Pretvaranje valuta

MasterCard alat za pretvaranje valuta je kreiran kako bi poslovnim partnerima u Europi omogućio usklađivanje s odredbama Direktive o uslugama platnog prometa koja zahtijeva transparentnost informacija o valutnom tečaju. To se posebno odnosi na zahtjev o transparentnosti definiran u poglavlju 3 Direktive a vezano za platne usluge nastale u eurima ili bilo kojoj drugoj službenoj valuti unutar Europske ekonomske zajednice. Osim što nudi pretvaranje valuta za zemlje Europske ekonomske zajednice, MasterCard je proširio raspon valuta kako bi ovu uslugu učinio dostupnom i poslovnim partnerima te korisnicima kartica širom svijeta. (više)
Napomena:

MasterCard koristi različite tržišne izvore kao što su Bloomberg, Reuters, centralne banke i ostali za određivanje tečaja koji u pravilu odražava ili veleprodajni tečaj ili tečaj propisan od strane vlade definiran tijekom dnevnih poravnanja. Prikazani tečaj je izveden iz kupovnih i prodajnih tečajeva uključenih u MasterCard dnevni proces poravnanja i ne sadrži promjene ili zaokruživanja koja je definirao izdavatelj kartica.
Napominjemo da zbog mogućih zaokruživanja prikazani tečajevi možda nisu identični stvarnom tečaju koji je primijenjen na iznos transakcije naplaćen korisniku kartice. Tečaj primijenjen na transakciju je tečaj dana poravnanja, odnosno dana kada je MasterCard definirao iznos poravnanja koji se razmijenjuje između kompanije koja ugovara prihvat kartica (acquirer) i izdavatelja kartica (issuer). Datum poravnanja je tako u pravilu različit od datuma kada je transakcija stvarno nastala. MasterCard ne određuje tečaj u slučaju kada se na prodajnim mjestima iznos transakcije automatski pretvara iz lokalne valute u valutu zemlje korisnika kartice.
Datum poravnanja : Click Here to Pick up the date
 
Osnovna valuta :


Filefooter.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit