Tillit er det viktigste for fremtidens valuta

29. juni 2023 | Av Raj Dhamodharan

Digitale eiendeler og blokkjedeteknologi vil en dag bli kritisk infrastruktur for å lagre og flytte verdi. Mastercard Multi-Token Network vil gjøre transaksjoner i dette økosystemet sikre, skalerbare og interoperable.

Da internett kom, skapte det nye bransjer som forvandlet eller fortrengte det etablerte. Endringen fra enkle HTML-sider til strømmetjenester og appøkonomi var både rask og revolusjonerende. Etter kun få år var gullstandarden for hvordan vi kommuniserer, interagerer og handler globalt satt.

Vi mener at digitale valutaer og blokk-kjede teknologier i dag har lignende potensiale, og vil bli kritisk infrastruktur for lagring og flytting av verdier. Ved å utnytte mulighetene 24/7-tilgjengeligheten, programmerbarheten og sikkerheten det digitale gir oss, kan blokkjede-teknologi nå sitt fulle potensial og utgjøre en ekte endring. Vi ser i dag at denne teknologien allerede blir utforsket av både regjeringer og andre regulerte finansinstitusjoner.

Mastercard har gjennom en årrekke bidratt til å skape pålitelige, globale standarder innen tradisjonelle kortbaserte betalinger. Disse har gjennom lang tid vist seg pålitelige og utgjør milliarder av transaksjoner hver dag.  De siste årene har vi jobbet hardt med å levere den samme kvaliteten til nye betalingsløsninger, som våre krypto-kort og piloter for digitale sentralbankpenger (DSP), introduksjonen av Crypto Secure, Crypto Source og Crypto Credential. Alt dette for å bringe mer transparens og tillit til den nye teknologien.

I dag tar vi neste skritt på reisen ved å introdusere Multi-Token Network (MTN). Vår visjon for MTN er å gjøre transaksjoner med digital valuta i blokkjede-økosystemer sikre, skalerbare og integrerbare. Får vi dette til, vil det muliggjøre mer effektive betalings- og handelsapplikasjoner. Plattformen vi ser for oss – og begynner å teste – er bygget på fire tillitspilarer som sikter på å løse fire nøkkelindustribehov:

  1. Tillit til motpart: Effektiv identitetskontroll er viktig for å bygge pålitelige nettverk. I april lanserte vi Mastercard Crypto Credential, og dette vil bli utnyttet i alle MTN-interaksjoner for å tilby et sett med felles verifiseringsstandarder. Dette vil igjen muliggjøre pålitelige interaksjoner mellom forbrukere og bedrifter som bruker blokkjede-nettverk. Vi samarbeider med flere aktører på et prosjekt for overføringer på offentlige koder, og i Australia arbeider vi med eAUD som bruker samme teknologi for å sikre DSP-transaksjoner på offentlig kjede.
  2. Tillit til digitale blokkjede-valutaer: Stabile, regulerte og skalerbare betalingsvalutaer, inkludert DSP-er, innskudd og «stablecoins» er avgjørende for fullskala betalingsapplikasjoner. I fjor testet vi bruken av token-baserte, kommersielle bankinnskudd mellom flere finansinstitusjoner og gjennom vårt eksisterende nettverk. Vi har sluttet oss til flere banker, inkludert Federal Reserve Bank of New York's Innovation Center, for å utforske en token-basert innskuddsplattform gjennom et konsept kalt Regulated Liability Network (RLN). MTN vil støtte og supplere disse løsningene ved å muliggjøre at regulerte valutaer kan drive finansielle verdikjeder.
  3. Tillit til teknologien: Skalerbarheten til blokkjede-nettverk og integrasjonsmulighetene mellom dem er kritiske teknologier som kreves for trygge overføringer av verdier. Vårt arbeid med Reserve Bank of Australia (RBA) og Cuscal Payments viser hvordan DSP-er utstedt av RBA kan brukes til å gjøre sømløse kjøp av offentlig blokkjede-baserte valutaer. MTN har som mål å tilby dette på tvers av alle støttede valutaer og nettverk på en skalerbar måte.
  4. Tillit til personvern: MTN vil basere seg på Mastercards mangeårige erfaring med å utvikle standarder og regler innen personvern. Det vil være klare regler for forbrukerbeskyttelse og personvern.

Fra denne sommeren vil beta-versjonen av MTN være tilgjengelig i Storbritannia og fungere som en testarena for utvikling av pilotapplikasjoner og brukstilfeller med finansinstitusjoner, fintech-selskaper og sentralbanker. Den første fasen av applikasjonene vil bli drevet av token-baserte bankinnskudd. Over tid er planen å gjøre MTN tilgjengelig i flere markeder rundt om i verden.

MTN representerer et av Mastercards mest ambisiøse prosjekter innen digital valuta og blokkjede-teknologi per dags dato. Dette skjer som følge av en naturlig utvikling og reflekterer Mastercards engasjement for å alltid være bransjeledende. Vårt overordnede mål er å være med å forme den revolusjonen vi nå ser komme.

For å lære mer om det kommende prosjektet, egenskapene ved MTN og «MTN Innovation Sprint» inviterer vi deg til å lære mer her.

Photo of Raj Dhamodharan
Raj Dhamodharan, Executive Vice President, Digital Asset & Blockchain Products & Partnerships, Mastercard