Én lommebok for alt

25. august 2023 | Oslo, Norway | Av Inge Kjønnøy

Fremtidens heldigitale lommebok, som samler alt fra betalingskort og førerkort til husnøkler og passord, kan bli en stor endring for vårt digitale liv. Men veien til en «super-wallet» krever nye løsninger for personvern, sikkerhet og samarbeid mellom aktørene.

­­I dag har mange bankkort eller billetter på telefonen sin gjennom tjenester som Apple Wallet og Google Pay. Tjenestene er lette å bruke for de fleste, men brukeropplevelsen i sin helhet blir ofte fragmentert.

Forbrukere må bruke forskjellige verktøy for å gjennomføre transaksjoner eller få tilgang til ulike tjenester. Verktøyene inkluderer for eksempel fysiske lommebøker, ID-dokumenter, digitale lommebøker og bank-apper.

Integrasjonen av lommebok-lignende egenskaper i nettlesere, Internet of Things-enheter og kryptolommebøker øker fragmenteringen. De krever komplekse prosesser for å komme i gang, samtidig som forbrukeren må forholde seg til ulike verktøy levert av ulike leverandører. Summen av dette er en uoversiktlig og fragmentert opplevelse.

Dagens forbruker har likevel et ønske om å samle alle tjenestene på en plass. Teknologien for alle tjenestene eksisterer hver for seg, og det finnes flere tilbydere på hver tjeneste, men de prater ikke sammen. Resultatet er at mulighetene som finnes i fremtidens digitale lommebøker, og betalingsviljen for dem, er store.

Én lommebok for alt

Med tiden vil digitale lommebøker bli et samlet kontrollpunkt for et stort utvalg tjenester og aktiviteter. Et eksempel er digital verifisering av legitimasjon, i stedet for å ha med seg fysisk kopi.

Derimot er sikkerhetsaspektet ved digitale lommebøker ikke til å unngå. Det er også mye av grunnen til at det ikke er noen løsning i markedet. Å samle alle eiendeler i en digital sfære er risikabelt, og stiller høye krav om personvern til tilbyderen.

Det finnes eksempler på at løsninger er på vei. Allerede i dag er ID i Apple Wallet akseptert i tre stater i USA, med syv til på vei, og akseptert av den amerikanske etaten for transportsikkerhet, TSA. I Europa jobber EU med et eget rammeverk for at digital identifikasjon kan benyttes med ulike tilbydere som for eksempel Apple Wallet. Parallelt jobber de også for at alle medlemslandene skal kunne tilby en digital lommebok, EUID Wallet.

Lommeboken kommer til å bli en utstrakt del av vår digitaliserte hverdag. Før den tid er det nødt til å komme et felles rammeverk som gjør det mulig for tilbydere av ulike tjenester å kommunisere med hverandre på en sikker måte. Antagelig krever dette en form for identifikasjon som grunnlag. Etter alt å dømme er det legitimasjonen din som blir denne signaturen som kan utveksles på tvers av tilbydere, og brukes som en digital nøkkel for å hente informasjon om alt fra bank til husnøkler på samme plattform.

Super-appen

Ifølge Mastercard-rapporten The Future of Payments forventer eksperter 4,4 milliarder unike brukere av digitale lommebøker innen utgangen av 2025. Det er over halvparten av verdens befolkning. Rapporten sier også at 54 prosent av alle transaksjonsverdier innen e-handel globalt vil komme fra digitale lommebøker i 2026.

Mange aktører er på jakt etter den ene digitale lommeboken for alle formål. Samtidig som store tek-aktører har ledet utviklingen innenfor digitale lommebøker, har sensasjonen rundt super-apper utvidet seg globalt. Super-appene fremstår som det neste kappløpet for store aktører som Amazon, Rappi og Grab, så vel som for tek-giganter som Apple og Google.

Samtidig går internasjonale banker samlet inn for å lansere utfordrere. Early Warning Services, med blant annet Bank of America, Chase og Wells Fargo, lanserte nylig sin digitale lommebok. EWS er mest kjent for den digitale betalingsløsningen Zelle.

Stor konkurranse

Mens dagens digitale lommebøker er begrenset til tokeniserte kort og kontoinformasjon, vil morgendagens superlommebok bevege seg forbi enkeltfunksjoner og bli en kommandosentral i hverdagen. Dette krever at myndighetene utformer et felles rammeverk for løsninger som skal sikre at personvern og sikkerhet ivaretas, ettersom dette er det største hinderet.

Stor konkurranse og regulatoriske begrensninger sørger for at ingen enkelt aktør vil dominere markedet. Banker og digitale aktører som ønsker å hevde seg er nødt til å levere løsninger med høy funksjonalitet og sømløse brukeropplevelser.

Til syvende og sist skal de levere én lommebok for alt.

Altomfattende lommebøker er én av ni trender som endrer hvordan privatpersoner håndtere viktige eiendeler. Les mer i rapporten The Future of Payments fra Mastercard Institute.

Inge Kjønnøy, Administrerende direktør, Mastercard Norge

Om Mastercard

Mastercard er et globalt teknologiselskap innen betalingsbransjen. Vårt oppdrag er å koble sammen og drive en inkluderende, digital økonomi som kommer alle til gode overalt, ved å gjøre transaksjoner trygge, enkle, smarte og tilgjengelige. Ved å bruke sikre data og nettverk, partnerskap og lidenskap hjelper våre innovasjoner og løsninger enkeltpersoner, finansinstitusjoner, myndigheter og virksomheter å realisere sitt potensial. Vår anstendighetskvotient, eller DQ, driver kulturen vår og alt vi gjør i og utenfor selskapet vårt. Med forbindelser på tvers av mer enn 210 land og territorier, bygger vi en bærekraftig verden som åpner for uvurderlige muligheter for alle.


www.mastercard.com