Mastercard Economics Institute: Nordmenn bestilte flere langdistanse-flyvninger i sommeren 2022 sammenliknet med før pandemien, til tross for økonomisk usikkerhet

30. september 2022 | Purchase, NY
  • Globale flyreise-bestillinger holdt seg 15 prosent over 2019-nivåer gjennom hele sommeren[1]
  • Globalt er dagligvarehandel på nett 70 prosent høyere enn før pandemien[2]
  • Hjemmekontor-trender påvirker hvordan vi lever og hvordan vi bruker penger. Helgen starter tidligere enn før

Purchase, N.Y. – September 30, 2022 – En ny rapport fra Mastercard Economics Institute viser at nordmenn handler mer nå enn før pandemien. Rapporten «Shifting Wallets» ser på hvordan forbrukere over hele verden foretrekker produkter som tilbyr komfort, nye inntrykk, eller begge deler.

Rapporten anvender unike høyfrekvens-målemetoder for å svare på tre spørsmål: hva forbrukerne kjøper, hvor de kjøper det, og når de kjøper det.

Funn:

Hva: Høyere priser tvinger forbrukerne til å rebalansere forbruket av essensielle og ikke-essensielle varer og tjenester. Reise og mat har tronet på toppen av popularitetslisten de siste årene.

Forbrukere fortsetter å prioritere reiser. Globalt var flybestillinger 15 prosent over 2019-nivået denne sommeren (mai-august), til tross for logistiske utfordringer og stort prispress.2

  • Nordmenn bestilte 55 prosent flere langdistanse-flyvinger i august 2022 Sammenliknet med samme periode i 2019. For kortdistanse var økningen 5 prosent.
  • Kortdistanse-flyvninger står for det meste av veksten globalt. Sammenliknet med langdistanseflyvninger, er kortdistanse opp 20 prosent.[3] Unntaket er Europa hvor reisende har gode alternativer til flyreiser på kortere distanser.

Restaurantbesøk ble mer populært. Globalt har forbrukere brukt 25 prosent mer på restaurantbesøk sammenlignet med 2021. Samtidig økte det totale forbruket på matvarer med 14 prosent, noe som i stor grad er drevet av en økning i globale matpriser.[4]

  • I et globalt perspektiv har dagligvarehandelen har flyttet seg til nett. Dagligvarehandel på nett er opp 70 prosent sammenliknet med nivået før pandemien, mens dagligvarehandel i fysiske butikker er opp 25 prosent.

Hvor: Mindre bedrifter var overrepresentert i statistikken over konkurser grunnet pandemien, samtidig som de panisk forsøkte å endre til et nettbasert tilbud.

Små bedrifter vokser raskest på nett. Typiske nye tilskudd i den nettbaserte sektoren er skattehjelp, nettkurs og personlig oppfølgning. Disse vokser halvannen til to ganger raskere enn allerede etablerte nettbaserte selskaper.[5] Dette ser vi spesielt i Belgia, Brasil, Canada, Italia og Singapore.

Store detaljhandelsbedrifter overpresterer sammenliknet med mindre bedrifter når det kommer til digital overgang. I detaljhandel-sektoren var det de store bedriftene som vokste mest. Større bedrifter økte nettsalget med 66 prosent sammenliknet med småbedriftenes 27 prosent vekst i august sammenliknet med 2019.[6] Spriket er spesielt stort i i-landsøkonomier som Australia, Tyskland, Hong Kong og Singapore.

Når: Forbrukere handler ikke lenger på forhåndsbestemte dager. Hjemmekontor og det digitale skiftet har gjort dagene like, og date-kvelden kan være hvilken som helst kveld i uken. Dette har store konsekvenser for detaljhandlere, restauranter og andre bedrifter når det kommer til bemanning og verdikjeder.

                Forbruket skifter fra helg til hverdagene

  • Globalt sett har omtrent 5 prosent av total helgeforbruk i dagligvarebutikker blitt flyttet til ukedagene. Dette representerer omtrent $22.3 milliarder USD på verdensbasis.[7]
  • Søndag har blitt svekket som kinodag. Nordmenn dro 2 prosent mindre på kino og andre forestillinger på søndager sammenliknet med 2019. På mandager økte besøkene med 1 prosent.

«Skiftende kjøpsatferd blant forbrukere er et resultat av at man tilpasser seg en ny hverdag. Til tross for at prisene stiger, styringsrenten endres og den generelle økonomiske usikkerheten øker, velger forbrukere fortsatt å betale for opplevelser.» Sier Natalia Lechmanova, seniorøkonom EMEA hos Mastercard Economics Institute.

Les hele Shifting Wallets rapporten her.
Andre rapporter fra Mastercard Economics Institute kan du finne her.

###

[1]Tilsvarer antall flybestillinger gjort i referanseperioden i forhold til samme tidspunkt i 2019. Basert på aggregerte og anonymiserte flybestillingsdata levert av tredjepartspartnere, hentet fra Mastercard Economics Institute.

[2]Gjenspeiler avviket over den pre-pandemiske trenden. Måler aggregerte og anonymiserte Mastercard byttet volum (nominelle amerikanske dollar ujustert for valuta) for august måned 2022. Sesongjustert globalt estimat.

[3]Tilsvarer antall flybestillinger foretatt i forhold til samme tidspunkt i 2019 for august måned 2022. Basert på aggregerte og anonymiserte flybestillingsdata levert av tredjepartspartnere, hentet fra Mastercard Economics Institute.

[4]Gjenspeiler YTD-veksthastigheten for aggregerte og anonymiserte Mastercard byttede volumer (nominelle amerikanske dollar ujustert for FX) til og med august 2022 YTD. Sesongjustert og prisjustert globalt estimat.

[5]Tallene gjenspeiler aggregerte og anonymiserte Mastercard byttede volumer (nominelle amerikanske dollar ujustert for valuta) for august 2022. Gjenspeiler et gjennomsnitt på tvers av land for små og mellomstore kontra store forhandlere og servicebedrifter i 22 land. Små og mellomstore bedrifter avledet av en proprietær klassifiseringsmodell utviklet av Mastercard Economics Institute.

[6]Tallene gjenspeiler aggregerte og anonymiserte Mastercard byttede volumer (nominelle amerikanske dollar ujustert for valuta) for august 2022. Gjenspeiler et gjennomsnitt på tvers av land for små og mellomstore kontra store forhandlere og servicebedrifter i 22 land. Små og mellomstore bedrifter avledet av en proprietær klassifiseringsmodell utviklet av Mastercard Economics Institute.

[7]Kilde: Mastercard Economics Institute, Euromonitor. Gjenspeiler aksjeskift fra helg til ukedag avledet av aggregerte og anonymiserte Mastercard byttede volumer (nominelle amerikanske dollar ujustert for valuta) fra august 2022 YTD. Endringen i andel tilsvarer endringen i gjennomsnittlig andel av forbruk etter ukedag i 2019 versus gjennomsnittlig andel av forbruk etter ukedag i 2022. Global markedsstørrelse for varehus hentet gjennom Euromonitor. Forutsetter at ukedagens andelsskift er representativt på tvers av alle anbudstyper.

Mediekontakter

Rebecca Larsson, Geelmuyden Kiese
+46 709 10 50 95 | rebecca.larsson@gknordic.com

Om Mastercard Economics Institute

Mastercard Economics Institute, grunnlagt i 2020, bygger på unike, høyfrekvente og handlingsdyktige økonomiske målinger for å gi ledere i næringsliv og myndigheter den innsikten som trengs for å ta gjennomtenkte beslutninger med bedre resultater.

 

Ansvarserklæring

Denne presentasjonen og innholdet er utelukkende ment som et forskningsverktøy for informasjonsformål og ikke som investeringsråd eller -anbefalinger for noen bestemt handling eller investering og bør ikke stoles på, helt eller delvis, som grunnlag for beslutningstaking eller investeringsformål. Denne presentasjonen og innholdet er ikke garantert med hensyn til nøyaktighet og leveres på «as is»-basis til autoriserte brukere, som gjennomgår og bruker denne informasjonen på egen risiko. Denne presentasjonen og innholdet, inkludert estimerte økonomiske prognoser, simuleringer eller scenarier fra Mastercard Economics Institute, reflekterer ikke på noen måte forventninger til (eller faktiske) Mastercards operasjonelle eller økonomiske resultater.

Om Mastercard

Mastercard er et globalt teknologiselskap innen betalingsbransjen. Vårt oppdrag er å koble sammen og drive en inkluderende, digital økonomi som kommer alle til gode overalt, ved å gjøre transaksjoner trygge, enkle, smarte og tilgjengelige. Ved å bruke sikre data og nettverk, partnerskap og lidenskap hjelper våre innovasjoner og løsninger enkeltpersoner, finansinstitusjoner, myndigheter og virksomheter å realisere sitt potensial. Vår anstendighetskvotient, eller DQ, driver kulturen vår og alt vi gjør i og utenfor selskapet vårt. Med forbindelser på tvers av mer enn 210 land og territorier, bygger vi en bærekraftig verden som åpner for uvurderlige muligheter for alle.


www.mastercard.com