7Analytics fra Bergen deltar i Mastercards bærekraftsprogram

7. september 2023
De fem deltakerne i Mastercard Lighthouse MASSIV er 7Analytics, Arbonomics, Openframe, Tespack, og Responsibly.

7Analytics bygger en dataplattform for å klimasikre fremtidens bygg. Nå får oppstartsselskapet drahjelp fra Mastercard.

Klimateknologiselskapet er et av fem selskaper som denne høsten er valgt ut til å være med i Mastercards innovasjonsprogram for bærekraft: Lighthouse MASSIV.

7Analytics bruker geodata til å redusere klimarisiko for bygninger og infrastruktur. Selskapet har utviklet høypresisjonsverktøy med hjelp av hydrologi, geologi og datavitenskap. Dataplattformen gjør det blant annet mulig å forutsi risiko for oversvømmelse og jordskred med langt høyere presisjon enn tidligere. Kunnskapen kan brukes både til å sikre eksisterende bygg og infrastruktur, og til å bygge mer klimasikkert i fremtiden.

– Vi er ydmyke, stolte og svært spente over å være en del av MASSIV-programmet, som fokuserer på å skalere bærekraftige virksomheter. Hos 7Analytics jobber vi med å forstå naturen og gjøre kunnskapen tilgjengelig for alle. I en verden der mennesker, bedrifter og byer må tilpasse seg økt klimarisiko, øker behovet for kunnskap. Vi ser stort potensial i å samarbeide med finansinstitusjonene som støtter MASSIV. Deres fokus på risiko og omfang vil hjelpe oss med å spre kunnskapen dit den trengs mest, sier Helge Jørgensen, medgrunnlegger og daglig leder i 7Analytics.

Tøff konkurranse

Mastercard har arrangert Lighthouse MASSIV siden 2019. Programmet skal hjelpe social impact-selskaper å vokse gjennom å inngå nye samarbeid. Det er organisert som en konkurranse i tre trinn og varer i tre måneder.

I første trinn møter selskapene et rådgiverpanel som består av erfarne ledere, eksperter og investorer, og kommer med forslag til nye partnerskap. Deretter får selskapene hjelp av håndplukkede eksperter innen design, teknologi og juss som hjelper dem å utvikle partnerskapsforslagene videre. Til slutt vil rådgiverpanelet vurdere hvor langt hvert selskap har kommet med å realisere samarbeidene, og kåre en vinner.

Denne høsten konkurrerer 7Analytics mot Tespack fra Finland, Arbonics fra Estland, og Openframe og Responsibly fra Danmark. Vinnerselskapet får presentere seg for Mastercards globale innovasjonsprogram Start Path.

– Vi er godt i gang med vår visjon om å hjelpe én milliard mennesker til å leve mer velstående og trygge liv innen 2025. Denne høsten har vi valgt ut fem kvalifiserte selskaper som er ledende innen bærekraftighet og samfunnspåvirkning, og som påvirker både mennesker og planeten positivt. Mastercard kan bidra til å gi teknologiselskaper med samfunnspåvirkning nettverket de trenger for å vokse utenfor sine nåværende markeder og støtter selskapene i å realisere sin påvirkning raskere gjennom partnerskap, sier Mats Taraldsson, Head of Innovation, Fintech and Impact Tech Engagement, Mastercard Nordics and Baltics.

Tidligere har blant annet de norske selskapene Spenn og Desert Control deltatt i og vunnet Lighthouse MASSIV.

Mastercard kunngjorde samtidig deltakerne i søsterprogrammet Lighthouse FINITIV, som retter seg mot fintech-selskaper. Høstens utgave har 15 deltakere fra Sverige, Litauen og Finland.

Mediekontakter

Karin Strand, Mastercard

Om Lighthouse MASSIV

Mastercard Lighthouse MASSIV er en åpen innovasjonsplattform som er designet for å skape og skalere samfunnsmessig innvirkning og oppnå FNs bærekraftsmål gjennom langvarige partnerskap. Ved å tilby team konkurransedyktige insentiver og foretrukket tilgang til partnerressurser, har Mastercard Lighthouse MASSIV som mål å fremme partnerskap som vil berike livene til én milliard mennesker innen 2025. Mastercard Lighthouse MASSIV er utformet som et trestegsprogram. Selskapene møter vårt rådgivende styre, en nøye utvalgt gruppe ledere og partnerskapseksperter fra hele verden, som har som mål å bringe et spesifikt partnerskap til livs. Hver partnerskapsforslag mottar innspill fra globale eksperter innen jus, design og teknologi før resultatene av deres partnerskapsinnsats rapporteres tilbake til rådgivende styre. Vinneren av programmet er teamet som demonstrerer potensialet til å påvirke flest mennesker gjennom partnerskap.

Les mer om Lighthouse MASSIV her: www.mclighthouse.com/massiv

Om Mastercard

Mastercard er et globalt teknologiselskap innen betalingsbransjen. Vårt oppdrag er å koble sammen og drive en inkluderende, digital økonomi som kommer alle til gode overalt, ved å gjøre transaksjoner trygge, enkle, smarte og tilgjengelige. Ved å bruke sikre data og nettverk, partnerskap og lidenskap hjelper våre innovasjoner og løsninger enkeltpersoner, finansinstitusjoner, myndigheter og virksomheter å realisere sitt potensial. Vår anstendighetskvotient, eller DQ, driver kulturen vår og alt vi gjør i og utenfor selskapet vårt. Med forbindelser på tvers av mer enn 210 land og territorier, bygger vi en bærekraftig verden som åpner for uvurderlige muligheter for alle.


www.mastercard.com