Norge har de beste forutsetninger for åpne banktjenester (Open Banking)

18. juni 2021 | Oslo

Ifølge en fersk Mastercard-rapport har Norge, sammen med resten av Norden og Storbritannia, best forutsetninger for å dra nytte av åpne banktjenester.

Den nyutgitte Mastercard-rapporten «Open Banking Readiness Index: The Future of Open Banking in Europe» undersøker hvor langt utviklingen av åpne banktjenester har kommet i ti europeiske land. Den finner store forskjeller mellom landene, både når det gjelder hvor langt de har kommet i å møte PSD2-kravene til åpne banktjenester, og hvor godt forberedt de er på å ta nye banktjenester i bruk. Ifølge rapporten er det Norge, sammen med de andre nordiske landene og Storbritannia, som er best forberedt.

Åpne banktjenester betyr kort forklart at det er mulig å bruke tredjepartsaktører til tradisjonelle banktjenester, som å sjekke saldo eller gjennomføre betalinger. Ifølge EUs reviderte betalingstjenestedirektiv (PSD2), skal alle europeiske banker legge til rette for dette, gjennom å publisere såkalte åpne APIer, som gir tredjeparter tilgang til bankkontoer. Målet er å gi bankkunder mer kontroll over egne bankdata og egen økonomi, og å stimulere til mer konkurranse og innovasjon i finanssektoren.

Mastercard-rapporten peker på flere faktorer som gjør at Norge er godt forberedt på å ta i bruk åpne banktjenester. Den første er høy grad av digitalisering. 98 prosent av husholdninger har tilgang til internett, 95 prosent har en smarttelefon, og 95 prosent bruker digitale banktjenester.

Norge har en høyt utviklet digitalt betalingsøkosystem. Mastercard-rapporten peker også på den nordiske samarbeidskulturen som en driver for åpne banktjenester. De fleste store norske banker har en strategi for åpne banktjenester, ifølge rapporten, og DNB og Nordea Group er blant de ledende europeiske bankene.

– Ved å utnytte pan-europeiske utviklinger som PSD2, beveger alle europeiske banker seg i retning av et fullt åpent bankmiljø. Men det er klart at Norden, i tillegg til Storbritannia, leder an, med forbrukere som i høy grad er klare til å ta tjenestene i bruk, og mange tjenester som allerede er tilgjengelige. Det er forskjellige tilnærminger på tvers av kontinentet, og for å sørge for at vi kan benytte mulighetene åpne banktjenester gir, trenger vi mer standardisering. Mastercard Open Banking Connect gir en universaltilkobling til finansinstitusjoner åpne banktjenestefunksjonalitet, og gir tredjeparter skala, motstandsdyktighet og fart, sier Erik Gutwasser, sjef for Mastercard i Norden og Baltikum.

Mastercard-rapporten løfter frem noen sentrale forskjeller i hvordan forskjellige land tilnærmer seg åpne banktjenester:

  • Storbritannia: En post-brexit-strategi for å bygge et verdensledende økosystem for åpne banktjenester.
  • Frankrike, Italia og Spania: Åpne banktjenester som en brekkstang for digital transformasjon av egne betalingsøkosystemer.
  • Tyskland: En samarbeidsorientert og nasjonal tilnærming til utviklingen av åpne banktjenester.
  • Danmark, Norge og Sverige: De nordiske samarbeidsmodellene og P27-initiativet bidrar til at landene er godt forberedt på åpne banktjenester.
  • Polen og Ungarn: Åpne banktjenester som en brekkstang for å utvikle seg raskt bort fra utdaterte bankinfrastrukturer.

Rapporten maler et lovende bilde av Europa som helhet, der alle ti land som er beskrevet i rapporten gjør store fremskritt på viktige områder.

Om rapporten

«Open Banking Readiness Index: The Future of Open Banking in Europe»-rapporten utforsker statusen for åpne banktjenester i ti utvalgte europeiske land, og utforsker hvert lands regulatoriske regime for å implementere PSD2, stabiliteten til og hvor klare API-løsningene er, åpen konto-til-konto-betalingsinnovasjon, og – ikke minst – hvor klare befolkningen er til å ta løsningene i bruk, målt etter grad av internettilgang og forbrukeratferd på nett.

For å se hele rapporten, besøk openbanking.mastercard.com/readinessindex, og følg med for registreringsdetaljer for Mastercards Open Banking Readiness-webinar 12. juli.

Over Mastercard

Mastercard is een technologiebedrijf dat wereldwijd actief is in de betaalsector. Het is onze missie om een inclusieve digitale economie, waar iedereen overal ter wereld baat bij heeft, te verbinden en stimuleren door transacties veilig, simpel, smart en toegankelijk te maken. Met behulp van veilige gegevens en netwerken, samenwerkingen en passie, helpen onze innovaties en oplossingen individuele mensen, financiële instellingen, overheden en bedrijven hun potentieel volledig te realiseren. Ons decency quotient (degelijkheidsquotiënt of DQ) vormt de drijfveer voor onze cultuur en alles wat we binnen en buiten ons bedrijf doen. Met connecties in meer dan 210 landen en gebieden bouwen we aan een duurzame wereld die voor iedereen mogelijkheden van onschatbare waarde ontsluit.

www.mastercard.com