Netthandel og betalinger i fokus for nordiske småbedriftseiere i år

15. april 2021 | Oslo, Norge
Malin Berge, Vice President Strategic Growth i Mastercard Norden og Baltikum.

Malin Berge, Vice President Strategic Growth i Mastercard Norden og Baltikum.

For å møte nye forbrukerbehov, har nordiske små og mellomstore bedrifter måttet snu til e-handel for å overleve, ifølge en ny undersøkelse fra Mastercard.

En undersøkelse fra Mastercard blant nordiske små og mellomstore bedrifter viser at 27 prosent har økt sin tilstedeværelse på nett i 2020.

Blant selskaper som mener digitalisering er viktig (47 prosent), sier 70 prosent at de i 2021 og utover vil prioritere å utvikle nettvirksomheten, blant annet gjennom forbedret sikkerhet og brukeropplevelse. I tillegg ønsker 69 prosent av småbedriftseierne som mener digitalisering er viktig, å fokusere på å finne nye kunder på nett i 2021, og 65 prosent prioriterer å øke salget på nett til eksisterende kunder.

35 prosent ønsker å finne bedre måter å motta betalinger på. Det flest sier er viktig å skape en bedre nettbasert betalingsløsning (66 prosent) etterfulgt av å kunne sende e-faktura med lenke til kortbetaling til kunder (62 prosent), og skaffe seg fleksible/mobilkortlesere (53 prosent).

– Pandemien har akselerert mange av de digitale initiativene og planene som små bedrifter allerede har hatt på dagsordenen. Den største endringen er at mindre bedrifter nå tenker annerledes om fremtiden, som at netthandel og sikkerhet må være en prioritet. Nå må vi sørge for at vi fortsetter å støtte dem i overgangen, slik at de også kan håndtere fremtidige utfordringer, sier Malin Berge, Vice President Strategic Growth i Mastercard Norden og Baltikum.

Hovedfunn:

  • Fokus på digitalisering er viktigere i 2021 for små (56 prosent) og mellomstore bedrifter (59 prosent), sammenlignet med mikrobedrifter (42 prosent) og selvstendig næringsdrivende (32 prosent).
  • Å øke tilstedeværelse på nettet og finne nye digitale løsninger er viktigere for selskaper som selger varer og tjenester til andre selskaper (53 prosent), enn for dem som retter seg mot forbrukere (43 prosent).
  • Blant små bedrifter med fokus på digitalisering i 2021 (47 prosent), er nettsikkerhet (76 prosent) høyeste prioritet, etterfulgt av tilgang til nye kunder gjennom elektroniske kanaler (69 prosent). Tilstedeværelse på nettside og via apper (68 prosent), å forbedre brukeropplevelsen på nett (66 prosent), og å øke nettsalg til eksisterende kunder (65 prosent) står også høyt på agendaen.
  • Blant små bedrifter som ønsker å finne bedre måter å motta betalinger i 2021 (35 prosent), er det viktigste å skape en bedre betalingsløsning på nett (66 prosent), etterfulgt av å kunne sende e-faktura med kortbetalingslenke til kunder (62 prosent), og å skaffe seg fleksible/mobilkortlesere (53 %).

Les hele rapporten her.

Om undersøkelsen

Resultatene kommer fra en undersøkelse utført av analysebyrået Kantar på vegne av Mastercard i november 2020. Undersøkelsen retter seg mot små og mellomstore bedrifter, med 1.029 respondenter i Norge, Sverige, Danmark og Finland, og omtrent lik fordeling mellom B2C- og B2B-orienterte selskaper.

Selskapskategoriene er definert som:

  • Mellomstore bedrifter: 51–249 ansatte og en årlig omsetning på under 50 millioner euro
  • Små bedrifter: 11–50 ansatte og en årlig omsetning på under 10 millioner euro
  • Mikrobedrifter: 1–10 ansatte og en årlig omsetning på under 2 millioner euro
  • Enkeltpersonsforetak: 0 ansatte og en årlig omsetning på under 2 millioner euro

Mediekontakter

Olve Hagen Wold, Geelmuyden Kiese
+47 911 30 645 | olve.wold@gknordic.com