Mastercard Lighthouse MASSIV og UNDP kunngjør partnerskap og styrker sine forpliktelser innen effektmåling og selskapsstyring for oppstartsbedrifter

12. september 2022

Mastercard inngår partnerskap med FNs utviklingsprogram (UNDP) om Lighthouse MASSIV (Make And Scale Social Impact Vision): et gratis oppstarts-partnerskapsprogram dedikert til å hjelpe én milliard mennesker å leve mer velstående og forbedre livssikkerhet innen 2025. Formålet med Mastercard Lighthouse MASSIV-programmet er å støtte impact-teknologiselskaper om deres effektmåling og selskapsstyring, og videre koble dem til det brede FN-nettverket og initiativene.

Siden lanseringen i 2019 har Lighthouse MASSIV vist skalerbare selskaper som er orientert mot å løse noen av de mest komplekse utfordringene globalt, herunder klimaendringer, fattigdom, og sosial og økonomisk ekskludering. Når vi nå begynner på høsten 2022, et halvår med geopolitiske konflikter, kontinuerlige globale økonomiske utfordringer fra covid-19-pandemien, samt klimaendringer, er tiden inne for en presset akselerasjon av privat sektors bidrag til Agenda 2030 for bærekraftig utvikling. Å nå bærekraftsmålene i tide vil ikke bare kreve en «alle mann på dekk»-tilnærming til bærekraft fra privat sektor, men det er et like stort behov for innovative løsninger fra visjonære nye oppstartsbedrifter med en vilje til å spille en sentral rolle i å løse pressende globale utfordringer.

«Det er mindre enn åtte år til vi skal nå målene som ble satt opp i 2030-agendaen, og vi trenger alle mann på dekk nå. Denne hastesaken fremhever viktigheten av programmer som Lighthouse MASSIV, der nyoppstartede bedrifter får målrettet støtte til å jobbe strategisk mot bærekraftsmålene, samt lære hvordan de kan inkludere effektmåling for å redusere deres karbonfotavtrykk, muliggjøre rettferdig økonomisk vekst og sikre inkluderende utvikling og ledelse. Vi setter pris på dette viktige partnerskapet med Mastercard der vi tilbyr effektmåling og administrasjonstjenester til oppstartsbedrifter.»Marcos Neto, direktør for Sustainable Finance Hub, UNDP

Kickstart av høstens program
De deltakende oppstartsbedriftene kan se frem til et program med høykvalitets effektmåling og ledelsesrådgivning på grunn av det nye partnerskapet med UNDP. I tidligere programmer har effektmåling og ledelse vært en del av «Expert Workshop» – et programelement hvor bedrifter får støtte på ulike kompetanseområder som geografisk ekspansjon, UX-design, markedsføring og kommersialisering. Tilbakemeldingene fra deltakende selskaper var positive, noe som inspirerte programmet til å inkludere UNDP-representant Stine Kirstein Junge, Private Sector Advisor ved UNDP Nordic Office, i den offisielle Lighthouse MASSIV-rådgivningskomiteen for å øke effektmålingen av hele programmet.

«Vi ser en økende grad av skaleringsklare impact-selskaper som anerkjenner viktigheten av å forstå og jobbe med effektmåling og styring. Fra et forretningsperspektiv ser de at dette er nødvendig siden det forbedrer mulighetene deres for investeringer, og det hjelper dem med å tiltrekke og beholde dyktige medarbeidere. Men enda viktigere, det skjer et skifte der flere og flere selskaper begynner å ta fullt ansvar for virkningen de har på planeten. Det er viktig at vi støtter og feirer disse selskapene slik at de kan inspirere andre til å bli med i den grønne og rettferdige bevegelsen også.» – Stine Kirstein Junge, Private Sector Advisor ved UNDP Nordic Office

Blant medlemmene på rådgivningskomiteen som støtter oppstartselskapene er representanter fra Swedbank, Danske Bank, VNTRS og Nordic Impact Funds. Mastercard Lighthouse MASSIV-programmet fokuserer på Norden og Baltikum, og til dags dato har det hjulpet 27 impact tech-selskaper fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Estland med å skalere gjennom partnerskap.

Partnerskap er nødvendig for å nå 2030-målene
Med dette initiativet fokuserer Mastercard utelukkende på selskaper som jobber med bærekraft, finansiell inkludering og sosial påvirkning, og bruker sitt globale nettverk til å støtte selskapsgrunnleggere. Som det ledende utviklingsbyrået i FN er UNDP unikt posisjonert for å bidra til å nå bærekraftsmålene, gjennom sitt arbeid i mer enn 170 land og territorier. UNDP har historisk sett jobbet på tvers av flere mål samtidig, noe som støtter privat sektors engasjement i bærekraftig utvikling. Samarbeid som det mellom Mastercard Lighthouse MASSIV og UNDP bidrar til å forsterke den private sektorens rolle i å skape betydelig positiv innvirkning på mennesker og sikre at vi etterlater en bedre planet for fremtidige generasjoner. Lighthouse MASSIV-programmet er her for å støtte nyoppstartede bedrifter med å ta dette ansvaret, og skalere.

«Da vi jobber med selskaper som skalerer raskt, blir det viktigere å rapportere om samfunnsinnvirkningen og være 100 prosent sikre på lovnadene de kommer med om selskapet sitt overfor investorer, kunder og samfunnet for øvrig. UNDP vil introdusere selskaper til definisjonene og grunnlinjene til bærekraftmålene og gi veiledning via en verktøykasse er klart til bruk og tilbyr en helhetlig tilnærming til effektmåling og selskapsstyring.» – Eleonore Hinlopen, programleder Lighthouse MASSIV hos Mastercard Nordics & Baltics

Gjennom årene har Mastercard Lighthouse MASSIV presentert selskaper som Investure, en saminvesteringsplattform for utviklingsmarkeder; DDFinance, et sertifisert b-selskap som tilbyr en markedsplass for forsikringer til sparegrupper i Afrika; Eliq, et smart energiselskap for ansvarlig energiforbruk; og Farmforce, en plattform som sporer mat-forsyningskjeder for å forbedre bønders livskvalitet og beskytte miljøet. Les mer om partnerskap og vekst til Lighthouse MASSIV alumnibedrifter i den nylig publiserte Mastercard Lighthouse-rapporten.

«Som et teknologiselskap bygget rundt et sterkt nettverk av partnere, forstår Mastercard hvor viktig partnerskap er for vekst. Å støtte grunnleggere fra impact-tech selskaper for å finne partnerskap og skalere er én ting, men enda viktigere så bør man være i stand til å måle den faktiske effekten som hevdes å være skapt.» – Mats Taraldsson, leder for Fintech og Impact Tech Engagement i Mastercard Nordics & Baltics

 

Mediekontakter

James Thorpe, Mastercard, Kommunikasjon
Pernille Jægerfelt Mouritsen, UNDP, Privat sektorkonsulent

Om Mastercard Lighthouse MASSIV

Mastercard Lighthouse MASSIV har som mål å fremme partnerskap som vil berike livene til én milliard mennesker innen 2025. Programmet er gratis og fokuserer først og fremst på å hjelpe impact-teknologiselskaper med å skalere globalt. Til dags dato har mer enn 80 partnerskap blitt signert gjennom programmet av 27 deltakende oppstartsselskaper og organisasjoner. Bli involvert i kommende programutgaver her: https://mclighthouse.com/massiv/

 

Om UNDP

UNDP er den ledende FN-organisasjonen som kjemper for å få slutt på urettferdigheten i fattigdom, ulikhet og klimaendringer. Ved å samarbeide med vårt brede nettverk av eksperter og partnere i 170 land, hjelper vi nasjoner med å bygge integrerte, varige løsninger for mennesker og planeter. Lær mer på undp.org eller følg oss på @UNDP.

Om Mastercard

Mastercard er et globalt teknologiselskap innen betalingsbransjen. Vårt oppdrag er å koble sammen og drive en inkluderende, digital økonomi som kommer alle til gode overalt, ved å gjøre transaksjoner trygge, enkle, smarte og tilgjengelige. Ved å bruke sikre data og nettverk, partnerskap og lidenskap hjelper våre innovasjoner og løsninger enkeltpersoner, finansinstitusjoner, myndigheter og virksomheter å realisere sitt potensial. Vår anstendighetskvotient, eller DQ, driver kulturen vår og alt vi gjør i og utenfor selskapet vårt. Med forbindelser på tvers av mer enn 210 land og territorier, bygger vi en bærekraftig verden som åpner for uvurderlige muligheter for alle.


www.mastercard.com