Mastercard lanserer global bærekraftslab i Stockholm

20. september 2021 | Stockholm, Sverige

Mastercard Sustainable Innovation Lab skal være et globalt forsknings- og utviklingssenter for klimabevisste digitale produkter og løsninger, og støtte oppstartsbedrifter og samarbeidspartnere i å ta samfunnsansvar.

Mastercard åpner i dag Sustainable Innovation Lab, et bærekraftssenter som skal videreutvikle selskapet utvalg av miljøbevisste digitale produkter og løsninger. Labben skal hjelpe bedrifter og forbrukere med å forandre hvordan de produserer, distribuerer og konsumerer varer og tjenester til gode for mennesker og miljøet, i takt med at den globale økonomien digitaliseres.

Mastercard har valgt å etablere labben i Stockholm blant annet fordi selskapet støtter EUs grønne giv. Sverige har dessuten lenge ligget i forkant når det gjelder bærekraftig og digital innovasjon. Her finnes det et sterkt engasjement fra forbrukere, politikere og selskaper rundt arbeidet med å gå over til en grønn økonomi.

– Om vi skal nå de globale klimamålene, er det viktig å raskt skape forutsetninger for nye og innovative løsninger som også fungerer i praksis. I takt med at vi fortsetter å bygge en mer bærekraftig digital økonomi, kommer vårt Sustainability Innovation Lab til å muliggjøre nye og klimasmarte løsninger som kan forene både bedrifter og forbrukrere i kampen for miljøet. At labben åpner her i Norden er dessuten et bevis på hvor langt frem regionen er når det gjelder innovasjon og bærekraft, sier Erik Gutwasser, divisjonssjef for Mastercard Norden og Baltikum.

Sustainability Lab Social Video from Mastercard Creative Design on Vimeo.

Dagens forbruk og handel må bli mer bærekraftig om vi skal nå de globale målene om reduserte klimagassutslipp. Mastercard vil bidra til dette gjennom samarbeidet rundt nye digitale løsninger som hjelper både bedrifter og myndigheter med å bli mer klimasmarte. Labbet kommer til å konsentrere seg om løsninger som gjør det mulig for forbrukere å velge mer bærekraftig, siden mange forbrukere ønsker å gjøre flere og mer bevisste valg. Labben kommer også til å jobbe med å øke synligheten og sporbarheten i verdikjeder, slik at produksjon av varer og tjenester får en mer positiv innvirkning på både mennesker og miljø.

 

Åpen innovasjon for å drive bærekraftig endring

Mastercard har etablert flere langsiktige partnerskap med innovative oppstartsbedrifter i Norden. Nylig har Mastercard for eksempel samarbeidet med det svenske fintech-selskapet Doconomy for å utvikle Mastercard Carbon Calculator.  Mastercard støtter også klimaorienterte, innovative fintech-selskaper gjennom Climate Fintech Cards & Payment Challenge, gjennom sitt globale oppstarts-engasjementsprogram Start Path, og gjennom den regionale partnerskapsplattformen Mastercard Lighthouse.

– Menneskelig aktivitet har utvilsom skapt klimakrisen og det er vår jobb å løse den. Ved å jobbe sammen med Mastercard og våre samarbeidspartnere over hele verden, er vi trygge på at innovasjon vil hjelpe oss å få det til. Det er virkelig inspirerende å se Sustainability Innovation Lab støtte inkluderende klimahandling fra alle banker i alle markeder, sier Mathias Wikström, daglig leder i Doconomy.

Forsknings- og innovasjonsarbeidet ved bærekraftslabben er allerede godt i gang, med tilordnede Mastercard-ansatte og partnere. Den fysiske labben vil åpne våren 2022.

Labben kommer til å dra nytte av Mastercards lange erfaring når det gjelder innovasjon, for eksempel innen finansiell inkludering. Den skal utforske hvordan teknologier som 5G, kvantedatamaskiner og avansert kunstig intelligens kan brukes for å løse de største miljøutfordringene.

Den vil bestå av et R&D-senter som konsentrerer seg om å finne løsninger for bærekraftig forbruk og verdikjeder; en «Lab as a service»-plattform for å forene samarbeidspartnere og kunder i samskaping av bærekraftige løsninger som skaper verdi for begge parter; og et Mastercard-opplevelsessenter for produktdemonstrasjoner, løsninger og personlige møter.

En av de første prioriteringene er å bygge videre på Mastercard Carbon Calculator-funksjonen, som nå er innebygget på tvers av selskapets globale nettverk, for å sørge for at det blir sømløst integrert av kundene. Doconomy-medarbeidere vil være stasjonert ved labben for å støtte arbeidet. Labben skal også utforske hvordan Mastercard Provenance  kan fortsette å skape økt transparens ikke bare for samfunnsnytte, men også for miljøinnvirkning, blant annet ved å hjelpe samarbeidspartnere i verdikjeden gjøre mer bærekraftige produksjonsvalg.

Mastercard har lovet å redusere sine klimagassutslipp til netto null innen 2050. Det ble nylig med å 1.5 Degree Supply Chain Leader-initativet for å ta tak i utslipp gjennom leverandørnettverket. Selskapet har også samlet mer enn 65 samarbeidspartnere til sin Priceless Planet Coalition, som skal plante 100 millioner trær.

Se video om Mastercard Sustainability Innovation Lab her.

Mediekontakter

Annika Kristersson, Mastercard