Fem lovende impact tech-selskaper fra Norden og Baltikum melder seg på Mastercards Lighthouse MASSIV-partnerprogram for å tilrettelegge for global skalering

1. september 2022

Lighthouse MASSIV, Mastercards partnerprogram for impact tech-virksomheter dedikert til å øke velstanden og livssikkerheten til én milliard mennesker innen 2025, har gleden av å kunngjøre høstklassen sin, som består av fem oppstartsbedrifter innen bærekraft og sosial påvirkning fra Norge, Danmark, Sverige og Estland.

I motsetning til tradisjonelle akseleratorer, er Mastercard Lighthouse MASSIV gratis, og fokuserer på å hjelpe teknologiselskaper med å oppnå FNs bærekraftsmål gjennom partnerskap. Ved å koble nordiske og baltiske oppstartsbedrifter med stort potensial til å gjøre en forskjell, med store organisasjoner, har programmet som mål å hjelpe bærekraftige innovatører med å oppnå global distribusjon. Mastercard Lighthouse MASSIV er fortsatt et kompetitivt program for oppstartsbedrifter. Siden lanseringen av plattformen i 2019 har Lighthouse mottatt 961 søknader med skalerings-og partnerskapsforslag. MASSIVs høstprogram for 2022 fremstår som den mest regionsomfattende i programhistorien, noe som får Mastercard til å ta opp selskaper fra Sverige, Danmark, Norge og Estland.

Møt høstklassen til Mastercard Lighthouse MASSIV:

Wanda – Den norske sirkulære logistikk-startupen gir enkel tilgang til lagringsplass og logistikk. Wanda støtter sirkulære økonomier og delingsøkonomier ved å tilby mennesker og selskaper ultra-praktisk vedlikehold, reparasjon, deling og salg av tjenester som bidrar til å forlenge levetiden til produktene. Wanda er aktiv i flere norske byer i tillegg til Stockholm, og utvider snart til andre europeiske byområder.

«Fotavtrykket fra forbruk er mange ganger større enn det verden kan bære over tid. Vi trenger smartere og bedre løsninger for å gjøre det enkelt og rimelig å ta bedre vare på og bruke eiendelene våre lenger. Å være en del av Mastercard Lighthouse MASSIV-programmet vil gjøre oss i stand til å akselerere vår innvirkning og vekst - vi klarer ikke vente med å komme i gang.» – Lars Syse Christiansen, gründer og administrerende direktør i Wanda

Klimate – En dansk startup som bygger den beste infrastrukturplattformen for skalering av karbonfjerningsindustrien ved å bygge bro mellom etterspørsel og tilbud. Som en oppstartsbedrift innen grønn teknologi, leverer Klimate robuste, fremtidssikre klimapåvirkningsstrategier som gir ansvarlige selskaper mulighet til å oppnå netto null og akselerere teknologier for karbonfjerning.

«Klimate er på randen av å løse et av de største problemene i karbonfjerningsindustrien, nemlig sikring av finansiering for å raskt oppskalere kapasiteten for å fjerne CO2 fra atmosfæren. Vi er derfor svært glade for å samarbeide med de mest fremtredende finansinstitusjonene i Mastercard Lighthouse MASSIV for å skyte fart på vår innvirkning og nå megatonnskala-målet vårt i løpet av de kommende årene.» – Katja Grothe-Eberhardt, medgründer og administrerende direktør i Klimate

EcoTree – Den danske naturbaserte løsningsleverandøren belønner bedrifter og enkeltpersoner med et enkelt, banebrytende konsept for treeierskap som bygger biologisk mangfold og støtter bærekraftig skogbruk i Europa. EcoTree har allerede over 58.000 individuelle treeiere og over 1.500 selskaper som dyrker levende skoger som bevarer og fremmer biologisk mangfold og hjelper til med å redde planeten ved å fange og lagre CO2.

«Ved å bruke økonomiske insentiver for å oppmuntre enkeltpersoner og bedrifter til å støtte bærekraftig skogbruk, har vi bevist vår evne til å omsette gode miljøintensjoner til konkrete klimatiltak. Mastercard Lighthouse MASSIV-programmet vil være en spennende mulighet til å skalere EcoTrees løsning ytterligere og oppnå størst mulig effekt.»  – Thomas Norman Canguilhem, medgründer og administrerende direktør i EcoTree

Ignitia – Den svenske startupen utviklet en first of its kind værvarslingsmodell for tropiske områder. Bedre værdata for beslutningstaking gjør det mulig for bønder å optimalisere sin landbrukspraksis, redusere kostnadene, forbedre avlingene og redusere risikoen forårsaket av klimaendringer. Ignitias lokaliserte prognoser, sendt direkte til bøndenes telefoner, adresserer de spesifikke utfordringene med å varsle nedbør ved å modellere fysikk skreddersydd for tropiske forhold.

«Et flertall av verdens 500 millioner småskalabønder bor i det tropiske beltet. Gjennom vår teknologi kan bønder få tilgang til forbedrede værmeldinger med muligheten til å øke landbrukets ytelse, styrke klimatilpasning og redusere matusikkerhet og fattigdom. Sammen med Mastercard, partnerne og våre andre programdeltakere håper vi å bygge partnerskap for å komme nærmere visjonen vår om å nå 200 millioner bønder innen 2030.» – Liisa Smits, administrerende direktør i Ignitia

Dillali – Den estlandske startupen er et mobilbasert inntekts- og utgiftsstyringsverktøy for små og voksende bedrifter i Afrika og fremvoksende markeder for å administrere sine økonomiske poster enkelt ved å gå over fra papirbasert til et digitalt system. Bedrifter kan administrere sine fakturaer, kvitteringer, utgifter og inventar på ett sted, noe som øker tilgangen til finansiering og lån for vekst.

«Vi er veldig begeistret for å bli med i Mastercard Lighthouse MASSIV-programmet da det er i tråd med våre mål om å bygge en bærekraftig virksomhet som vil endre måten virksomhet gjøres på i Afrika. Å ha tilgang til Mastercard-nettverket vil gjøre oss i stand til å utnytte flere tiår med erfaring for å akselerere veksten vår.» – Ibrahim Bashir, medgründer og administrerende direktør i Dillali

Selskapene som nå blir tatt opp i programmet er valgt på grunn av deres ønske og evne til å skalere bærekraftige partnerskap. Mastercard håper å styrke disse samarbeidene for å oppnå visjonen om å gjøre verden til et mer velstående og trygt sted.

«Gjennom årene har Mastercard Lighthouse MASSIV presentert selskaper som Desert Control med sin agroteknologiske nanoleireteknologi som forvandler ørkener til fruktbart land; Molecular Attraction, som bekjemper vektorbårne sykdommer som malaria; og SPENN, et selskap som lar folk i utviklingsland låne ut, bruke og spare penger gratis. Det er virkelig motiverende å se de forskjellige impact tech-løsningene som selskaper bringer til bordet i Lighthouse MASSIV-programmet, og en ære å hjelpe de fem utvalgte selskapene i høstprogrammet 2022 med å finne partnerskap for skalering.»Eleonore Hinlopen, programleder Lighthouse MASSIV, Mastercard Nordics og Baltikum

«Med vår visjon om å hjelpe én milliard mennesker til å leve mer velstående og tryggere liv innen 2025, er det viktig å støtte oppstartsselskaper som påvirker både mennesker og planeten. Denne gangen er vi ekstremt stolte over å jobbe med fem selskaper som er fokusert på å løse både sosial påvirkning og bærekraftsutfordringer. Mastercard kan gi impact tech-bedrifter nettverket de trenger for å skalere utover sine egne markeder og støtter selskapene i å realisere deres effekt raskere» – Mats Taraldsson, Head of Innovation, Fintech and Impact Tech Engagement, Mastercard Nordics and Baltics

Rådgivende styre

Som en del av Mastercard Lighthouse MASSIV-programmet får startups tilbakemeldinger og støtte fra Swedbank, Danske Bank og individuelle rådgivende styremedlemmer med mangfoldig og imponerende bakgrunn, som Nordic Impact, Synch og VNTRS. Disse styremedlemmene representerer bærekraftseksperter, investorer og ledere, hver med sitt eget globale nettverk:

«Det er spennende og motiverende å støtte Mastercard Lighthouse MASSIV, et partnerskapsprogram er hvor finansielle tjenester møter effekt for å skape handlingskraftig endring! Skalerbar innovasjon er det samfunn trenger for å få til et bærekraftig paradigmeskifte.» – Shu-Wen Chan, leder for bærekraftstransformasjon i Swedbank

«Det er en ære å være en del av Mastercard Lighthouse MASSIV-programmet og bli kjent med så mange kunnskapsrike hoder med en drøm om å gjøre verden til et bedre sted gjennom entreprenørskap. Programmet spiller en viktig rolle i å hjelpe impact-drevne selskaper ved å koble dem med de rette menneskene og organisasjonene på tvers av det enorme nettverket. – Kristaps Prusis, administrerende direktør i VNTRS

Mediekontakter

Olve Hagen Wold, Geelmuyden Kiese
+47 911 30 645 | olve.wold@gknordic.com

Om Lighthouse MASSIV

Mastercard Lighthouse MASSIV er en åpen innovasjonsplattform designet for å skape og skalere sosial påvirkning og oppnå FNs bærekraftsmål med formatet av langsiktige partnerskap. Ved å gi forskjellige team konkurransedyktige insentiver og prioritert tilgang til partnerressurser, har Mastercard Lighthouse MASSIV som mål å fremme partnerskap som vil berike livene til én milliard mennesker innen 2025. Mastercard Lighthouse MASSIV er utformet som et tre-trinns program. I den første fasen møter selskapene vårt rådgivende styre, en håndplukket gruppe av ledere og partnerskapseksperter fra hele verden, som har som mål å bringe et spesifikt partnerskap til live. Hvert partnerskapsforslag mottar innspill fra globale eksperter innen juss, design og teknologi før de rapporterer resultatene av deres partnerskapsarbeid tilbake til det rådgivende styre. Vinneren av programmet er teamet som viser potensialet til å påvirke flest mennesker via sitt partnerskap.

Les mer om Lighthouse MASSIV her: www.mclighthouse.com/massiv

Om Mastercard

Mastercard er et globalt teknologiselskap innen betalingsbransjen. Vårt oppdrag er å koble sammen og drive en inkluderende, digital økonomi som kommer alle til gode overalt, ved å gjøre transaksjoner trygge, enkle, smarte og tilgjengelige. Ved å bruke sikre data og nettverk, partnerskap og lidenskap hjelper våre innovasjoner og løsninger enkeltpersoner, finansinstitusjoner, myndigheter og virksomheter å realisere sitt potensial. Vår anstendighetskvotient, eller DQ, driver kulturen vår og alt vi gjør i og utenfor selskapet vårt. Med forbindelser på tvers av mer enn 210 land og territorier, bygger vi en bærekraftig verden som åpner for uvurderlige muligheter for alle.


www.mastercard.com