15 lovende nordiske og baltiske fintech-selskaper plukket ut til Mastercards Lighthouse FINITIV-program

25. februar 2021

I dag annonserer Mastercard de 15 oppstartsbedriftene som er valgt ut til selskapets oppskaleringsprogram Mastercard Lighthouse FINITIV.

Lighthouse Program FINITIV er et nordisk og baltisk fintech-initiativ som tar sikte på å hjelpe oppstartsbedrifter med å vokse, og å skape nye samarbeid mellom banker, investorer og teknologibedrifter. Siden oppstarten i 2018 har programmet fasilitert mer enn 1500 møter mellom innovative oppstartsbedrifter og Mastercards partnerbanker. I år er det 15 deltakere fra Norge, Danmark, Sverige, Latvia, Estland og Island.

Gjennom de neste månedene får selskapene én til én-møter med programmets partnere og til slutt presentere idéen for investorer. I tillegg vil markeds- og kommunikasjonsavdelingen til Mastercard bistå med tips til hvordan selskapene kommuniserer historien sin klart og tydelig.

Her er de norske selskapene som deltar i FINITIV-programmet våren 2021:

  • Dintero, tilbyr én integrert betalingsløsning uavhengig av kundens prefererte metode for betaling.
  • Astat, en ny utfordrerbank med mål om å betjene markedet for små og mellomstore bedrifter.
  • ZData, tilbyr en plattform for finansielle applikasjoner og API-er mot det Nordiske bedriftsmarkedet.

Så langt har partnerbanker, investorer, og juridiske-, teknologiske- og strategiske eksperter vist frem mer enn 75 innovative oppstartsbedrifter sammen med Mastercard. Gjennom samarbeid på tvers har det gitt gode resultater.

– De siste tre årene har Lighthouse Program vist oss hvor innovativ regionen er. Fintech-sektoren utvikler seg kontinuerlig og når nye milepæler for kapitalinnhenting. Slik tiltrekker bransjen seg enda flere gründere. Det var en vanskelig avgjørelse å velge ut 15 selskaper blant mange sterke kandidater, men nå ser vi frem mot å jobbe sammen med noen av de mest lovende fintech-selskapene i regionen, forteller Mats Taraldsson, Head of Innovation and Fintech Engagement, Mastercard Nordic and Baltic

Flere samarbeidspartnere

– Vi er glade for å være en del av Lighthouse-programmet denne våren. Vi ser frem mot å være en partnerbank som kan finne løsninger som byr på gjensidig nytte for både oss og innovative fintech-selskaper. Teamet vårt gleder seg til å møte nye oppstartsbedrifter for å utforske synergier og merverdi for både nye og eksisterende klienter på tvers av segmenter. Vi mener samarbeid er løsningen for en lys fremtid innen finansielle tjenester, sier Kathy Hao-Hsuan Chang, Head of Fintech Partnerships i DNB.

I 2020 lanserte Mastercard Lighthouse sitt andre program kalt MASSIV, der målet er å benytte teknologi for å gjøre verden tryggere og mer fremgangsrik. For å skille de to initiativene, har Mastercard Lighthouse Program nå skiftet navn til FINITIV. I fjor ble programmet gjennomført digitalt – et initiativ som ble godt mottatt av alle involverte parter. Det første halvåret av årets program vil også skje over nett.

– Vi er ekstremt glade for å være en av hovedsamarbeidspartnere til Lighthouse FINITIV-programmet år etter år. Dette byr på mange interessante muligheter for å finne gjensidig nytte med innovative fintech-selskaper. Flere suksessfulle samarbeid har blitt igangsatt gjennom programmet, og anser FINITIV som en viktig del av vår samarbeidsstrategi. Vi mener at man gjennom samarbeid kan utvikle bedre finansielle tjenester som samfunnet som helhet, sier Audrius Rutkauskas, Head of Innovation center i SEB Litauen.

I tillegg til de tre norske selskapene, er følgende selskaper valgt ut til oppskaleringsprogrammet:

Danmark: CardLab, Crediwire, Swiipe Payments, Legacy
Latvia: Snapio, Alpha Visum, Maxaa
Estland: Wert
Island: Indó, YAY
Sverige: Earthbanc, Defentry

Mediekontakter

Annika Kristersson , Director of Communications Nordics & Baltics, Mastercard

Om Lighthouse MASSIV

Mastercard Lighthouse MASSIV er åpen innovasjonsplattform som er designet for å skape og skalere løsninger på globale utfordringer fra et sosialt perspektiv. Gjennom langsiktige partnerskap er visjonen å nå FNs mål for bærekraftig vekst. Innen 2025 er målsettingen å forbedre livene til 1 milliard mennesker. Gjennom programmet får selskapene råd og tilbakemeldinger fra en ekspertgruppe med bred global erfaring fra en rekke forretningsområder. Vinneren av programmet er det selskapet som viser prov på det største potensialet til å påvirke hverdagen til flest mulige mennesker gjennom et partnerskap.

Les mer om Lighthouse MASSIV her: www.mclighthouse.com/massiv

Om Mastercard

Mastercard er et globalt teknologiselskap innen betalingsbransjen. Vårt oppdrag er å koble sammen og drive en inkluderende, digital økonomi som kommer alle til gode overalt, ved å gjøre transaksjoner trygge, enkle, smarte og tilgjengelige. Ved å bruke sikre data og nettverk, partnerskap og lidenskap hjelper våre innovasjoner og løsninger enkeltpersoner, finansinstitusjoner, myndigheter og virksomheter å realisere sitt potensial. Vår anstendighetskvotient, eller DQ, driver kulturen vår og alt vi gjør i og utenfor selskapet vårt. Med forbindelser på tvers av mer enn 210 land og territorier, bygger vi en bærekraftig verden som åpner for uvurderlige muligheter for alle.


www.mastercard.com