31  organów krajowych, a także 90 kwalifikowanych dostawców usług zaufania, stąd też weryfikacja dostawców zewnętrznych (TPP) pozostaje dużym wyzwaniem dla instytucji finansowych[2].

[1] Badanie firmy Mastercard poświęcone otwartej bankowości pt. „Delivering on the Promises of Open Banking”, przeprowadzone w 2019 r. przez firmę Ovum wśród ponad 40 instytucji finansowych w całej Europie.

[2] Mastercard Open Banking Tracker, I kwartał 2020 r. https://www.vocalink.com/news-insights/stories/q1-2020-open-banking-tracker/

Photo of Anna Marciniak
Anna Marciniak, DYREKTOR DS. KOMUNIKACJI W POLSKIM ODDZIALE, Mastercard Europe

+48 22 526 12 60