Mastercard avdekker ny karbonkalkulator for banker i tråd med at forbrukeres miljøengasjement vokser

12. april 2021 | Oslo
  • Ny studie i 14 europeiske land viser at pandemien får milliarder 1 av forbrukerne til å vurdere å handle mer bærekraftig
  • 83 prosent sier de er villige til å iverksette personlige tiltak for å motvirke miljø- og bærekraftsutfordringer i 2021
  • En ny Mastercard-funksjon gjør det mulig for kortutstedere å gi forbrukere data og innsikt om deres karbonavtrykk, for å hjelpe dem gjøre mer informerte forbrukervalg, samt for å tilby muligheter for å bidra til å bevare skoger

 

En ny undersøkelse blant forbrukere om bærekraft, bestilt av Mastercard, viser en markant økning i forbrukeres miljøengasjement som følge av covid-19. 48 prosent av europeerne som ble spurt, svarte at å redusere karbonavtrykket sitt er viktigere nå enn før pandemien. 52 prosent har blitt mer bevisste på hvordan deres handlinger påvirker miljøet, med generasjon Z og milleniumsgenerasjon (58 %) i front. Dette signaliserer en trend med mer øko-bevisst forbruk blant folk som ønsker å gjøre sine kjøp og lojalitetsgevinster til meningsfylt handling for planeten. 

Ønsket om mer bevisst forbruk har vokst det siste tiåret. Holdninger og handlinger har imidlertid endret seg raskt som følge av covid-19. Etter hvert som forbrukerne blir mer bevisste på sine egne handlinger, sier 58 prosent at selskaper bør handle seg på mer bærekraftige og miljøvennlige måter. Også her leder generasjon Z skiftet (62 %). Europeerne beskriver å redusere avfall (39 %), å løse problemet med plastforurensning i emballasje og produkter (38 %), og å redusere luft- og vannforurensning (35%), som de tre viktigste problemene de vil at selskaper og merkevarer skal fokusere på.

Som en del av Mastercards overordnede bærekraftsstrategi, etablerte selskapet Priceless Planet Coalition i2020. Det er merkevarens langsiktige forpliktelse til å hjelpe både bedrifter og forbrukere med å bidra til å motvirke avskoging, med mål om å bevare 100 millioner trær.

I tillegg har Mastercard utviklet Mastercard Carbon Calculator sammen med det svenske fintech-selskapet Doconomy.Verktøyet er integrert på tvers av Mastercards globale nettverk, og gjør det mulig for bankene å ta i bruk og tilpasse for økobevisste forbrukere som ser etter måter å holde seg informert om sitt forbruk på. Verktøyet gir forbrukerne tilgang til innsikt og data om deres karbonavtrykk, gjør det lettere for folk å bidra til å ta vare på miljøet.

– Det er viktig at bedrifter anerkjenner sin rolle i å hjelpe planeten i å blomstre. Ikke bare fordi det er viktig for forbrukerne, men fordi det er det det riktige å gjøre. Når det kommer til stykket har vi bare én planet, og et felles ansvar for å ta vare på den. Under pandemien har folks miljøengasjement vokst eksponensielt. Det betyr at vår innsats må gjøre det samme. Vi fortsetter å utforske nye og innovative måter vi kan gi meningsfulle bidrag som bedrift på. Vi jobber også hardt for å dele våre ambisjoner med et bredere nettverk, for å oppmuntre andre til å ta disse avgjørende skrittene fremover sammen med oss, sier Erik Gutwasser, leder for Mastercard i Norden og Baltikum.

Karbonkalkulatoren gjør det mulig for forbrukerne å hente ut et øyeblikksbilde av karbonutslippene som genereres av deres kjøp, på tvers av utgiftskategorier. Estimatetene er basert på den uavhengig sertifiserte Åland-indeksen, og kan forbedres ytterligere med relaterbare og lettforståelegie CO2-ekvivalenter (som antall trær som trengs for å absorbere samme mengde CO2), samt tips om hvordan man kan leve mer bærekraftig.

Forbrukere får også mulighet til å bidra til skogrestaureringsprosjektene tilPriceless Planet Coalition – enten ved å donere direkte eller å ved bruke lojalitetsprogrammet til sin bank. Bankene kan sømløst integrere karbonkalkulatoren i mobilappene sine gjennom nye APIer, tilgjengelige hos Mastercard Developers.

– Ved å engasjere en hel bransje i å muliggjøre både individuell innsikt og kollektiv handling, har Mastercard redefinert hvilken rolle finansnæringen kan spille i å løse klimakrisen. Mens andre snakker om viktigheten av ESG, gjør Mastercard ord til handling, og tilgjengelig for forbrukere ved fingertuppene, sier Mathias Wikström, administrerende direktør i Doconomy.

Mastercard utstyrer sitt globale nettverk for å være en positiv kraft for miljøet

I forkant av Jordens dag den 22. april skal Priceless Planet Coalition aktivere flere bærekraftsrelaterte kampanjer for å bidra til målet om å bevare 100 millioner trær.

Priceless Planet Coalition fortsetter å hente moment globalt, og har nå mer enn 50 medlemmer. De nyeste europeiske samarbeidspartnerne inkluderer: Ekko, GLS Bank, Paybox Bank, UKRSIBBANK BNP Paribas Group og Hellenic Bank.

I tillegg til karbonkalkulatoren, tilbyr Mastercard andre miljøfokuserte produkter og tjenester, for eksempel kort laget av bærekraftige materialer for å redusere plastavfall. Selskapet har også forpliktet seg til å oppnå nullutslipp innen 2050, og bygger videre på sin tidligere forpliktelse til å kutte egne klimagassutslipp i tråd med 1,5-gradersmålet.

Mastercard har også utstedt en bærekraftsobligasjon på $ 600 millioner og nylig annonsert endringer i sin lederkompensasjonsmodell for å bidra til å akselerere fremgangen rundt tre globale ESG-mål: karbonnøytralitet, økonomisk inkludering og likelønn. Alt dette støtter selskapets mål om å bygge en mer bærekraftig og inkluderende digital økonomi.

Sluttmerknader

For mer informasjon, vennligst besøk www.PricelessPlanet.org

 

Om undersøkelsen

Alle tall, med mindre annet er oppgitt, er fra YouGov. Total utvalgsstørrelse var 15.480 voksne fra Storbritannia, Tyskland, Belgia, Italia, Sverige, Hellas, Nederland, Østerrike, Frankrike, Tyrkia, Polen, Spania, Russland og Portugal. Undersøkelsen ble gjennomført på nett mellom 19. januar og 5. mars 2021. Tallene er vektet og er representative for alle voksne i landet (over 18 år).

*Mastercard beregnet verdens befolkning til 7,9 milliarder. Når 85 prosent sier at de er villige til å gjøre personlige grep, gir det et estimat på 6 715 000 000.