Betalinger på autopilot

29. juni 2023 | Av Inge Kjønnøy
Bilde: Joshua Sortino

Bilde: Joshua Sortino

Ny teknologi gjør det mulig å programmere betalinger som skjer automatisk når du mottar en vare eller tjeneste. Det skaper nye muligheter for bedrifter og privatpersoner.

Programmerte betalinger spiller allerede en viktig rolle i dagens betalingssystem. I dag er det vanlig å sette opp løpende betalinger som kjører på faste tidspunkter gjennom systemer som AvtaleGiro, for eksempel for strømmetjenester, husleie og internett.

Faste, månedlige trekk sparer tid og reduserer sannsynligheten for feil og sene betalinger. Men tidsbestemte betalinger er bare én av mange muligheter som programmering åpner for.

I prinsippet kan en betaling programmeres til å utløses av et hvilket som helst vilkår. For eksempel kan man sette opp betalinger som kjører hver gang man besøker et treningssenter, hver gang en vare kommer frem på lager, eller hver gang en sang blir spilt av på Spotify.

Hvordan virker det?

To teknologier gjør programmerbare betalinger mulig.

Den første er straksbetalinger, som vil si betalinger som kjører i sanntid. Straksbetalinger gjør at man kan sette opp betalinger som kjører fortløpende gjennom døgnet. Dermed kan en selger få betalt umiddelbart og hver gang de leverer en vare eller tjeneste.

Den andre teknologien er åpne banktjenester (open banking) og åpne APIer. Åpne banktjenester vil si at tredjeparter får tilgang til å lese kontoinformasjon og/eller gjennomføre betalinger på vegne av brukere. Europeiske banker er lovpålagt å gi tredjeparter denne tilgangen, med brukernes samtykke.

Det skaper langt større muligheter for programmerbare betalinger. Med åpne banktjenester kan man programmere i ett system og bruke det til å iverksette betalinger i hos bankene. Dermed er man ikke bundet av programmeringsmulighetene som ligger i bankenes plattformer fra før.

En tredje teknologi som også åpner for nye muligheter, er smartkontrakter. Dette er en type betalinger som gjennomføres med blokkjedeteknologi, der kontrakten programmeres direkte på blokkjeden.

Fordelen med smartkontrakter er at de er forpliktende. Når kontraktsvilkårene er innfridd, gjennomføres betalingen automatisk. Siden kontrakten ligger på en distribuert blokkjede, kan ikke partene manipulere kontrakten eller trekke tilbake betalingen.

Smartkontrakter kan dermed binde partene i situasjoner hvor det er lav tillit eller vanskelig å håndheve kontrakter juridisk.

Mindre tid brukt på betalinger

Programmerbare betalinger – både i tradisjonelle og blokkjedebaserte betalingssystemer – kan gi store fordeler til både privatpersoner og bedrifter. Den viktigste fordelen er at de reduserer tid og arbeid brukt på å sette opp, gjennomføre og kontrollere betalinger.

Programmerbare betalinger åpner også for nye forretningsmodeller og betalingsstrømmer. For eksempel egner de seg godt for modeller der man betaler hver gang man bruker for eksempel et treningssenter, eller for tidsbasert leie av for eksempel elsparkesykler. Med programmerbare betalinger slipper brukeren å betale hver gang, og kan i stedet sette opp en løpende betaling som kjører hver gang de bruker tjenesten.

Programmerbare betalinger gjør det også mulig å utvide forretningsmodeller basert på betaling per bruk eller leasing. For eksempel kan selskaper som leier ut anleggsmateriell sette opp betalinger basert på forhåndsdefinerte kriterier som total leietid, brukstid, utslipp og så videre. En programmerbar betaling kan utløses periodisk for å samle disse dataene og trekke beløpet fra leietakeren.

På strømmetjenester som Youtube gjør programmerte betalinger det enklere å tilpasse betalinger til innholdsskapere, for eksempel ved å programmere betalinger som justeres etter hvilke annonser brukerne ser og hvor lenge de ser på dem. Programmerte betalinger kan også brukes til å styre betalingsstrømmer i komplekse leverandørkjeder der mange aktører skal ha betalt samtidig.

En tredje fordel er at programmerbare betalinger reduserer risiko og sørger for at leverandører får raskere betalt. Hvis betalingen skjer når en vare kommer frem på lager, slipper både leverandøren og mottakeren å ta på seg risiko for at den andre parten ikke holder kontrakten.

Må gjøres sikkert

Ifølge Mastercard-rapporten The Future of Payments vil programmerbare betalinger gå fra å brukes i noen få nisjetilfeller til å bli en bransjestandard innen 2030. Det vil gi nye muligheter og kostnadsbesparelser for forbrukere og bedrifter. Men det byr også på sikkerhetsmessige utfordringer.

Når datasystemer håndterer betalinger uten menneskelig innsats, skaper det nye mål for hackere. Jo flere som er koblet til betalingsplattformene, jo større vil risikoen være for at systemene blir rammet av angrep og løsepengevirus. Derfor må det også utvikles nye sikkerhetsverktøy for at de nye automatiske betalingsløsningene skal få tillit.

Programmerbare betalinger er én av ni trender som endrer hvordan privatpersoner og bedrifter betaler. Les mer i rapporten The Future of Payments fra Mastercard.

Inge Kjønnøy, Administrerende direktør, Mastercard Norge