Aleksander Naganowski, dyrektor ds. rozwoju nowego biznesu w polskim oddziale Mastercard Europe

To, że obroty w handlu internetowym cały czas rosną, w przeciwieństwie do tych w tradycyjnych sklepach, nikogo już nie dziwi. Sprzedaż cyfrowa pomogła wielu detalistom w utrzymaniu się na rynku, inni z kolei od razu rozpoczęli działalność w internecie. Klienci również docenili tę formę handlu za wygodę i spersonalizowane podejście do nich, co owocuje tym, że coraz więcej z nich robi zakupy online, a już 80% Europejczyków używa do tego celu smartfonów.

 

Nowe metody robienia zakupów — nowe zagrożenia

Coraz szersze stosowanie technologii cyfrowych zwiększa jednak ryzyko cyberataków, a 75% oszustw dotyczy płatności online. Im więcej metod robienia zakupów i uiszczania płatności, tym większe znaczenie ma bezpieczeństwo tych procesów. Ochrona sklepów internetowych przed oszustwami i cyberatakami najnowszej generacji często oznacza jednak utrudnienia dla klientów. Muszą oni stosować złożone i trudne do zapamiętania hasła, co niekorzystnie wpływa na wyniki sprzedaży.

 

Jak połączyć bezpieczeństwo i wygodę?

Określenie „porzucony koszyk” zna wielu internetowych sprzedawców. W Europie klienci rezygnują z rozpoczętych zakupów online w 20–25% przypadków, a sklepy głowią się, dlaczego tak się dzieje i jak można odwrócić ten trend. Tymczasem przyczyna leży często (bo przecież nie zawsze) w zbyt uciążliwym procesie finalizowania zakupu: w celu ochrony przed oszustwami klient musi wiele razy logować się do systemu. Pojawiły się jednak nowe sposoby zabezpieczania procesu płatności. Dzięki nowym technologiom i metodom sprawdzania oraz uwierzytelniania proces ten może być równocześnie i łatwy, i bezpieczny.

 

Odliczanie do wprowadzenia standardu EMV 3DS rozpoczęte

Warto wiedzieć, że wkrótce zostanie wprowadzony nowy standard, będący częścią unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2) ― uaktualnionej regulacji dotyczącej handlu cyfrowego. EMV 3D Secure (lub EMV 3DS) to globalny standard branży kartowej zaprojektowany z myślą o ułatwieniu sklepom detalicznym i wystawcom kart płatniczych uwierzytelniania transakcji cyfrowych. Krótko mówiąc, pomaga on w lepszym zabezpieczeniu płatności online kartą. Regulacja ta wspiera nowe technologie, takie jak uwierzytelnianie biometryczne, dzięki którym zakupy internetowe są mniej uciążliwe dla klientów, co przekłada się na wyniki sprzedaży.

 

Ważne daty

W sklepach detalicznych w Europie, w tym w Polsce, standard EMV 3D Secure zacznie obowiązywać za niecałe pół roku (we wrześniu 2019 r.), a na całym świecie ― w grudniu 2019 r. Jednak, jak pokazało badanie Mastercard obejmujące ponad 300 europejskich sprzedawców online, 75% z nich nie jest świadomych nowych standardów bezpieczeństwa dotyczących płatności, które wejdą w życie już niedługo. Zaledwie 14% spośród badanych europejskich e-sprzedawców stosuje jakąkolwiek metodę silnego uwierzytelnienia, a 51% stwierdziło, że nie mają żadnych planów związanych z jego wdrożeniem lub że będą na to gotowi po wrześniu 2019 r.[1]

 

 Jak Mastercard przygotowuje się na wprowadzenie nowej regulacji?

Dostawcy usług płatniczych tworzą różne rozwiązania, aby pomóc sprzedawcom w dostosowaniu się do nowych wymagań prawnych. Mastercard proponuje Identity Check ― rozwiązanie oparte na najlepszych w swojej klasie, łatwych w obsłudze metodach weryfikacji, które pozwala ograniczyć liczbę oszustw i niesłusznie odrzuconych transakcji. Użytkownik nie musi zapamiętywać niezliczonych haseł. Stosowane są bardziej przyjazne alternatywy, takie jak hasła dynamiczne lub uwierzytelnianie biometryczne. Potwierdzenie tożsamości posiadacza karty oparte jest nie na tym, co pamięta, ale na tym, kim jest i jakie ma cechy. W efekcie proces płatności jest znacznie prostszy.

 

Co powinna zrobić firma prowadząca sprzedaż w internecie?

Przede wszystkim przeczytać, jak możemy jej pomóc w początkowej fazie wdrażania nowej regulacji. Warto również skontaktować się ze swoim dostawcą usług płatniczych lub instytucją przetwarzającą transakcje z użyciem kart w celu sprawdzenia, czy jest przygotowana do nowych wymagań. Nie można oczywiście zapomnieć o rozmowie z klientami. Należy ich poinformować o planach wprowadzenia zmian w procesie płatności, podkreślając towarzyszące temu korzyści, takie jak brak konieczności pamiętania haseł i większe bezpieczeństwo transakcji. 
Photo of Anna Marciniak
Anna Marciniak, DYREKTOR DS. KOMUNIKACJI W POLSKIM ODDZIALE, Mastercard Europe

+48 22 526 12 60