PRETVORBA VALUTE

Orodje za pretvarjanje valut MasterCard

Orodje za pretvorbo valut MasterCard je bilo narejeno, da bi poslovnim partnerjem v Evropi olajšalo usklajevanje z odredbami Direktive o plačilnih storitvah, ki zahteva transparentnost informacij o menjalnem tečaju. Posebej se nanaša na zahteve po transparentnosti, ki jih določa 3. poglavje Direktive v povezavi s plačilnimi storitvami, narejeni v valuti evro ali kateri drugi uradni valuti Evropske gospodarske skupnosti. Poleg tega, da orodje omogoča pretvorbo med valutami Evropske gospodarske skupnosti, je MasterCard razširil izbor vključenih valut in s tem naredil storitev uporabno tudi za poslovne partnerje in uporabnike plačilnih kartic drugod po svetu.

Opomba:

MasterCard uporablja različne vire tržnih informacij (Bloomberg, Reuters, centralne banke in drugi viri), da določi menjalne tečaje. Ti tečaji na splošno odražajo veleprodajna tržna razmerja ali od držav predpisana valutna razmerja, ki so določena na dnevni ravni. Prikazani tečaji izhajajo iz nakupnih in prodajnih tečajev, vključenih v MasterCardovem procesu določanja dnevnih tečajev. Prikazani tečaji ne vsebujejo provizij ali pribitkov, ki jih lahko obračunajo izdajatelji kartic. Prosimo, upoštevajte, da zaradi mogočih razlik v zaokroževanju prikazani tečaji mogoče ne odražajo povsem natančno tečaja, ki bo dejansko uporabljen pri preračunu zneska transakcije v znesek, obračunan uporabniku kartice. Tečaj, uporabljen pri preračunu transakcije, je tečaj, kot velja na dan poravnave, to je na dan, ko MasterCard določi znesek za izmenjavo med banko trgovca in banko izdajateljico kartice. Datum poravnave je zato običajno drugačen od datuma, na katerega se je transakcija dejansko zgodila. MasterCard ne določi menjalnega tečaja, ko so plačila preračunana iz lokalne valute v valuto uporabnika kartice s strani trgovca na samem plačilnem mestu.

Click Here to Pick up the date