Personal

Business

MasterCard Worldwide –


Globalna politika zaštite privatnosti

Datum stupanja na snagu: 29. prosinca 2009.

Društvo MasterCard International Incorporated (poslovanje obavlja kao MasterCard Worldwide) te njegova povezana društva (skupno, “MasterCard”) poštuju vašu privatnost. Ova Globalna politika zaštite privatnosti opisuje vrste osobnih podataka koje prikupljamo, način na koji koristimo podatke, s kim ih dijelimo te mogućnosti koje imate vezano uz naše korištenje tih podataka. Opisane su i mjere koje poduzimamo za zaštitu sigurnosti podataka te način na koji nam se možete obratiti u vezi praksi politike zaštite privatnosti.

Naše prakse zaštite privatnosti mogu se razlikovati ovisno u zemlji u kojoj poslujemo kako bi odražavale lokalne prakse i zakonske obveze.

Na ovoj stranici:

Podaci koje prikupljamo

Podatke o vama MasterCard može dobiti iz različitih izvora. Možemo ih dobiti zahvaljujući ulozi koju imamo u obradi kartičnih transakcija. Možemo imati i izravan odnos s vama, a vi možete odlučiti da nam date svoje osobne podatke s obzirom na taj odnos.

Kao društvo koje obrađuje kartične transakcije te davatelj srodnih usluga, vaše osobne podatke dobivamo od financijskih ustanova i ostalih poslovnih subjekata, a vezano uz vaše kartične transakcije. Podatke o vama možemo dobiti i od društava koja koriste MasterCard proizvode ili usluge, javno dostupnih informacijskih sustava, agencija za kreditnu sposobnost klijenata te komercijalnih informacijskih usluga.

Nadalje, možete odlučiti da podatke šaljete izravno nama. To možete učiniti, primjerice, na našim web stranicama, a vezano uz MasterCard proizvod ili uslugu, kad sudjelujete u ponudi ili promociji, odnosno vezano uz stvarno ili potencijalno poslovanje ili zaposlenje u našem društvu.

Vrste osobnih podataka koje možemo dobiti su sljedeće:

 • kontakt-informacije (kao što su ime, poštanska adresa ili adresa e-pošte, te broj telefona ili faksa)
 • poslovne kontakt-informacije (kao što su radno mjesto, odjel ili naziv organizacije)
 • korisničko ime i lozinka
 • podaci o kartici
 • financijski podaci (kao što su podaci o financijskom računu i podaci koji se mogu nalaziti u izvješću o kreditnoj sposobnosti klijenta)
 • PIN ili pristupna šifra (kao što su SecurID® ili SoftID® code)
 • kontakt-podaci za prijatelje ili druge osobe koje biste htjeli da kontaktiramo
 • sadržaj koji šaljete (kao što su fotografije, članci i komentari)
 • informacije o zaposlenju
 • ostale informacije (kao što su ponašanje i preference tijekom kupovine, preferirani jezik, dob, datum rođenja, spol i bračno stanje)

Određene podatke, kao što su cookie datoteke i web-oznake, prikupljamo automatski kad posjetite naše web stranice. Podaci koje prikupljamo na ovaj način obuhvaćaju IP adresu, vrstu preglednika, operativni sustav, referentne URL-ove, podatke o radnjama koje izvršavate na web-stranici te datum i vrijeme posjeta web-stranici. “Cookie” je tekstualna datoteka koju na tvrdi disk računala stavlja web-poslužitelj. “Web-oznaka”, poznata i kao internetska oznaka, web-točka ili čisti GIF, koristi se za prijenos podataka natrag na web-poslužitelj.

Povratak na vrh


Kako koristimo prikupljene podatke

Podatke koje prikupimo o vama možemo koristiti za:

 • obradu vaših kartičnih transakcija (uključujući authorization (autorizaciju), clearing (obračun), settlement (plaćanje), chargebacks (povrat sredstava) i ostale povezane aktivnosti razrješenja spora)
 • zaštitu od i sprječavanje prijevare, neovlaštenih transakcija, potraživanja i ostalih obveza, te upravljanje izloženošću riziku i kvalitetom franšiza
 • stvaranje i upravljanje vašim online računom i odgovaranje na vaše upite
 • osiguranje, upravljanje i komunikaciju s vama o proizvodima, uslugama i promotivnim kampanjama (uključujući natječaje, nagradne igre, programe i ostale ponude)
 • objavu poslovnih imenika (koji mogu obuhvaćati kontakt-informacije tvrtki)
 • upravljanje, procjenu i unaprjeđenje svog poslovanja (uključujući razvoj novih proizvoda i usluga; upravljanje komunikacijama; utvrđivanje učinkovitosti reklamiranja; analizu proizvoda, usluga i web-stranica; unaprjeđenje funkcionalnosti naših web-stranica te izvođenje aktivnosti računovodstva, revizije, zaračunavanja, usklađivanja i naplate)
 • nadzor korištenja i unaprjeđenje interaktivnih sredstava
 • izvođenje analiza podataka (uključujući anonimiziranje osobnih podataka)
 • procjenu vašeg zanimanja za zaposlenje te kako bismo vas kontaktirali radi mogućeg zaposlenja u društvu MasterCard
 • provođenje naših Uvjeta korištenja
 • provođenje važećih zakonskih obveza, industrijskih normi te naših politika

Podatke možemo koristiti i na druge načine za koje u vrijeme prikupljanja šaljemo posebnu obavijest.

Povratak na vrh


Podaci koje dijelimo

Ne prodajemo niti na drugi način otkrivamo osobne podatke koje prikupimo o vama, izuzev kako je ovdje opisano.

Podatke dijelimo u svrhu izvršenja kartičnih transakcija te drugih aktivnosti koje zatražite. Osobne podatke koje prikupimo o vama možemo dijeliti sa svojim partnerima, financijskim ustanovama koje izdaju kartice ili obrađuju kartične transakcije, subjektima koji pomažu pri sprječavanju kartičnih prijevara te trgovcima. Primjerice, u ovom kontekstu financijskim ustanovama dajemo podatke o transakcijama vlasnika kartice koje obrađuje MasterCard. Nadalje, osobne podatke možemo dijeliti s ostalim trećim stranama uz suglasnost pojedinca kojem podaci pripadaju.

Podatke možemo dijeliti i s davateljima usluga koji za nas izvršavaju usluge. Te davatelje usluga ne ovlašćujemo za korištenje ili otkrivanje podataka, izuzev prema potrebi, za izvođenje određenih usluga u naše ime ili za pridržavanje zakonskih obveza. Ugovorom od tih davatelja usluga zahtijevamo da na odgovarajući način štite privatnost i sigurnost osobnih podataka koje za nas obrađuju.

Na našim web stranicama možete odabrati koristiti određene značajke za koje se udružujemo s drugim poslovnim subjektima. Ovim značajkama, koje obuhvaćaju društvene mreže i alate za geografsko lociranje, upravljaju treće strane koje nisu povezane s društvom MasterCard. Te treće strane osobne podatke mogu koristiti sukladno svojoj politici zaštite privatnosti. Na stranicama na kojima se te značajke nude odgovarajuće treće strane identificirane su na web stranicama. Ako koristite takve značajke, naša je preporuka da pregledate politiku zaštite privatnosti trećih strana.

Podatke o vama možemo otkriti i (i) ako smo dužni po zakonu ili zakonskom postupku, (ii) organima vlasti ili drugim državnim službenicima ili (iii) kad smatramo da je otkrivanje neophodno ili odgovarajuće radi sprječavanja fizičke štete ili financijskog gubitka, odnosno vezano uz istraživanje stvarne ili potencijalne prijevare ili nezakonite radnje.

Zadržavamo i pravo da vaše osobne podatke prenesemo u slučaju prodaje ili prijenosa cijelog ili dijela poslovanja ili imovine. U slučaju takve prodaje ili prijenosa, uložit ćemo opravdane napore kako bismo cesionara uputili da osobne podatke koje ste nam dali koristi na način koji je sukladan našoj Globalnoj politici zaštite privatnosti. Nakon takve prodaje ili prijenosa, u slučaju bilo kakvih pitanja vezanih uz obradu podataka, možete kontaktirati poslovni subjekt kojem smo prenijeli vaše osobne podatke.

Povratak na vrh


Vaša prava i odabiri

Možete imati određena prava vezana uz osobne podatke koje čuvamo o vama. Nudimo vam određene odabire o tome koje osobne podatke o vama prikupljamo, kako ih koristimo te način na koji komuniciramo s vama.

Možete odlučiti da društvu MasterCard ne date osobne podatke te da ne izvršavate kartične transakcije pomoću kartice. Možete odlučiti i da podatke ne dajete izravno nama.

Možete odabrati da vaše računalo nema jedinstveni identifikacijski broj preko cookie datoteke kako biste izbjegli skupljanje i analizu podataka prikupljenih na našim web stranicama. Ako biste željeli da vas se izuzme, pritisnite ovdje. Većina će vam preglednika reći kako prestati prihvaćati nove cookie datoteke, kako dobiti obavijest kad primite novi cookie, te kako onemogućiti postojeće cookie datoteke. Imajte na umu, međutim, da bez cookie datoteka nećete moći u potpunosti iskoristiti sve značajke naših web-stranica.

Davatelje usluga možda ćemo koristiti za objavu na web-stranicama treće strane. Možda ćemo koristiti cookie datoteke za prikaz oglasa. Našim davateljima usluga možete odrediti da ne koriste cookie datoteke za prikaz oglasa ako pritisnete opciju za izuzimanje cookie datoteka.

U bilo koje vrijeme možete odrediti da marketinške poruke ne želite primati e-poštom pritiskom na vezu za otkazivanje pretplate u marketinškim porukama e-pošte koje primite od nas ili tako da nam se obratite na niže navedeni način. Možete zatražiti i da vas se izuzme od primanja marketinških poruka e-pošte od društva MasterCard ako pritisnete ovdje. Marketinški materijal društva MasterCard možete prestati primati redovnom poštom ako slijedite upute za izuzimanje koje se mogu naći u određenom promotivnom materijalu. Možete zatražiti i da vas se izuzme od primanja promotivne pošte koju šaljemo ako nas kontaktirate na niže navedeni način. Od drugih poslovnih subjekata možda ćete primiti promotivnu poštu s logotipom MasterCard, Maestro ili Cirrus. Kontaktirajte te poslovne subjekte kako biste ih obavijestili o svom odabiru vezano uz te komunikacije. Kako je gore naznačeno, osobne podatke možemo anonimizirati kako bismo izvršili analize podataka. Za izuzimanje pritisnite ovdje.

Ako vaš poslodavac vaše osobne podatke pošalje društvu MasterCard, određeni su vam odabiri dostupni s obzirom na korištenje ili otkrivanje podataka od strane društva MasterCard. Obratite se svom poslodavcu kako biste saznali više i izmijenili svoje mogućnosti.

Možete povući bilo koju suglasnost koju ste nam prethodno dali ili u bilo koje vrijeme prigovoriti, ako imate opravdanih razloga, zbog obrade vaših osobnih podataka. Nakon toga ćemo primjenjivati vaše preference. U nekim okolnostima povlačenje suglasnosti koju ste društvu MasterCard dali za korištenje ili otkrivanje vaših osobnih podataka značit će da ne možete u potpunosti iskoristiti određene MasterCard proizvode ili usluge.

Ako se nalazite u European Economic Area (Europskom gospodarskom prostoru) ili Švicarskoj, možete nas uputiti da ne dijelimo vaše osobne podatke s trećim stranama, izuzev (i) s davateljima usluga koji u naše ime izvršavaju usluge, (ii) u slučaju da prodamo ili prenesemo čitavo ili dio svog poslovanja ili imovine, (iii) ako je otkrivanje obavezno prema zakonu ili zakonskom postupku, (iv) s organima vlasti ili drugim državnim službenicima ili (v) kad smatramo da je otkrivanje neophodno ili prikladno za sprječavanje fizičke štete ili financijskog gubitka, odnosno vezano uz istraživanje potencijalne ili stvarne prijevare ili druge nezakonite radnje. Ako se nalazite u European Economic Area (Europskom gospodarskom prostoru) ili Švicarskoj, vaše osobne podatke koristimo samo u slučajevima definiranim globalnom politikom zaštite privatnosti osim ako imamo pravnu osnovu poput vašeg pristanka da ih koristimo za druge svrhe. U skladu sa zakonom, MasterCard traži vaš prethodni pristanak u vrijeme prikupljanja podataka a za svrhu obrade (i) osobnih podataka za potrebe marketinga i (ii) osobnih podataka smatranih osjetljivim sukladno zakonu.

Sukladno važećem zakonu, možete imati pravo da zatražite pristup i primate informacije o osobnim podacima koje čuvamo o vama, ažurirate i ispravite netočne stavke u svojim osobnim podacima, te da te podatke, prema potrebi, blokirate ili izbrišete. U nekim okolnostima, ako to predviđa lokalni zakon, pravo na pristup osobnim podacima može biti ograničeno.

Za ažuriranje svojih preferenci zatražite od nas da vaše podatke uklonimo s popisa adresa ili podnesite zahtjev te nas kontaktirajte kako je opisano u nastavku.

Povratak na vrh


Prijenosi podataka

Osobne podatke koje prikupimo o vama možemo prenijeti i u zemlje izuzev zemlje u kojima su podaci izvorno prikupljeni. Te zemlje možda nemaju iste zakone o zaštiti podataka kao zemlja u kojoj ste nam izvorno dali podatke. Kad vaše podatke prenesemo u druge zemlje, zaštitit ćemo ih kako je opisano u ovoj Globalnoj politici zaštite privatnosti.

Ako se nalazite u European Economic Area (Europskom gospodarskom prostoru) ili Švicarskoj, djelujemo u skladu sa zakonskim odredbama o zaštiti prijenosa osobnih podataka u zemlje izvan European Economic Area (Europskog gospodarskog prostora) ili Švicarske. MasterCard ima certifikat u sklopu Safe Harbor okvira privatnosti kako predviđaju U.S. Department of Commerce (Ministarstvo trgovine SAD-a), Europska komisija i Švicarska vezano uz prikupljanje, pohranjivanje, korištenje, prijenos i druge obrade osobnih podataka koji se prenose iz European Economic Area (Europskog gospodarskog prostora) ili Švicarske u SAD. Pritisnite ovdje za pregled naše Safe Harbor politike zaštite privatnosti.

Povratak na vrh


Kako štitimo osobne podatke

Održavamo odgovarajuće administrativne, tehničke i fizičke zaštite koje su dizajnirane za zaštitu danih osobnih podataka od slučajnog, nezakonitog ili neovlaštenog uništenja, gubitka, izmjene, pristupa, otkrivanja ili korištenja. Na nizu svojih web stranica s kojih prenosimo određene osobne podatke koristimo SSL šifriranje.

Povratak na vrh


Veze na druge web stranice

Naše web stranice mogu sadržavati veze na druge web stranice kako biste ih mogli jednostavnije koristiti i doći do odgovarajućih informacija. Ove web stranice mogu funkcionirati neovisno o društvu MasterCard. Povezane stranice mogu imati vlastite obavijesti o privatnosti ili politiku zaštite privatnosti te vam preporučamo da ih pregledate ako posjećujete bilo koje povezane web stranice. Umjeri u kojoj bilo koje povezane web stranice koje posjećujete nisu u vlasništvu niti njima upravlja MasterCard, nismo odgovorni za sadržaj stranica, korištenje stranica ili njihove prakse zaštite privatnosti.

Povratak na vrh


Ažuriranja naše Globalne politike zaštite privatnosti

Ova Globalna politika zaštite privatnosti može se povremeno ažurirati bez prethodnog slanja obavijesti o promjenama naših praksi upravljanja osobnim podacima. Na naše ćemo web stranice postaviti vidljivu obavijest kojom ćemo vas obavijestiti o bilo kojim značajnim promjenama u Globalnoj politici zaštite privatnosti te na vrhu politike naznačiti kad je posljednji put ažurirana.

Povratak na vrh


Kako nam se obratiti

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o ovoj Globalnoj politici zaštite privatnosti ili ako biste htjeli da ažuriramo podatke koje imamo o vama ili vaše preference, pritisnite ovdje. Možete i pisati na:

Global Privacy & Data Usage Officer
MasterCard Worldwide
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
USA

Ako se nalazite u European Economic Area (Europskom gospodarskom prostoru) ili Švicarskoj, MasterCard Europe sprl može biti poslovni subjekt koji obrađuje vase osobne podatke. Kako biste ostvarili svoje pravo na pristup, ispravke, blokiranje, te brisanje ili obradu vaših osobnih podataka, pritisnite ovdje ili nam pišite na:

Global Privacy & Data Usage Officer
MasterCard Europe sprl
Chausee de Tervuren 198A
B-1410, Waterloo
Belgium

Povratak na vrh