Slovar pojmov
B | D | F | K | L | N | O | P | R | Z


B

Bančni avtomat (bankomat)

Gre za samopostrežni terminal, ki omogoča bančne transakcije kjerkoli in kadarkoli. Z uporabo debetne kartice na bančnem avtomatu lahko dvigujete gotovino z osebnega računa, jo položite ali prenesete denar med računi ter uporabljate druge storitve. Prav tako lahko dobite gotovino na bančnem avtomatu tudi s kreditno kartico. Zavedati pa se je treba, da veliko bank zaračunava provizijo za uporabo bančnih avtomatov drugih bank.

Nazaj na vrh


D

Dvig gotovine

S kartico lahko gotovino dvignete v banki ali na bančnem avtomatu, ki ima logo MasterCard. Dvig se odšteje od kreditnega limita ali sredstev na računu. Pri dvigu gotovine na bankomatu ali v banki se pogosto zaračuna tudi provizija. Poleg tega je obrestna mera običajno višja, odlog plačila pa ni možen. (Dvig gotovine z debetno ali kreditno kartico v banki se razlikuje od dviga gotovine z bančno kartico.)

Nazaj na vrh


F

Fiksna obrestna mera

Določena letna odstotna mera, ki se ne spreminja v skladu z obrestnimi merami in pogoji na trgu. Spremenljiva mera se spreminja glede na premike obrestnih mer na trgu, kar odsevajo objavljeni tečaji (na primer osnovne obrestne mere bank, ki so objavljene na finančnih straneh resnih časopisov).

Finančno nadomestilo

Nadomestilo, plačano posojilodajalcu za uporabo izposojenega denarja. Obresti so zaračunane kot odstotek neplačanega dolga (nakupi in računi zmanjšani za plačila in pologe). Ta delež oz. obrestna mera se spreminja od kartice do kartice.

Nazaj na vrh


K

Kreditna preteklost

Evidenca o tem, kako ste plačevali račune v preteklosti, uporabljena za namen napovedovanja verjetnosti pravočasnega plačevanja računov v prihodnosti.

Nazaj na vrh


L

Letna članarina

Različni izdajatelji kartic zaračunajo letno članarino, ki pokriva stroške vzdrževanja računa in nudenja storitev.

Letna odstotna mera

Včasih tudi letna obrestna mera. Odstotek, ki ga plačate v obliki obresti na neodplačan dolg.

Limit

To je najvišji znesek, ki ga lahko uporabite s svojo kartico.

Nazaj na vrh


N

Nagradni program

Program, ki zbira točke na podlagi opravljenih nakupov ali transakcij, opravljenih z vašo kartico. Te točke lahko porabite za določen program, za katerega ste se prijavili (npr. letalske družbe, hoteli, ipd.) ali za določene izdelke. Banke lahko zaračunajo letno članarino za sodelovanje v nagradnem programu.

Nazaj na vrh


O

Obrestne mere

Te bodo določile strošek, ki ga boste skozi čas plačevali na vašo kartico. Letna obrestna mera (APR – določena z zakonom) je letni odstotek, ki ga plačate na neplačan dolg v obliki obresti. Obresti se zaračunajo vsak mesec kot odstotek vašega neporavnanega dolga (nakupi in računi zmanjšani za plačila in pologe).

Odlog plačila

Čas – običajno 20–25 dni – ko se vam ne zaračunajo obresti na opravljene nakupe. Primer: s kartico ste opravili nakup 1. maja. Če ste odplačali vse predhodne obveznosti, boste vse dolgove naslednjič odplačali 20. maja. Če boste dolgove odplačali v celoti, se vam obresti ne bodo zaračunale. Če dolg odplačate po 20. maju – ali ne odplačate celotnega dolga – se vam zaračunajo obresti. Nekateri računi nimajo odloga plačila, kar pomeni, da se obresti na nakupe zaračunavajo od dneva, ko so objavljeni.

Nazaj na vrh


P

PIN - Osebna identifikacijska številka

Skrivna koda, ki si jo izberete za svojo kartico in omogoča dostop do vašega denarja, bančnih transakcij preko bankomata ter plačevanje pri nakupovanju brez podpisovanja potrdil na prodajnih mestih, ki imajo terminale za vnos PIN-a. Nikomur ne zaupajte svoje PIN-kode.

Pomoč na poti

Dostopajte do uporabnih informacij glede potovalnih zahtev vključno z dokumentacijo (vize, potni list), cepljenjem ali menjalno tarifo. Za več informacij se obrnite na izdajatelja svoje kartice.

Prodajno mesto

Lokacija oziroma trgovina, kjer se opravi nakup.

Nazaj na vrh


R

Razširjenost po svetu

Z več kot 36 milijoni prodajnih mest ni nobena plačilna kartica sprejeta tako široko kot MasterCard.

Nazaj na vrh


Z

Začetna obrestna mera

Posebna letna obrestna mera, ki velja le omejen čas.

Začetno obdobje

Obdobje, v katerem velja začetna obrestna mera za neplačan dolg na računu.

Nazaj na vrh

B | D | F | K | L | N | O | P | R | Z