Etyczne podejście do zarządzania danymi buduje zaufanie do rozwiązań gospodarki cyfrowej

Warszawa, 21 listopada 2019 r.Jak wynika z badań przeprowadzonych niedawno na zlecenie Mastercard, 9 na 10 osób uważa ochronę danych za bardzo ważną, lecz tylko 1/4 twierdzi, że firmy bardzo dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych. W związku z tym Mastercard poinformował o inicjatywie Data Responsibility Imperative, mającej na celu poprawę sytuacji. Firma zaprasza inne podmioty do wspólnego wypracowywania podstawowych zasad etycznego gromadzenia i przetwarzania danych klientów.

 

Mastercard zaproponował sześć zasad odpowiedzialnego przetwarzania danych. Mają one pomóc firmom w realizacji zrównoważonych programów mających na celu sprostanie wyzwaniom gospodarki cyfrowej, tak aby przynosiła ona korzyści wszystkim jej uczestnikom.

 


Sześć zasad odpowiedzialnego przetwarzania danych
Bezpieczeństwo i ochronaFirmy muszą stosować najwyższej klasy procedury z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych.
Przejrzystość i kontrola  Firmy powinny jasno i prosto informować, w jaki sposób gromadzą, wykorzystują i udostępniają dane osób fizycznych, oraz umożliwiać im kontrolę nad wykorzystywaniem ich danych.
Odpowiedzialność We wszystkich swoich praktykach związanych z przetwarzaniem danych firmy powinny stawiać interes klientów na pierwszym miejscu.
BezstronnośćFirmy muszą używać danych w sposób przemyślany, tak aby ograniczyć do minimum skutki uprzedzeń, nieprawidłowości i niedokładności.
InnowacyjnośćFirmy powinny ciągle wprowadzać innowacje, aby wykorzystywać dane w sposób przynoszący korzyści ich klientom.
Wpływ na społeczeństwoFirmy powinny wykorzystywać dane do identyfikacji nowych potrzeb i możliwości, aby móc wprowadzać pozytywne zmiany społeczne.

 

Jak wynika z przeprowadzonej ankiety, przedsiębiorstwa przestrzegające tych zasad mogą zyskać zaufanie ponad 90% badanych. Ponad połowa klientów deklaruje, że chętniej skorzystałaby z usług firmy stosującej przejrzyste zasady przetwarzania danych. Na podstawie wyników badania można stwierdzić, że w XXI wieku odpowiedzialne przetwarzanie danych wchodzi w zakres społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Mastercard przestrzega powyższych zasad dbając, aby dane osobowe zawsze były wykorzystywane w sposób etyczny, zgodny z przepisami i korzystny dla klientów. Obecnie firma stosuje następujące rozwiązania:

  • Ochrona danych za pomocą wielu warstw zabezpieczeń, w tym technologii tokenizacji i szyfrowania;

  • Przestrzeganie przepisów RODO oraz udostępnianie portalu My Data, dzięki któremu klienci na całym świecie mogą sprawdzić, jakie ich dane osobowe przetwarza Mastercard, a także nimi zarządzać;

  • Opracowanie wiodącego rozwiązania anonimizacji Trūata;

  • Zasady odpowiedzialnego przetwarzania danych w proces rozwoju produktów;

  • Solidne mechanizmy przesyłania danych, w tym wiążące reguły korporacyjne dotyczące przesyłania danych osobowych;

  • Kontrola wykorzystania danych, w tym możliwość wycofania przez posiadacza kart zgody na przetwarzanie zgody do celów związanych z marketingiem, analizą danych i analizą korzystania z internetu;

  • Program „Dobroczynne dane” realizowany przez ośrodek Center for Inclusive Growth, pomagający podmiotom z sektora pozarządowego w wykorzystaniu danych do celów społecznych.


 

Dzięki współpracy sektor biznesowy może wypracować zrównoważony model zarządzania danymi przynoszący korzyści społeczne. Odpowiedzialne wykorzystanie danych może nam pozwolić lepiej poznać społeczne wzorce zachowań i lepiej rozwiązywać ważne problemy naszego świata” – mówi Stefaan Verhulst, współzałożyciel instytutu GovLabs na Uniwersytecie Nowojorskim i szef Data Collaboratives Initiative.

 

Program Mastercard Data Responsibility Imperative to dobry model dla przedsiębiorstw, które chcą wykorzystywać dane przy jednoczesnym poszanowaniu prawa osób fizycznych do zachowania prywatności. Dane to nie tylko wartościowe zasoby. Ich etyczne wykorzystanie jest elementem społecznej odpowiedzialności firm. Te z nich, które budują zaufanie klientów dzięki etycznemu przetwarzaniu danych, w dłuższej perspektywie poradzą sobie najlepiej, nawet jeśli wiąże się to z koniecznością poniesienia krótkoterminowych nakładów” – mówi Jules Polonetsky, dyrektor generalny organizacji Future of Privacy Forum.
Photo of Anna Marciniak
Anna Marciniak, DYREKTOR DS. KOMUNIKACJI W POLSKIM ODDZIALE, Mastercard Europe

+48 22 526 12 60