Copyright

Copyright MasterCard Worldwide 1994 - 2008. Toate drepturile rezervate.

Prin prezentul document, MasterCard Worldwide vă autorizează să copiaţi documente publicate de către MasterCard Worldwide în World Wide Web pentru utilizare necomercială, numai în cadrul companiei dumneavoastră. Ţinând seama de prezenta autorizare, acceptaţi că orice copie a acestor documente efectuată de dumneavoastră va menţine toate drepturile de autor şi alte notificări de proprietate conţinute în prezentul. Fiecare document publicat de MasterCard Worldwide în World Wide Web poate să conţină alte notificări de proprietate şi informaţii privind drepturile de autor legate de documentul în cauză. Cu excepţia celor prevăzute în mod expres mai sus, nimic din ceea ce conţine prezentul nu poate fi interpretat ca acordându-vă, prin implicaţie, excludere sau în alt mod orice licenţă sau drept în cadrul unui drept de autor, al unei mărci comerciale sau al altui drept de proprietate intelectuală al MasterCard Worldwide sau al oricărui terţ. Reţineţi că orice produs, proces sau tehnologie din prezentul document poate fi supus altor drepturi de proprietate intelectuală rezervate de MasterCard Worldwide şi poate să nu fie licenţiat în cadrul prezentului.

Prezenta publicaţie se prezintă „AS IS” (aşa cum este scrisă), FĂRĂ NICIO GARANŢIE DE NICIUN FEL, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA GARANŢIILE IMPLICITE DE COMERCIABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU NEREPRODUCERE FRAUDULOASĂ.

Orice publicaţie MasterCard Worldwide poate conţine inexactităţi tehnice sau erori de tipărire. Este posibil să se efectueze modificări periodice ale acestor publicaţii; modificările vor fi incluse în noile ediţii ale acestor publicaţii. MasterCard Worldwide poate efectua îmbunătăţiri şi/sau modificări ale produselor şi/sau ale programelor descrise în aceste publicaţii, oricând şi fără avertizare.

În cazul în care un cititor, prin poştă electronică sau în alt mod, al unui document publicat de MasterCard Worldwide răspunde cu informaţii, prin poştă electronică sau în alt mod, inclusiv cu date, întrebări, comentarii, sugestii etc. referitoare la conţinutul oricărui document MasterCard Worldwide, aceste informaţii vor fi considerate ca neconfidenţiale şi MasterCard Worldwide nu va avea nicio obligaţie de niciun fel privind aceste informaţii şi va avea libertatea de a le reproduce, utiliza, dezvălui şi distribui altor persoane, fără restricţii.

De asemenea, MasterCard Worldwide va avea libertatea de a utiliza orice idei, noţiuni, tehnologie sau tehnici conţinute în informaţiile respective, în orice scop, inclusiv pentru, dar fără limitare la concepţia, fabricarea şi comercializarea produselor sau serviciilor conţinând informaţiile în cauză.

MasterCard Worldwide conferă accesul la datele MasterCard Worldwide şi, prin urmare, poate conţine referinţe sau referiri la alte produse, programe şi servicii MasterCard Worldwide care nu sunt anunţate în ţara dumneavoastră. Aceste referiri nu înseamnă că MasterCard Worldwide din ţara dumneavoastră intenţionează să anunţe astfel de produse, programe sau servicii.

Prezentăm mai jos o listă de mărci comerciale şi mărci de servicii deţinute de MasterCard Worldwide şi filialele sale din Uniunea Europeană – Oficiul Comunitar de Mărci Comerciale, valabilă începând din luna ianuarie 2008. Orice întrebări privind oricare din mărcile comerciale MasterCard Worldwide sau ale filialelor sale vor fi adresate Departamentului Juridic al MasterCard Worldwide, la următoarea adresă:

General Counsel
MasterCard Worldwide
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577-2509

Mărcile comerciale urmate de simbolul ® sunt mărci comerciale sau mărci de servicii ale MasterCard Worldwide sau ale filialelor sale din Uniunea Europeană – Oficiul Comunitar de Mărci Comerciale; toate celelalte mărci comerciale sau mărci de servicii enumerate mai jos fac obiectul cererilor privind mărci comerciale ale MasterCard Worldwide sau filialelor sale către Oficiul Comunitar de Mărci Comerciale al Uniunii Europene.

Ultima actualizare: Ianuarie 2008

Mărci comerciale înregistrate în Uniunea Europeană de MasterCard Worldwide

A (Stylized)®
A REFLECTION OF YOU
ACCESS
ARISTION®
Audio Tone (Sound Mark)®
BANKNET
BIJOUX®
CARDMASTER®
CASHMASTER®
CIRRUS®
CITRUS
CREDITMASTER®
Debit Hologram Design®
Double "E" Design and MasterCard E-Wallet®
E (Stylized) ®
E-P3
E.MASTERCARD & Design®
EC & Design®
EC (blue and red) ®
EC (Stylized) ®
EC ELECTRONIC CASH & Design
EC EUROCHEQUE & Design®
EC Eurocheque Logo®
ELECTRONIC CASH
EUROCARD
EXPENSYS
Five Circles Design
Five Circles Design in color®
Four Circles Design®
Globe Device®
Globe Hologram Design®
GOLD MASTERCARD
GOLD MASTERCARD SERVICE®
Hologram Strip Design
M CARD
M/CHIP®
MAESTRO®
MAESTRO E-COMMERCE®
MAESTRO, THE NEW CASH
MAESTRO. YOUR MONEY WHEREVER YOU ARE
MASTER®
MASTER ACCOUNT®
MASTER CARTE®
MASTER CHARGE®
MASTER CHIP
MASTER EURO®
MASTER FINANCE®
MASTER LIGHT®
MASTER ROADASSIST®
MASTER SMART CARD®
MASTERASSIST®
MASTERBANK
MASTERBANKING®
MASTERCAJAS®
MASTERCAR
MASTERCARD®
MASTERCARD & Design®
MASTERCARD & Interlocking Circles Design®
MASTERCARD & Solid Overlapping Circles Design®
MASTERCARD ACCOUNT SNAPSHOT®
MASTERCARD ADVISORS®
MASTERCARD ADVISORS & Design
MASTERCARD ADVISORS & Design (in color)
MASTERCARD AUTOMATIC®
MASTERCARD BANKNET®
MASTERCARD BLACK
MASTERCARD BUSINESSCARD®
MASTERCARD CARD CUSTOMIZATION SERVICES
MASTERCARD CASH
MASTERCARD CASH & Design
MASTERCARD CORPORATE CARD®
MASTERCARD CORPORATE CARD (Design)®
MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE CARD
MASTERCARD CORPORATE MULTI CARD®
MASTERCARD CORPORATE PAYMENT SOLUTIONS
MASTERCARD CORPORATE PURCHASING CARD®
MASTERCARD DESTINATIONS®
MASTERCARD DIRECT SERVICES®
MASTERCARD E-B2B CHOICE®
MASTERCARD E-CASH®
MASTERCARD E-P3®
MASTERCARD E-WALLET®
MASTERCARD ELECTRONIC®
MASTERCARD ELECTRONIC & Design®
MASTERCARD ELECTRONIC BUSINESSCARD®
MASTERCARD EXCLUSIVES®
MASTERCARD EXCLUSIVES ONLINE & Design®
MASTERCARD EXECUTIVE
MASTERCARD EXECUTIVE BUSINESSCARD
MASTERCARD EXPENSYS®
MASTERCARD FAMILY ACCOUNT®
MASTERCARD GLOBAL PREMIUM COLLECTION
MASTERCARD GLOBAL SERVICE®
MasterCard Globe Hologram Design®
MASTERCARD INTERNATIONAL & Design
MASTERCARD INTERNET GATEWAY SERVICE®
MASTERCARD M PAY
MASTERCARD M/CHIP®
MASTERCARD MIDDLE MARKET FOCUS®
MASTERCARD MINI-CASH®
MASTERCARD MINI-CHARGE®
MASTERCARD MINI-PAY®
MASTERCARD MOBILE AUTHENTICATION
MASTERCARD MONEYSEND®
MASTERCARD MULTI CARD®
MASTERCARD PAYABLES ACCOUNT®
MASTERCARD PAYPASS®
MASTERCARD PREPAID SERVICES®
MASTERCARD PROFESSIONAL CARD®
MASTERCARD PUBLIC SECTOR PAYMENT SOLUTIONS®
MASTERCARD PURCHASING CARD®
MASTERCARD QUICKLAUNCH®
MASTERCARD REWARDS®
MASTERCARD REWARDS SERVICES
MASTERCARD RPPS®
MASTERCARD SECURE CODE®
MASTERCARD SEGMENT SOLUTIONS®
MASTERCARD SITE DATA PROTECTION SERVICE®
MASTERCARD SMART DATA®
MASTERCARD SMART DATA CARD MANAGER
MASTERCARD SMARTLINK
MASTERCARD SMS PROGRAMME®
MASTERCARD SPECTACLES®
MASTERCARD VOYAGES®
MASTERCARD WEBPURCHASING®
MASTERCARD WORKING®
MASTERCARD WORKPLACE SOLUTIONS®
MASTERCARD WORLDWIDE
MASTERCARD WORLDWIDE. THE HEART OF COMMERCE.
MASTERCARD, ADVANCING THE FUTURE OF PAYMENTS
MASTERCARD, IT'S SMART MONEY
MASTERCARD, THE BEST WAY TO PAY FOR WHAT MATTERS®
MASTERCARD, THE BEST WAY TO PAY ON THE INTERNET®
MASTERCARD, THE BEST WAY TO PAY ONLINE®
MASTERCARD, THE BEST WAY TO PAY®
MASTERCARD, THE FUTURE OF MONEY®
MASTERCARD, THE PREFERRED WAY TO PAY®
MASTERCARE®
MASTERCASH®
MASTERCHEQUE®
MASTERCLICK®
MASTERCOM
MASTERCOM ESTATS DESIGN
MASTERCOVERAGE
MASTERCREDIT®
MASTERCURRENCY
MASTERFUND®
MASTERGIFT®
MASTERINSIGHTS
MASTERKEY
MASTERLINE
MASTERLINK®
MASTERLOAN®
MASTERMARKETINGLINK®
MASTERMILES®
MASTERMONEY®
MASTERPAY®
MASTERPHONE®
MASTERPLAN
MASTERPURCHASE®
MASTERRENTAL®
MASTERSOLUTION
MASTERSOURCE®
MASTERTELLER®
MASTERTRAVEL®
MASTERTRIP®
MASTERTRUST®
MASTERWORKS®
MASTR
MASTRE
MC
MC2®
MC2 (Card Design)®
MCARD®
MC2 & Rounded Edge Card Shape Design®
MONEYSEND®
ONESMART
ONESMART CARD. MORE SMART CHOICES®
ONESMART MASTERCARD®
Overlapping Black Circles Design®
Overlapping Circles Design
Overlapping Shapes Design®
P Design®
PAYMASTER
PAYPASS
PAYPASS (Stylised)
PLATINUM MASTERCARD®
PORTFOLIO HARMONICS
PRICELESS®
PRICELESS HOLIDAY GIFTS®
PRICELESS MEMORIES SWEEPSTAKES®
PURCHASE STREET & Design®
REPOWER®
Reverse Interlocking Circles Design®
Reverse Overlapping Circles Design®
RISKFINDER®
Rounded Edge Card Shape Design
SECURE CODE
SECURECODE (Design)
SIDECARD®
Solid Overlapping Circles Design®
SPENDINGPULSE®
TAP & GO
TAP N GO®
THE CARD THAT'S AS SMART AS I WANT IT TO BE®
THE CARD WITH A BRAIN®
THE FUTURE OF MONEY®
THE HEART OF COMMERCE
THE LIFESTYLE CARD®
THE NEW CASH
THE NEXT LEVEL OF PURCHASING. PRESENTMENT. PAYMENT. ®
THE TOWER GROUP®
THE WAY TO PAY ON THE INTERNET
THERE ARE SOME THINGS MONEY CAN'T BUY, FOR EVERYTHING ELSE THERE'S MASTERCARD®
TITANIUM MASTERCARD
TRAVELMASTER®
Two Circles Design®
TWO SIDES. ONE GAME. THE NEW CASH
TWO SIDES. ONE GAME. PRICELESS
TWO SWIRLS DESIGN®
WORLD BLACK
WORLD MASTERCARD®
WORLD SIGNIA®
WORLD SIGNIA MASTERCARD®
YOUR MONEY. WHEREVER YOU ARE®