Maciej Kornatowski, dyrektor w dziale rozwoju nowego biznesu w polskim oddziale Mastercard Europe

Internetowi sprzedawcy w najbliższych miesiącach będą musieli się zmierzyć z nie lada wyzwaniem. We wrześniu 2019 r. w życie wejdą regulacyjne standardy techniczne (RTS) będące częścią unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych, PSD2. Wielu internetowych sprzedawców nie jest nawet świadoma zmian, jakie mają nadejść oraz jaki mogą one mieć wpływ na doświadczenie zakupowe ich klientów. Nowe regulacje wchodzą w życie w sobotę, 14 września - co zatem detaliści powinni wiedzieć, aby niedziela 15 września nie okazała się pierwszą niehandlową niedzielą dla płacących kartą online?

 Wyzwaniem dla sprzedawców będzie zwiększenie bezpieczeństwa płatności kartą w internecie (co jest wymagane przez nowe przepisy), przy jednoczesnym utrzymaniu wygody użytkownika. Dla niego przyjemnym ma być czas zakupów, natomiast jeśli chodzi o płatność, powinna ona być szybka, prosta, bezpieczna i bezproblemowa. Powinna taka pozostać, nawet jeśli uwierzytelnienie, zgodnie z nowymi unijnymi regulacjami, powinno się składać z dwóch elementów – czegoś co wiemy (np. hasło), co mamy (np. token) lub kim jesteśmy (np. odcisk palca).

Odpowiedzią na wymogi regulacyjne w świecie płatności kartą jest nowy standard uwierzytelniania transakcji kartowych EMV 3D Secure (EMV 3DS), który umożliwia dostosowanie się do wymogów PSD2 i ułatwia zastosowanie najwygodniejszych metod uwierzytelnienia opartych np. na biometrii.

 

Biometria zyskuje na znaczeniu

 W Mastercard chcemy pomagać internetowym sprzedawcom poprzez udostępnienie ich klientom rozwiązania opartego na biometrii. Jesteśmy przekonani, że jeśli użytkownik swoją tożsamość ma potwierdzić nie tym, co pamięta, ale tym kim jest i jakie ma cechy, będzie to dla niego prostsze. Potwierdzają to nasze badania, według których aż 93% konsumentów wolałoby autoryzować swoją płatność metodą biometryczną, niż tradycyjnym hasłem. W Mastercard Identity Check, naszym rozwiązaniu zgodnym z EMV 3DS, promujemy wykorzystanie biometrii i jesteśmy przekonani, że zastąpi ona wkrótce najbardziej popularną obecnie formę autoryzacji opartą na kodach jednorazowych. Już teraz, jak wynika z naszego najnowszego badania „Bezpieczne e-zakupy”, polscy e-konsumenci uważają, że biometria jest bezpieczniejszą formą autoryzacji płatności od kodów jednorazowych.

Jednocześnie należy podkreślić, że to, z jakich elementów uwierzytelnienia będzie mógł korzystać konsument, będzie zależeć od banku-wydawcy jego karty. Co więcej, bank może dla wybranych sprzedawców i określonych stron internetowych zastosować wyjątki dopuszczone przez regulację i dla transakcji, które uzna za bezpieczne, nie stosować dwustopniowego uwierzytelniania.

Wykorzystanie biometrii przez sprzedawców internetowych, na przykład do logowania do sklepu mobilnego, zwiększa bezpieczeństwo transakcji i szansę, że bank nie będzie wymagał dwustopniowego uwierzytelnienia. Mastercard oferuje usługę polegającą na rozpoznawaniu twarzy, odcisku palca lub innych danych biometrycznych, która jeszcze lepiej chroni konsumenta przed nieautoryzowanym użyciem karty podczas płatności online. Metoda ta wymaga osobistej obecności kupującego w trakcie potwierdzania płatności.

 

Korzyści dla sprzedawców

Z perspektywy sprzedawcy, wygodne i intuicyjne sposoby autoryzacji płatności przez klienta pozwalają zdecydowanie zmniejszyć liczbę porzuconych koszyków, przy jednoczesnym wzroście wskaźników sprzedaży. Ryzyko, że klient na ostatniej prostej zrezygnuje z zakupu, m.in. z powodu uciążliwego sposobu autoryzacji bądź niesłusznego odrzucenia transakcji przez system, maleje.

W ostatnich miesiącach wspólnie z wybranymi sprzedawcami, a także bankami-wydawcami kart, sprawdzaliśmy, jak odpowiednio można się przygotować do nadchodzących zmian. W związku z tym, że w nowym standardzie uwierzytelnienia będzie trzeba wymieniać więcej danych dotyczących transakcji niż dotychczas, część sprzedawców będzie musiała zaktualizować swoje połączenia z dostawcami płatności. Sprzedawcy będą musieli z nimi blisko współpracować, bowiem tylko wtedy będzie możliwe pełne wykorzystanie usprawnień wprowadzanych przez nowy standard.

W procesie nadchodzących zmian istotny będzie także element edukacji klientów i zwrócenie uwagi na liczne korzyści, jakie gwarantuje im biometryczna autoryzacja. Warto zrobić to odpowiednio wcześniej, aby przygotować ich na wprowadzane nowości, które ostatecznie pozwolą sprawić, że zakupy w danym sklepie będą jeszcze wygodniejsze i bezpieczniejsze.

 
Photo of Anna Marciniak
Anna Marciniak, DYREKTOR DS. KOMUNIKACJI W POLSKIM ODDZIALE, Mastercard Europe

+48 22 526 12 60