Mastercard przejmuje spółkę Finicity, aby przyspieszyć rozwój w obszarze otwartej bankowości

26 czerwca 2020 r. | Warszawa | Od Anna Marciniak
  • Technologia i kompetencje Finicity zwiększą dotychczasowe możliwości Mastercard w zakresie otwartej bankowości
  • Przejęcie rozszerzy możliwości współtworzenia rozwiązań z firmami fintech i instytucjami finansowymi, a także wzmocni zaangażowanie w ochronę danych


Mastercard poinformował o przejęciu spółki Finicity, będącej wiodącym, północnoamerykańskim dostawcą usług dostępu do danych finansowych i analiz w czasie rzeczywistym. Kwota transakcji wyniosła 825 mln USD, a ponadto dotychczasowi akcjonariusze firmy mają szansę na otrzymanie dodatkowych 160 mln USD, jeśli ustalone warunki umowy zostaną spełnione.


Technologia i zespoły Finicity rozszerzą dotychczasowe kompetencje Mastercard w dziedzinie otwartej bankowości. Dzięki temu firma będzie mogła udostępniać i chronić szerszy zakres usług finansowych, co pozwoli zacieśnić długoterminową współpracę firmy z instytucjami finansowymi i fintechami na całym świecie.

Dla użytkowników usług finansowych bankowość otwarta oznacza większą kontrolę nad ich danymi. Mogą oni decydować, jak i gdzie podmioty trzecie, takie jak fintechy czy banki, mogą uzyskać dostęp do ich danych finansowych w celu świadczenia nowych rodzajów usług, takich jak np. inicjowanie płatności w ich imieniu.

W ciągu ostatnich kilku lat Mastercard konsekwentnie inwestował w ten obszar. W 2019 r. firma wprowadziła w Europie kompleksowy pakiet usług dla otwartej bankowości, który jest rozwijany w m.in. Polsce.

„Otwarta bankowość to rozwijający się, globalny trend i kluczowy obszar dla naszej firmy. Dzięki przejęciu spółki Finicity zamierzamy nie tylko realizować naszą strategię, lecz także przyspieszać rozwój gospodarki cyfrowej. Finicity to sprawdzony biznes, zbudowany na bazie współpracy tej firmy z tysiącami banków i fintechów. Tak jak my, Finicity angażuje się też w ochronę danych klientów i zapewnienie, że mogą oni decydować, jak i gdzie są one wykorzystywane. Dzięki zastosowaniu nowej generacji interfejsów API otwartej bankowości dane te mogą być podstawą innowacyjnych usług finansowych, takich jak sprawnie udzielane pożyczki i kredyty, szybkie płatności inicjowane z konta oraz rozwiązania do zarządzania finansami osobistymi” – powiedział Michael Miebach, prezes firmy Mastercard.


Co dla Mastercard oznacza przejęcie Finicity?

    • Wzmocni pozycję Mastercard jako zaufanego partnera fintechów i instytucji finansowych w zakresie otwartej bankowości. Technologie i wykwalifikowani pracownicy Finicity pozwolą rozszerzyć dotychczasowe rozwiązania Mastercard w zakresie otwartej bankowości, w Ameryce Północnej i innych kluczowych regionach. Obecnie usługi otwartej bankowości Mastercard w Europie łączą ponad 1800 instytucji finansowych. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z północnoamerykańskim ekosystemem finansowym Mastercard rozszerzy zasięg Finicity, tak aby spółka ta była jednym partnerem zaspokajającym wszystkie potrzeby klientów z różnych segmentów rynku w zakresie danych, płatności i otwartej bankowości.
    • Pozwoli Mastercard zapewnić przedsiębiorstwom i konsumentom lepsze możliwości i oferty. Po finalizacji transakcji dotychczasowe technologie i doświadczenie Mastercard połączone z nową platformą analityczną Finicity pomogą usprawnić proces podejmowania decyzji kredytowych dla konsumentów i małych przedsiębiorstw. Ponadto integracja narzędzi Finicity do weryfikacji właściciela konta z rozwiązaniem Mastercard New Payment Platform usprawni obsługę szybkich przelewów i płatności w czasie rzeczywistym.
    • Zwiększy możliwości odpowiedzialnego zarządzania danymi. Finicity podziela zaangażowanie Mastercard w bezpieczne zarządzanie danymi klientów. Współzałożyciele Finicity odegrali kluczową rolę w dyskusji na temat najlepszych procedur w tym zakresie w wielu branżach. Firma promuje stosowanie najlepszych praktyk bezpiecznej wymiany danych, współpracując przy tym z bankami i ich klientami. 


Transakcja, która ma zostać sfinalizowana do końca roku, podlega przeglądowi regulacyjnemu i innym standardowym warunkom związanym z finalizacją transakcji.

Photo of Anna Marciniak
Anna Marciniak, DYREKTOR DS. KOMUNIKACJI W POLSKIM ODDZIALE, Mastercard Europe

+48 22 526 12 60