Izbira kartice

Kako najti pravo kartico

Upoštevati je potrebno precej dejavnikov, kot so značilnosti kartice, razširjenost po svetu, letna članarina in podobno.

Obrestne mere

Obrestne mere določajo izdatke, ki jih na kartici plačujete skozi čas. Letna odstotna mera je letna obrestna ali odstotna mera, ki jo v obliki obresti plačate za neplačan dolg. Finančni stroški so tisto, kar plačujete za uporabo sposojenega denarja. Obresti se zaračunajo kot odstotek neodplačanega dolga (nakupi in izdatki zmanjšani za knjižena plačila ali kredite).

Efektivna obrestna mera (EOM) je letna obrestna mera, ki se upošteva ob pogojih posojila, to so: znesek posojila, rok črpanja, rok vračila, število mesečnih obveznosti, realne obrestne mere in stroški odobritve posojila. EOM je tista obrestna mera, pri kateri se izenačita sedanja vrednost stroškov oz.obveznosti posojilojemalca in vrednost prejetega posojila.

Nagrade

Programi nagrajevanja lahko povečajo vrednost kreditne in debetne kartice. Program nagrajevanja temelji na zbiranju točk, ki jih pridobite z uporabo kartice za nakupe ali transakcije. Te točke lahko koristite za nagrade/darila, vključno z različnimi izdelki in storitvami, kot so denimo letalske vozovnice, počitnice in drugo.

Letne članarine

Številni izdajatelji zaračunavajo letno članarino za pokritje stroškov vodenja računa.

Razširjenost po svetu

Pomemben vidik kartice je njena razširjenost. MasterCard ima več kot 36 milijonov sprejemnih lokacij; nobena druga kartica ni sprejeta na več lokacijah oz. prodajnih mestih.

Kako se prijaviti za kartico

MasterCard ne izdaja kartic neposredno, temveč jih izdajajo njegove članice – finančne institucije.