Mastercard, Yeni Karbon Hesaplama Aracını Tanıttı

16 Nisan 2021 | Selin Selimoglu Tarafından

Mastercard’ın yeni araştırmasına göre, pandemi, milyarlarca1 kişinin daha sürdürülebilir davranışlar sergilemesini sağladı. Türklerin %86'sı pandemi öncesine göre, çevre konusunda daha bilinçli. Mastercard'ın yeni hizmeti, tüketicilerin daha bilinçli tercihler yapmasına yardımcı olmak için veri ve içgörüler sağlıyor.

Mastercard tarafından yürütülen ve dünya genelinde 24 ülkede tüketiciler ile gerçekleştirilen yeni sürdürülebilirlik araştırması, pandemi sırasında, tüketicilerin çevrecilik anlayışında belirgin bir artış olduğunu ortaya koyuyor. Dünya genelinde ankete katılanların yarısından fazlası (%54), pandemi öncesi döneme kıyasla, karbon ayak izlerini azaltmanın artık daha önemli olduğunu düşünüyor. Dünya ortalamasında yetişkinlerin %85’i, 2021'de çevre ve sürdürülebilirlik sorunlarıyla mücadele etmek için kişisel önlemler almaya istekli olduklarını belirtti. Bu durum, satın almalarını ve ödüllendirmeyi, gezegen için anlamlı bir hale dönüştürmek isteyen tüketiciler arasında çevre bilincine sahip harcama ve tüketime doğru büyüyen bir eğilime işaret ediyor.

Çevreye Duyarlı Karbon Hesaplayıcı

Araştırma sonuçlarından yola çıkan Mastercard ve İsveçli FinTech girişimi Doconomy, Mastercard Karbon Hesaplayıcı özelliğini geliştirdi. Mastercard ağına entegre edilen bu özellik, öncelikli olarak bankalar tarafından kullanılıyor. Mastercard Developers sayfasında bulunan yeni API'ler aracılığıyla kurumlar Karbon Hesaplayıcı'yı mobil uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre edebiliyor.

Sürdürülebilir harcamaların yeni yollarını arayan çevre bilincine sahip tüketiciler için karbon ayak izi hakkındaki verilere erişimi yaygınlaştırıyor ve karbon etkisini dengelemek için kullanılıyor. Karbon Hesaplayıcı, tüketicilerin harcama kategorilerinde yaptıkları satın alımlardan kaynaklanan karbon emisyonlarının anlık ekran görüntüsünü almalarına olanak sağlıyor. Yapılan hesaplamalar, bağımsız olarak doğrulanan Åland Endeksi tarafından destekleniyor.

Ekolojik Bilince Sahip Tüketiciler

Dünya çapında ankete katılanların yarısından fazlası (%54) karbon ayak izlerini azaltmayı artık daha da önemli buluyor. Z ve Y kuşakları (%65) liderliğinde, her beş kişiden neredeyse üçü (%58), eylemlerinin çevreyi nasıl etkileyebileceği konusunda her zamankinden daha bilinçli. Bununla birlikte, katılımcıların %62‘si şirketlerin, pandeminin başından bu yana daha sürdürülebilir ve çevre dostu şekilde davranması gerektiğine inanıyor.

Daha bilinçli tüketime doğru eğilim, son on yılda büyüse de, tutum ve eylemlerdeki değişiklikler pandeminin bir sonucu olarak hızlı bir şekilde arttı. Dünyanın dört bir yanındaki tüketiciler, şirketleri ve markaları daha sürdürülebilir ve çevre dostu yollarla davranmaya çağırıyor. Dünya genelinde tüketicilerin %37’si atıklarla, %35’i hava ve su kirliliği ile ve yine %35’i plastik kirliliği sorunuyla mücadele ettiğini belirtti. Pandemiyle mücadele etmenin yanı sıra şirketlerin bu üç konuya odaklanmalarını istiyorlar.

Türkiye Çevreye Duyarlılığıyla Ön plana Çıkıyor

Araştırma sonuçlarına göre, Türklerin %86'sı pandemi öncesine göre, çevre konusunda daha bilinçli. Artık Türklerin %93'ü çevre ve sürdürülebilirlik sorunlarıyla mücadele etmek için kişisel önlemler alıyor. Türkiye’de sürdürülebilirlik üzerine yürütülen sosyal medya çalışmaları, toplumu bilinçlendirmede öncü bir rol oynuyor. Katılımcıların %54’ü belgeseller, %36’sı YouTube içerikleri ve %33’ü sosyal medya kanallarında çevrecilik ile ilgili kampanyalarla karşılaştığını ve pozitif anlamda etkilendiklerini ifade ediyor.

Hedef Sıfır Emisyon

Karbon hesaplayıcısına ek olarak, Mastercard, plastik atıkları azaltmak için sürdürülebilir malzemelerden yapılmış kartlar gibi diğer çevre odaklı ürün ve hizmetler sunuyor. Şirket, ayrıca 1.5 santigrat derece ile uyumlu sera gazı emisyonlarını azaltarak 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt etti. Kendi operasyonlarını yıllarca karbondan arındırmak için ve tedarik zincirlerini karbonsuzlaştırmak için harekete geçiyor. Mastercard 600 milyon dolarlık bir sürdürülebilirlik tahvili çıkardı. Buna ek olarak, kısa süre önce, çevresel, sosyal ve yönetişim olmak üzere üç küresel hedefinde ilerlemeyi hızlandırmak için yaptığı değişiklikleri duyurdu: karbon nötrlüğü, finansal katılım ve cinsiyete dayalı ücret denkliği. Tüm bunlar, şirketin daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir dijital ekonomi oluşturma hedefini destekliyor.

 

Daha fazla bilgi için lütfen www.PricelessPlanet.org sitesini ziyaret edin veya Erin Goodhand ile iletişime geçin. (erin.goodhand@mastercard.com). 

Aksi belirtilmedikçe tüm rakamlar YouGov Plc'ye aittir. Toplam örneklem büyüklüğü İngiltere, Almanya, Belçika, İtalya, İsveç, Kolombiya, ABD, Hindistan, Yunanistan, Hollanda, Avusturya, Fransa, Türkiye, Meksika, Brezilya, Kenya, Polonya, Rusya, İspanya, Portekiz, BAE ve Kanada'dan 25519 yetişkindi.

Saha çalışması 19 Ocak - 5 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Anket online olarak gerçekleştirilmiştir. Rakamlar ağırlıklandırılmıştır ve tüm ülke yetişkinlerini (18+ yaş) temsil etmektedir.  

1 Mastercard, dünya nüfusunun 7,9 milyar olduğunu (kaynak: Worldometres) hesapladı ve% 85'i kişisel önlem almaya istekli olduklarını kabul etti. Bu hesaplama 6.715.000.000.

Selin Selimoglu