Europas familieeide bedrifter er uenige om den digitale fremtiden

31. august 2023 | Oslo, Norway
En undersøkelse fra Mastercard avslører at familiedynamikk og mangel på digitale ferdigheter er hindringer for modernisering.

Oslo, 31 august 2023 – Europas små familieeide bedrifter kan stå i fare for å bli hengende etter konkurrentene når økonomien blir mer digital, viser en ny undersøkelse fra Mastercard. Å overbevise familiemedlemmer om å modernisere og å finne riktige digitale løsninger er sentrale utfordringer for små familiebedrifter.

Små og mellomstore bedrifter (SMB-er) utgjør 99 prosent av alle europeiske bedrifter. Ifølge Europaparlamentet er flertallet av dem familieeide, spesielt mikrobedrifter med færre enn 10 ansatte.

Ifølge studien føler kun 37 prosent av familieeide SMB-er seg godt forberedt på å operere i en digital økonomi, til tross for deres store tilstedeværelse.

Mastercard spiller en viktig rolle som tilrettelegger for digitaliseringen av Europas SMB-er, og betjener 4 av 5 småbedrifter, tilsvarende omtrent 18 millioner småbedrifter. Undersøkelsen ble gjennomført i 15 land for å forstå hvordan småbedrifter reagerer på Europas stadig mer digitale økonomi og samfunn. Studien inkluderte 10 500 respondenter fra både familieeide og ikke-familieeide SMB-er, og viser at det trengs nye strategier for å bedre hjelpe mindre familieeide bedrifter.

Barrierer for digital tilpasning

Familiebedrifter har raskt tilpasset seg den digitale verdenen som pandemien førte med seg, der nesten halvparten (47 prosent) har økt bruken av digitale betalingsmåter. Imidlertid viser undersøkelsen at familiebedrifter fortsatt er usikre på hvilke digitale ressurser og teknologi som vil fungere best for dem.

Over 40 prosent sa at de ønsket nye digitale verktøy for å modernisere bedriftene sine, samtidig som en betydelig andel på 28 prosent var usikre på hvilke løsninger som ville støtte dem best.

Andre faktorer som holder dem tilbake, var bekymringer rundt personvern og sikkerhet. Dette var mindre bekymringsfullt for ikke-familieeide bedrifter, noe som antyder at de kanskje har bedre sikkerhetstiltak på plass og derfor føler seg tryggere.

En tredjedel av familiebedrifter sa at avhengigheten av en internettforbindelse var en hindring for å ta i bruk nye digitale løsninger som kunne støtte deres kommersielle aktiviteter.

«Å holde tritt med raskt skiftende teknologi og digitale markedsføringsstrategier viste seg å være en kontinuerlig utfordring.» – Ansatt i et selskap for arrangementssikkerhet, Irland

Familiedynamikkens rolle

Å være familieeid gir spesielle utfordringer for drift av en bedrift, noe som også kan gjøre modernisering mer komplisert. Et problem undersøkelsen avdekket var motstand mot endring, der noen ansatte mente at deres familiebedrift hadde en lukket holdning til å tilpasse seg tiden og prøve nye ting. Eldre generasjoner ble sett på som mindre villige til å gjøre det.

Å navigere rundt forholdene mellom familiemedlemmer er også en unik problemstilling i familiebedrifter. En femtedel sa at personlige relasjoner med deres slektninger var den største hindringen på jobb. Et interessant funn var at suksesjonsplanlegging er et nøkkelpunkt for noen. En femtedel rapporterte at det var konflikt om hvem som skulle ta over bedriften i fremtiden.

«Det kan være utfordrende å introdusere nye ideer eller gjennomføre endringer i en familiebedrift.» – Ansatt i en liten bedrift, Spania

Samlet sett var respondentene positive til å jobbe med sine familiemedlemmer, og familiebedrifter var mer optimistiske med tanke på vekst det kommende året enn ikke-familieeide bedrifter. Imidlertid kan usikkerheten om når og hvordan de skal modernisere, sammen med familiens dynamikk, øke risikoen for at noen små familiebedrifter til slutt vil bli utkonkurrert av mer tilpasningsdyktige konkurrenter.

«For meg personlig betyr det stolthet og oppfyllelse, fordi jeg vet at jeg jobber med min egen familie for en bedre fremtid.» – Ansatt i fiskeri og fiskehandel, Frankrike

Støtte til familiebedrifter

Det var et sterkt ønske blant familieeide bedrifter om mer utdanning, opplæring og mentorordninger for å hjelpe bedriftene deres til å vokse. Over to femtedeler ønsket å modernisere bedriften ved å bedre bruke digitale verktøy. Dette viser at små familiebedrifter har en vilje til å oppgradere kompetansen og følge med i tiden, men de trenger mer hjelp for å kunne gjøre det, og dette gir en klar mulighet for støtte.

«Små bedrifter er kraften bak Europas økonomi. De sysselsetter 82 millioner mennesker og har vist bemerkelsesverdig motstandskraft i tøffe tider. Imidlertid trenger mange SMB-er, spesielt de som er familieeide, ekstra støtte for å lykkes i en endrende verden,» sier Mark Barnett, president for Mastercard Europe. «Uten hjelp risikerer vi at våre viktige, lokale småbedrifter ikke vil kunne møte de nye kravene fra forbrukerne og være konkurransedyktige. Mastercard støtter allerede 4 av 5 småbedrifter i Europa og er forpliktet til å hjelpe dem med å holde tritt med det skiftende digitale landskapet gjennom vårt utvalg av løsninger, ressurser og digitale verktøy.»

Mastercard har identifisert tre veksthinder som småbedrifter i Europa står overfor: evnen til å motta og foreta betalinger, tilgang til finansiering for å støtte langsiktig vekst, og tilgang til verktøy som hjelper bedrifter med å bli en del av det digitale økosystemet. For å håndtere disse hindrene bruker Mastercard sin infrastruktur, teknologi og partnerskap for å støtte SMB-er sine behov.

Bemerkelsesverdige programmer som nylig har blitt iverksatt i Europa inkluderer initiativet Strive i Tsjekkia og Storbritannia, som gir mikro- og småbedrifter muligheten til å lykkes i den digitale økonomien ved å gi tilgang til kapital og tilby gratis veiledning, verktøy og mentorskap.

I tillegg hjelper det prisbelønte Start Path-programmet oppstartsbedrifter og småbedrifter med å skaffe kapital, koble seg til det brede betalingsmiljøet og skape en mer inkluderende økonomi.

For mer informasjon om Mastercard-verktøy og fordeler som hjelper SMB-er med å vokse, besøk https://www.mastercard.co.uk/en-gb/business/overview.html eller for å se tilbudene som er tilgjengelige for Mastercards småbedriftskortinnehavere, besøk www.mastercard.com/businessbonus/en/home.

Om Mastercard

Mastercard er et globalt teknologiselskap innen betalingsbransjen. Vårt oppdrag er å koble sammen og drive en inkluderende, digital økonomi som kommer alle til gode overalt, ved å gjøre transaksjoner trygge, enkle, smarte og tilgjengelige. Ved å bruke sikre data og nettverk, partnerskap og lidenskap hjelper våre innovasjoner og løsninger enkeltpersoner, finansinstitusjoner, myndigheter og virksomheter å realisere sitt potensial. Vår anstendighetskvotient, eller DQ, driver kulturen vår og alt vi gjør i og utenfor selskapet vårt. Med forbindelser på tvers av mer enn 210 land og territorier, bygger vi en bærekraftig verden som åpner for uvurderlige muligheter for alle.


www.mastercard.com