Skip to Content

Datum účinnosti: duben 2023

 1. Na co se toto Prohlášení o ochraně soukromí vztahuje
 2. Osobní údaje, které můžeme shromažďovat
 3. Jak můžeme vaše Osobní údaje využívat
 4. Jak sdílíme vaše Osobní údaje
 5. Vaše možnosti
 6. Předávání Osobních údajů
 7. Jak chráníme vaše Osobní údaje
 8. Archivace
 9. Funkce a odkazy na jiné webové stránky
 10. Ochrana soukromí dětí
 11. Aktualizace tohoto Prohlášení o ochraně soukromí
 12. Správce údajů a Jak nás kontaktovat

Společnost Mastercard International Incorporated a její přidružené společnosti (společně označovány jako „Mastercard”, „my”, „nás” nebo „náš”) respektují vaše soukromí. Toto prohlášení o ochraně soukromí služby Mastercard Click to Pay („Prohlášení o ochraně soukromí”) se vztahuje na služby Mastercard Click to Pay, které jsou definovány níže. Doporučujeme, abyste se seznámili s tímto prohlášením, Globálními zásadami ochrany soukromí a Prohlášením o boji proti podvodům a zabezpečení společnosti Mastercard.

Naše aktuální služby Click to Pay jsou webové stránky Click to Pay a platební profil Click to Pay, který si můžete založit (souhrnně jako „Služby“). Služba Click to Pay je vytvořena společností Mastercard a založená na globálních normách platebního odvětví a je určena k vývoji online platebního prostředí, které poskytuje zabezpečení, pohodlí a kontrolu. Click to Pay je rychlejší a chytřejší způsob placení online od společnosti Mastercard, se kterým si nemusíte pamatovat další hesla ani vytvářet další účty.

Požadavky na ochranu osobních údajů pro jednotlivé země naleznete v příloze (Příloha – Specifika země) na konci tohoto Oznámení o ochraně soukromí.

Chcete-li se dozvědět více, přejděte pomocí níže uvedených odkazů do příslušného oddílu:


1. Na co se vztahuje toto Prohlášení o ochraně soukromí

Toto Prohlášení o ochraně soukromí popisuje druhy osobních údajů, které shromažďujeme v souvislosti se Službami, účely, pro které tyto osobní údaje shromažďujeme, další subjekty, kterým je můžeme předávat, a opatření, která uplatňujeme za účelem zajištění bezpečnosti údajů. Informuje vás také o vašich právech a možnostech ve vztahu k vašim osobním údajům a o tom, jak nás v souvislosti s našimi postupy v oblasti ochrany soukromí kontaktovat.

Zpět na začátek

2. Osobní údaje, které můžeme shromažďovat

„Osobními údaji“ se rozumí jakékoli informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné osobě. Osobní údaje můžeme shromažďovat v souvislosti se Službami, což zahrnuje vaši registraci účtu, zřízení platebního profilu, používání služeb nebo účast v našich marketingových programech. Informace o vás můžeme shromažďovat přímo od vás nebo od třetích stran, pokud to povolují platné právní předpisy, jako např. od našich poskytovatelů služeb, marketingových a obchodních partnerů, finančních institucí, obchodníků a dalších účastníků Click to Pay (např. ostatních značek platebních karet).

Shromažďovat můžeme následující kategorie Osobních údajů, v každém případě vždy, pokud je takové shromažďování povoleno k příslušnému účelu v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, včetně získání vašeho souhlasu, pokud to zákon vyžaduje:

 • registrační a platební údaje, jako např. vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa a údaje o platební kartě,
 • transakční informace, jako např. fakturační a dodací adresa, název a adresa obchodníka, datum a čas transakce, popis zakoupených položek, celková výše transakce a další informace poskytované finančními institucemi nebo obchodníky,
 • podrobnosti, které poskytnete v souvislosti s online marketingovými programy, jako např. vaše osobní charakteristiky, životní návyky, spotřební návyky, zájmy, údaje o poloze a záznamy hlasu a obrazu,
 • informace o tom, jak používáte Služby, včetně podrobností o zařízení používaném pro přístup ke Službám, a informace shromažďované prostřednictvím automatizovaných prostředků, jako např. souborů cookie, skriptů a obdobných technologií.

Můžete se také rozhodnout nám poskytnout další informace, jako např. různé druhy obsahu (např. fotografie, články a komentáře), kontaktní údaje přátel nebo jiných osob, které chcete, abychom kontaktovali, obsah zpřístupňovaný vaší osobou prostřednictvím účtů sociálních médií nebo členství u třetích stran nebo jiné informace, které nám chcete sdělit. Musíte těmto lidem sdělit, že jste poskytli jejich informace společnosti Mastercard a že společnost Mastercard uchovává a používá jejich informace k účelům, pro které jste je poskytli, způsobem uvedeným v tomto Prohlášení o ochraně soukromí. Možná s nimi budete chtít sdílet toto Prohlášení o ochraně soukromí.

Osobní údaje, které shromažďujeme automatizovanými prostředky

Určité informace o vás můžeme shromažďovat, ať už přímo či prostřednictvím našich poskytovatelů služeb a partnerů, prostřednictvím automatizovaných prostředků, jako např. souborů cookie, skriptů a webových majáků, když reagujete na naše Služby, navštěvujete naše weby nebo reklamy, stránky nebo jiná digitální aktiva. Pokud sídlíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo v jiné zemi, která vyžaduje výslovný souhlas s používáním určitých druhů souborů cookie a podobných technologií a/nebo informací získaných používáním souborů cookie nebo podobných technologií, budeme dodržovat takové požadavky týkající se souhlasu.

Zde je několik příkladů informací, které jsou shromažďovány prostřednictvím našich webových stránek, a popis, jak jsou tyto informace používány.

 • Cookie” je textový soubor ukládaný na pevný disk počítače webovým serverem. „Skript” je automatická řada programovaných pokynů prováděných vaším prohlížečem. „Webový maják” neboli internetový štítek, měřicí pixel nebo transparentní GIF, je technologie, která nám pomáhá zjišťovat, kdy byl k obsahu realizován přístup nebo byl navštíven.

Informace, které můžeme dle platných právních předpisů shromažďovat tímto způsobem, zahrnují: IP adresu, typ prohlížeče, typ a číslo verze operačního systému, identifikátory zařízení, rozlišení obrazovky a hloubku barev, nastavení časového pásma, zeměpisnou oblast, odkazující adresy URL, rozšíření prohlížeče a instalované doplňky plug-in v prohlížečích a jejich verze, písma instalovaná na vašem zařízení a ostatní podobné údaje. Mohou také zahrnovat informace o vámi realizovaných úkonech nebo interakci s našimi digitálními aktivy, např. stránky nebo obrazovky, které jste zobrazili, dobu strávenou na stránce nebo obrazovce, cestu navigace mezi stránkami nebo obrazovkami, informace o vaší aktivitě na stránce nebo obrazovce, jako např. informace o pohybu myši, posouvání obrazu, použití klávesnice a v příslušných případech informace z akcelerometru vašeho zařízení, o časech přístupu a délce přístupu. Tento typ informací můžeme dle platných právních předpisů shromažďovat průběžně a z různých webů a mobilních aplikací třetích stran, které se podílejí na vašem používání Služeb. Tyto informace používáme k různým účelům, což zahrnuje také zlepšování našich produktů a služeb, prevenci podvodů a ochranu před neoprávněnými transakcemi, jak je blíže popsáno v Prohlášení o boji proti podvodům a o zabezpečenía v níže uvedeném oddílu „Jak můžeme vaše Osobní údaje využívat“.

 • Když odesíláme e-maily v souvislosti se Službami, můžeme sledovat aktivitu, jako např. zda byl e-mail otevřen, množství času věnovaného přečtení e-mailu a zda došlo ke kliknutí na odkazy. Tyto kroky činíme za účelem měření výkonu našich e-mailů a zlepšování našich funkcí. Aby to bylo možné, vkládáme do e-mailů, které odesíláme, tzv. webové majáky neboli transparentní GIFy. Webové majáky nám umožňují shromažďovat informace o tom, zda byl e-mail otevřen a kolik v něm proběhlo kliknutí. Údaje z těchto webových majáků slouží k vytváření zpráv o tom, jak si vedla naše e-mailová kampaň a jaké úkony jednotlivci v e-mailech provádějí (např. na které odkazy klikají). Pokud je podle platných právních předpisů vyžadován váš souhlas, nebudeme provádět takové činnosti bez vašeho souhlasu. Nepřejete-li si, abychom sledovali e-maily, které vám zasíláme, některé e-mailové služby umožňují nastavit zobrazení tak, aby se vypnul jazyk HTML nebo deaktivovalo stahování obrázků, což by mělo ve svém důsledku zabránit sledování e-mailů.

Na našich webových stránkách můžeme využívat webové analýzy poskytované třetími stranami. Poskytovatelé analýz, kteří spravují tyto služby, používají technologie jako např. soubory cookie a webové majáky, aby nám pomáhali analyzovat, jak návštěvníci používají naše webové stránky.

 • Určité reklamy můžete vidět na jiných webových stránkách, protože my (a naši partneři) používáme údaje shromažďované prostřednictvím služeb k přizpůsobení reklamy vaší osobě na webových stránkách třetích stran. Toto shromažďování a používání nám umožňuje cílit naše zprávy na uživatele na základě demografických, zájmových a kontextových prostředků. V souvislosti s poskytováním přizpůsobené reklamy mohou třetí strany průběžně sledovat vaše online aktivity na našich webových stránkách a také napříč webovými stránkami třetích stran, a to shromažďováním informací automatizovanými prostředky, což zahrnuje používání souborů cookie, protokolů webových serverů a webových majáků. Pokud je podle platných právních předpisů vyžadován váš souhlas, nebudeme uvedené činnosti provádět bez vašeho souhlasu.

Bližší informace o tom, jaké máte možnosti, najdete v oddílu „Vaše možnosti“ tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

Zpět na začátek

3. Jak můžeme vaše Osobní údaje využívat

Vaše Osobní údaje můžeme používat pro následující účely a tak, jak je popsáno v tomto Prohlášení o ochraně soukromí.

 • Zpracovávání vašich platebních transakcí.
 • Ochrana a prevence podvodů a dalších právních nebo informačně-bezpečnostních rizik.
 • Poskytování produktů a služeb a komunikace s vaší osobou ohledně nich ze strany společnosti Mastercard, finančních institucí, obchodníků a partnerů v každém případě v souladu s platnými právními předpisy (včetně získání vašeho souhlasu, pokud to právní předpisy vyžadují).
 • Poskytování personalizovaných služeb a doporučení (v každém případě, pokud je použití Osobních údajů povoleno k tomuto účelu podle platných právních předpisu na ochranu osobních údajů, včetně získání vašeho souhlasu, pokud to právní předpisy vyžadují).
 • Provozování, vyhodnocování a vylepšování našeho podnikání, včetně anonymizace a analýzy v souladu s platnými právními předpisy (včetně získání vašeho souhlasu, pokud to právní předpisy vyžadují).
 • Zjišťování bližších informací o vaší osobě, včetně vašich preferencí a dalších charakteristik na základě vašeho souhlasu a jinak v souladu s platnými právními předpisy. S těmito odvozenými údaji nakládáme jako s Osobními údaji, vyžadují-li to příslušné právní předpisy.
 • Plnění jiných účelů, pro které vydáváme speciální oznámení v okamžiku jejich shromažďování v souladu se zákonem nebo v návaznosti na jeho požadavky.

Osobní údaje, které o vás získáme, můžeme používat k níže uvedeným účelům. V závislosti na zemi, ve které se nacházíte, budeme zpracovávat Osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy a principy transparentnosti a spravedlnosti pouze tehdy, budeme-li mít pro zpracování právní základ, jak je uvedeno níže:

Činnost zpracování

Právní základ zpracování (vyžadují-li to příslušné právní předpisy)

 • Tvorba, správa a personalizace profilu Click to Pay (včetně možnosti poskytnout vám historii transakcí) jako součást služeb.
 • Přesměrování vaší osoby na příslušného účastníka služby Click to Pay na základě vašeho výběru značky platební karty nebo stávajícího profilu Click to Pay.
 • Poskytnutí personalizovaného prostředí online platby, vytvoření náhledu zobrazujícího veškeré vaše platební údaje Click to Pay na jednom místě, a to včetně vašich dalších účastnických platebních profilů, a odpovídání na vaše dotazy.
 • Udělili jste souhlas s použitím vašich Osobních údajů nebo
 • zpracování je nutné pro uzavření nebo plnění smlouvy, v níž jste smluvní stranou, nebo
 • zpracování je nezbytné pro plnění zákonné povinnosti nebo jiných regulačních povinností nebo
 • my anebo třetí strana máme oprávněný zájem používat vaše Osobní údaje pro účely vytvoření a správy účtů, zjištění vaší totožnosti a odpovídání na vaše dotazy.
 • Validace údajů o vaší platební kartě, ověření vaší totožnosti s bankou a tokenizace platebních údajů za účelem posílení bezpečnosti vašich plateb.
 • Udělili jste souhlas s použitím vašich Osobních údajů nebo
 • zpracování je nezbytné k plnění zákonné povinnosti nebo jiných regulačních povinností nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem používat vaše Osobní údaje pro účely ochrany před podvody a k řízení expozice rizikům.
 • Ochrana před podvody, neoprávněnými transakcemi a nároky a jinými závazky a jejich prevence a správa expozice rizikům a franšízové kvality ve vztahu k integritě a zabezpečení naší platební sítě, jak je blíže popsáno v oddílu „Osobní údaje, které shromažďujeme automatizovanými prostředky“ tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

Když zpracováváme Osobní údaje pro účely prevence podvodů, můžeme vystupovat jako správce nebo zpracovatel údajů. Jednáme-li jako správce údajů, opíráme se o následující právní základy:

 • udělili jste souhlas s použitím vašich Osobních údajů nebo
 • zpracování je nezbytné k plnění zákonné povinnosti nebo jiných regulačních povinností nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem používat vaše Osobní údaje k účelům ochrany před podvody a k řízení expozice rizikům. Bližší informace o prevenci podvodů a monitorování aktivit jsou uvedeny v našem Prohlášení o boji proti podvodům a o zabezpečení.
 • Komunikace s vaší osobou ohledně Služeb včetně zasílání oznámení, aktualit, bezpečnostních upozornění, zpráv podpory a administrativních sdělení.
 • Poskytování podpory a údržby a reakce na vaše požadavky, dotazy a zpětnou vazbu.
 • Udělili jste souhlas s použitím vašich Osobních údajů nebo
 • zpracování je nezbytné k plnění zákonné povinnosti nebo jiných regulačních povinností nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem používat vaše Osobní údaje k účelům ochrany před podvody a k řízení expozice rizikům.
 • Poskytování dalších produktů, služeb, nabídek, programů a propagačních akcí společnosti Mastercard, finančních institucí, obchodníků a partnerů, jejich správa a komunikace o nich s vaší osobou (včetně soutěží, loterií a dalších marketingových aktivit), což zahrnuje zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklamy prostřednictvím Služeb a kdekoli online.
 • Udělili jste souhlas s použitím vašich Osobních údajů nebo
 • zpracování je nutné pro uzavření nebo plnění smlouvy, v níž jste smluvní stranou nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem používat vaše Osobní údaje pro účely poskytování produktů a služeb vaší osobě.
 • Správa našich vztahů se zákazníky, dodavateli a poskytovateli včetně tvorby a publikování obchodních adresářů (které mohou zahrnovat obchodní kontaktní údaje).
 • Udělili jste souhlas s použitím vašich Osobních údajů nebo
 • zpracování je nutné pro uzavření nebo plnění smlouvy, v níž jste smluvní stranou nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem používat vaše Osobní údaje pro účely správy našich vztahů se zákazníky, dodavateli a poskytovateli.
 • Provádění hloubkových kontrol, účetnictví, auditů, fakturace, uvedení do souladu a vymáhání.
 • Zpracování je nezbytné k plnění zákonné povinnosti nebo jiných regulačních povinností nebo
 • zpracování je nutné k uzavření nebo plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem používat vaše Osobní údaje pro účely provádění hloubkových kontrol, fakturace, uvedení do souladu a vymáhání.
 • Poskytování personalizovaných služeb a doporučení vaší osobě. Vaše Osobní údaje, jako např. vaši e-mailovou adresu a vaši interakci s našimi webovými stránkami, můžeme například používat k analýze vašich preferencí, zájmů a chování, abychom mohli rozhodovat o poskytování přizpůsobeného obsahu a nejrelevantnějších nabídek, doporučení a e-mailové komunikace ohledně konkrétního produktu společností Mastercard, finančními institucemi, obchodníky a partnery.
 • Udělili jste souhlas s použitím vašich Osobních údajů nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem používat vaše Osobní údaje pro účely poskytování personalizovaných služeb a doporučení.
 • Anonymizace Osobních údajů a příprava a podklady pro sestavy agregovaných dat zobrazující anonymizované údaje (včetně kompilací, analýz, analytických a prediktivních modelů a pravidel a dalších agregovaných sestav) pro účely informování našich finančních institucí, obchodníků a dalších zákazníků a partnerů ohledně vzorců utrácení, podvodů a dalších poznatků z minulosti a potenciálně v budoucnosti, které lze z těchto údajů extrahovat.
 • Udělili jste souhlas s použitím vašich Osobních údajů nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem používat vaše Osobní údaje pro účely anonymizace Osobních údajů a přípravy a zajištění podkladů pro sestavy agregovaných dat.
 • Zlepšování našich online produktů a služeb na základě hodnocení, kolik uživatelů přistupuje k našim online produktům a službám nebo je používá, který obsah, produkty a funkce našich online produktů a služeb naše návštěvníky nejvíce zajímají, jaké druhy nabídek naši zákazníci rádi vidí a jak naše online produkty a služby fungují z technického hlediska.
 • Udělili jste souhlas s použitím vašich Osobních údajů nebo
 • zpracování je nezbytné k plnění zákonné povinnosti nebo jiných regulačních povinností nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem používat vaše Osobní údaje k účelům ochrany před podvody a k řízení expozice rizikům.
 • Provádění analýz dat (včetně anonymizace Osobních údajů) za účelem stanovení, kromě jiných měření, obchodní výkonnosti, počtu žadatelů o registraci, kanálů, útraty za transakce a výkonnosti stránek.
 • Provozování, auditování, hodnocení, monitorování a zlepšování našich obchodních a interaktivních aktiv (včetně vývoje nových produktů a služeb, správy naší komunikace, analýz našich produktů, služeb a webů, zajištění fungování našeho webu).
 • Poskytování reportingu vydavateli registrovaných platebních karet a obchodníkům, se kterými realizujete transakce prostřednictvím Služeb.
 • Udělili jste souhlas s použitím vašich Osobních údajů nebo
 • zpracování je nezbytné pro plnění zákonné povinnosti nebo jiných regulačních povinností nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem používat vaše Osobní údaje k účelům ochrany před podvody a k řízení expozice rizikům.
 • Dodržování oborových norem a našich zásad.
 • Udělili jste souhlas s použitím vašich Osobních údajů nebo
 • zpracování je nezbytné k plnění zákonné povinnosti nebo jiných regulačních povinností nebo
 • my nebo třetí strana máme oprávněný zájem používat vaše Osobní údaje pro účely dodržování oborových norem a našich zásad.
 • Plnění jiných účelů, pro které vydáváme speciální oznámení v okamžiku jejich shromažďování.
 • V okamžiku shromáždění údajů se seznamte s konkrétním prohlášením o ochraně soukromí.

Kde to vyžadují příslušné právní předpisy, provedli jsme u zpracovávaných údajů na základě našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí strany balanční testy, abychom zajistili, že nad takovým oprávněným zájmem nepřevažují vaše zájmy, základní práva nebo svobody. Bližší informace o našich balančních testech si můžete vyžádat postupem uvedeným níže v oddílu „Jak nás kontaktovat“.

Nebudeme vás vystavovat rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování, při kterém vznikají právní účinky, které se vás týkají nebo vás obdobně významně ovlivňují, neudělíte-li nám výslovný souhlas se zpracováním, zpracování je nutné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a společností Mastercard nebo jsme-li ze zákona povinni vaše osobní údaje tímto způsobem použít, například pro účely prevence podvodu.

Poskytnete-li nám informace nebo materiál vztahující se k jiné osobě, musíte zajistit, aby bylo takové předání a naše další používání, jak vám bude příležitostně vysvětleno, v souladu s platnými právními předpisy. Tudíž musíte např. takovou osobu řádně informovat o zpracování jeho/jejích Osobních údajů a získat jeho/její souhlas, jak to mohou příslušné právní předpisy vyžadovat.

Zpět na začátek

4. Jak sdílíme vaše Osobní údaje

Vaše Osobní údaje, jak je definuje kalifornský zákon o ochraně spotřebitele z roku 2018, které o vás shromažďujeme, neprodáváme ani nepředáváme, a to s výjimkou popsanou v tomto Prohlášení o ochraně soukromí nebo tak, jak vás o tom informujeme v okamžiku shromažďování příslušných Osobních údajů. Osobní údaje můžeme sdílet s následujícími stranami, v každém případě vždy pouze v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, včetně získání vašeho souhlasu v případě, kde to vyžadují právní předpisy:

 • ústředí společnosti Mastercard ve Spojených státech amerických, naše přidružené subjekty a dalším subjekty v rámci skupiny společností Mastercard,
 • poskytovatelé služeb, kteří jednají naším jménem,
 • další účastníci v ekosystému plateb včetně finančních institucí a obchodníků,
 • třetí strany pro účely monitorování a prevence nebo jiné účely vyžadované právními předpisy,
 • státní orgány nebo úředníci činní v trestním řízení, jak to vyžaduje zákon, nebo ke správním účelům a v rozsahu, v jakém to umožňují a/nebo vyžadují platné právní předpisy,
 • třetí strany, jejichž funkce používáte v souvislosti s našimi produkty a službami nebo s vaším souhlasem,
 • jiné subjekty, jak to vyžadují platné právní předpisy nebo naši poradci, poradci případného kupujícího a nový vlastník podniku jako součást jakéhokoli procesu reorganizace společnosti, zejména včetně případu prodeje nebo převodu naší společnosti nebo jejích aktiv.

Osobní údaje můžeme také předat následujícím stranám, v každém případě vždy pouze v souladu s platnými právní předpisy na ochranu osobních údajů včetně získání vašeho souhlasu, pokud to zákon vyžaduje:

 • Našemu ústředí v USA, naším přidruženým společnostem a dalším subjektům v rámci skupiny společností Mastercard a také našim poskytovatelům služeb, kteří poskytují služby naším jménem, k účelům popsaným v tomto Prohlášení o ochraně soukromí. Tyto poskytovatele služeb smluvně zavazujeme ke zpracování Osobních údajů pouze v souladu s našimi pokyny a v rozsahu nezbytném k plnění služeb naším jménem a v souladu s platnými právními předpisy. Vyžadujeme od nich také zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Osobních údajů prostřednictvím náležitých technických a organizačních bezpečnostních opatření.
 • Obchodníkům a jejich poskytovatelům služeb k uskutečňování a/nebo umožnění transakcí platebními kartami, k zajištění bezpečnosti těchto transakcí (včetně detekce podvodů a jejich prevence), k řešení sporů, poskytování zákaznických služeb, analýzám a reportingu používání, umožnění personalizace nakupování a umožnění rychlejšího placení na online pokladnách a jinak k poskytování Služeb, které požadujete.
 • Obchodníkům nebo stránkám dalších třetích stran, které mohou takové straně umožnit získávat a uchovávat informace z vašeho profilu Click to Pay, nebo se spojit se společností Mastercard a dostávat určité platební údaje (např. číslo karty nebo token, datum konce platnosti) nebo ověřovat a nebo dostávat jiné platební údaje uložené ve vašem profilu Click to Pay. K tomu může dojít buď ve spojení s platební transakcí Click to Pay, nebo nezávisle na ní.
  • V těchto případech podléhá přístup třetích strany k takovým údajům a jejich použití vaší smlouvě a používání jejich stránek a použití vašich údajů třetí stranou se bude řídit oznámením o ochraně osobních údajů této třetí strany. Doporučujeme vám, abyste se seznámili s jejich oznámením o ochraně osobních údajů, abyste porozuměli tomu, jak používají vaše údaje a jaká práva máte v souvislosti s údaji, které shromažďují a zpracovávají.
 • Finančním institucím a jejich poskytovatelům služeb k uskutečňování a/nebo umožnění transakcí platebními kartami, k zajištění bezpečnosti těchto transakcí (včetně detekce podvodů a jejich prevence), k ověřování a ztotožnění vaší osoby a platebních karet, které registrujete v systému Mastercard Secure Remote Commerce System, k tokenizaci vašich platebních údajů, k řešení sporů, poskytování zákaznických služeb, k analýzám registrací a používání a jejich reportingu a poskytování služeb, které požadujete.
 • Ostatním účastníkům služeb Click to Pay, které zahrnují poskytovatele služeb z řad třetích stran v souvislosti s vaší platbou na pokladně, vaší zkušeností a zpracováním platby. A to například subjektům, které poskytují:
  • služby integrace, které zprostředkovávají prostředí pokladny Click to Pay na stránkách obchodníků,
  • bezproblémovou koordinaci technických aktivit účastníků za účelem poskytování platebních možností a zajištění určité funkce či celé transakce, kterou požadujete,
  • funkci ukládání a obnovení vašich platebních údajů.
 • Třetím stranám pro účely ověření totožnosti a účtu, detekce podvodů nebo v souladu s jinými požadavky předepsanými platnými právními předpisy, jako např. službám ověření totožnosti a ostatním souvisejícím poskytovatelům služeb, agregátorům dat, vládním subjektům, dodavatelům veřejných služeb, úředním rejstříkům, kreditním agenturám, poskytovatelům telekomunikačních služeb, rejstříkům nemovitostí a rejstříkům sledovaných subjektů.
 • Třetím stranám za účelem zajištění souladu s předpisy, prevence podvodů a k bezpečnostním účelům, což zahrnuje také požadavky platných právních předpisů nebo zákonných procesů jako důkazy při soudních sporech, kterých se účastníme, nebo domníváme-li se, že jejich předání je nezbytné na ochranu osobní bezpečnosti a životně důležitých zájmů jednotlivce, prosazování našich podmínek, ochrany společnosti Mastercard před újmou nebo finanční ztrátou nebo v souvislosti s vyšetřováním podezření na podvodnou či nezákonnou činnost nebo skutečné podvodné či nezákonné činnosti.
 • Státním orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení, jak to vyžaduje zákon, nebo ke správním účelům a v rozsahu, v jakém to platné právo umožňuje a/nebo vyžaduje: (i) s cílem vyhovět zákonu, právním krokům nebo zákonné žádosti orgánů nebo (ii) v přesvědčení v dobré víře, že takové jednání je nezbytné k tomu, abychom vyhověli požadavkům zákona nebo dodrželi právní proces, jehož se účastníme, abychom chránili a hájili naše oprávněné zájmy v souladu s platnými zákony.
 • Dalším třetím stranám s vaším souhlasem, jako např. použijete-li funkce třetích stran (např. soubory cookie, widgety, doplňky plug-in třetích stran), které jsou začleněny do našich produktů a služeb, jako např. digitálních peněženek a mobilních bankovních aplikací. Bližší informace najdete v oddílu 9 (Funkce a odkazy na jiné webové stránky) tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.
 • Sítím sociálních médií, pokud s těmito platformami uskutečňujete přímou interakci. Bližší informace najdete v oddílu 9 (Funkce a odkazy na jiné webové stránky) tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.
 • Našim poradcům, poradcům případného kupujícího a novému vlastníkovi podniku v případě prodeje nebo převodu části nebo celého našeho podniku či aktiv v souvislosti s obchodní transakcí (nebo potenciální obchodní transakcí), jako např. odprodej společnosti, fúze, konsolidace, akvizice, reorganizace nebo prodej aktiv, nebo v případě bankrotu nebo likvidace.

Zpět na začátek

5. Vaše možnosti

V závislosti na vaší zemi můžete mít právo nebo možnost:

 • Zakázat shromažďování nebo používání vašich Osobních údajů včetně používání souborů cookie a obdobných technologií, používání vašich Osobních údajů pro marketingové účely a anonymizace vašich Osobních údajů pro účely analýzy dat.
 • Požadovat přístup k vašim Osobním údajům, jejich opravu, omezení zpracování nebo podání námitky vůči jejich zpracování nebo žádat výmaz či anonymizaci Osobních údajů.
 • Obdržet Osobní údaje, které jste nám poskytli, za účelem jejich předání jiné společnosti.
 • Pokud jsme vás požádali o souhlas se zpracováním vašich Osobních údajů, svůj souhlas můžete kdykoli a bezplatně odvolat. Vaše odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě vašeho souhlasu až do okamžiku odvolání.
 • V příslušných případech podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.

Tato práva mohou být v některých situacích omezena – pokud například můžeme prokázat, že se na nás vztahuje zákonný požadavek na zpracování vašich Osobních údajů. V některých případech to může znamenat, že můžeme uchovávat údaje, i když svůj souhlas odvoláte.

Pokud společnost Mastercard vyžaduje, aby Osobní údaje byly poskytnuty na základě zákonných nebo smluvních závazků, jejich poskytnutí je povinné. Pokud takové údaje nejsou poskytnuty, společnost Mastercard nebude moci kontrolovat interakci v rámci našeho vztahu, nebo plnit povinnosti, které jí byly uloženy. Ve všech ostatních případech je poskytnutí požadovaných Osobních údajů dobrovolné.

Svoje práva můžete uplatnit na portálu „My Data Center“ společnosti Mastercard. Můžete nám také zaslat svůj požadavek dle pokynů v níže uvedeném oddílu „Jak nás kontaktovat“.

Máte určitá práva a my vám nabízíme určité možnosti ohledně toho, jak od vás Osobní údaje shromažďujeme, jak je používáme a jak s vámi komunikujeme. Rozhodnete-li se uplatnit svá práva, nebudeme vám odpírat naše zboží či služby, nebudeme je zpoplatňovat odlišnými cenami ani nebudeme poskytovat odlišnou úroveň zboží či služeb, a to s výjimkou případů, kde se odlišná cena nebo úroveň zboží či služeb důvodně odvíjí od hodnoty dat, které od vás obdržíme. Nicméně v tomto ohledu neovlivňujeme postupy obchodníků. V některých případech vám nebudeme moci vámi požadované zboží či služeb poskytnout, pokud se rozhodnete uplatnit určitá vaše práva.

Můžete se rozhodnout:

 • Nakonfigurovat váš webový prohlížeč tak, aby odstranil nebo odmítal soubory cookie, což omezí naši schopnost shromažďovat určité informace automatizovanými prostředky. Chcete-li to udělat, řiďte se pokyny v nastaveních prohlížeče. Mnoho prohlížečů ve výchozím nastavení přijímá soubory cookie, dokud příslušné nastavení nezměníte. Požadujete-li více informací, můžete také navštívit stránky http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Vezměte na vědomí, že pokud v prohlížeči zakážete soubory cookie nebo určité soubory cookie odmítnete, služby nemusí řádně fungovat. Například možná nebudeme schopni rozpoznat váš počítač a možná se budete muset přihlásit pokaždé, když stránky navštívíte. Aby se předešlo pochybnostem, možnost odmítnout přijetí cookies v nastavení vašeho prohlížeče neznamená, že používáme cookies bez vašeho souhlasu, pokud je takový souhlas vyžadován podle platných právních předpisů.
 • Zakázat používání určitých informací, které o vás shromažďujeme automatizovanými prostředky, pokud to umožňují platné právní předpisy (včetně získání vašeho souhlasu, pokud to zákon vyžaduje), k účelům online reklamy založené na chování, když navštěvujete naše webové stránky. Své rozhodnutí můžete realizovat pomocí tlačítka „Možnosti reklamy“ zobrazeného v pravém dolním rohu webu Mastercard vztahujícího se ke Službám.
 • Zakázat určitá používání informací, které o vás shromažďujeme dle platných právních předpisů (včetně získání vašeho souhlasu, pokud to právní předpisy vyžadují) automatizovanými prostředky, když navštěvujete weby třetích stran a reagujete na naše reklamy. Můžeme využívat poskytovatele služeb, aby vám je zobrazovali na webech třetích stran. Tyto reklamy mohou být přizpůsobeny a zobrazovány na základě využití dat, které jsme my a naši partneři shromáždili na našich webech a v našich aplikacích. Kromě toho někteří naši poskytovatelé služeb a partneři mohou průběžně shromažďovat informace o vašich online aktivitách a napříč weby třetích stran, aby mohli tyto reklamy přizpůsobit a zobrazovat v souladu s požadavky platných právních předpisů. Reklamy Mastercard se někdy zobrazují s ikonami, které pomáhají spotřebitelům (i) seznámit se lépe s tím, jak jsou jejich údaje používány, a (ii) uplatnit svá práva ve vztahu k používání jejich údajů. Chcete-li se dozvědět více o možnosti zakázat nebo omezit používání informací o vašem chování při prohlížení webu k reklamním účelům, klikněte v příslušných případech na ikonu v cílené reklamě.
 • Zakázat používání reklamních řešení Adobe Experience Cloud pro webové reklamy můžete zde: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.
 • Zakázat využívání webových analýz společnosti Mastercard, klikněte sem
 • Zobrazit nebo změnit svoje Osobní údaje pomocí profilu Mastercard Click to Pay, klikněte na tento odkaz.
 • Odhlásit odběr marketingových e-mailů, můžete kliknout na odkaz k odhlášení odběru v marketingových e-mailech, které od nás dostáváte, nebo se na nás obrátit způsobem uvedeným níže v části „Jak nás kontaktovat“. Odběr marketingových e-mailů od společnosti Mastercard můžete také odhlásit kliknutím sem.
 • Zakázat anonymizaci svých Osobních údajů pro účely provádění analýz dat, můžete to udělat kliknutím sem.

Aby se předešlo pochybnostem, možnost zakázat zpracování uvedená výše neznamená, že provádíme příslušné činnosti bez vašeho souhlasu, pokud takový souhlas vyžadují platné právní předpisy.

Vzhledem k tomu, že dosud nepanuje shoda na tom, jak by společnosti měly reagovat na požadavky webových prohlížečů na zákaz sledování typu Do-Not-Track („DNT“), společnost Mastercard momentálně nereaguje na signály DNT webových prohlížečů. Chcete-li se dozvědět více o signálech sledování v prohlížečích a DNT, navštivte http://www.allaboutdnt.com.

V závislosti na tom, kde se nacházíte (např. v Kanadě, Kalifornii, Evropském hospodářském prostoru (EHP), Švýcarsku nebo Brazílii) můžete mít právo:

 • Vyžádat si přístup k informacím o Osobních údajích, které o vás uchováváme, a tyto informace obdržet, žádat aktualizaci, opravu nepřesností Osobních údajů, omezit zpracování Osobní údajů nebo podat námitku vůči jejich zpracování, nechat údaje anonymizovat nebo vymazat (v příslušných případech) nebo uplatnit své právo na přenositelnost Osobních údajů, abyste je mohli snadno předat jiné společnosti.
 • Kromě toho můžete mít také právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, a to v místě trvalého bydliště, v místě výkonu práce nebo tam, kde došlo k relevantní události.
 • Odvolat souhlas, který jste nám předtím udělili ve vztahu ke zpracování vašich Osobních údajů, a to kdykoli a bezplatně. Vaše rozhodnutí bude uplatňováno od takového okamžiku do budoucna a nebude mít vliv na zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu.

Tato práva mohou být v některých situacích omezena místními právními předpisy – pokud například můžeme prokázat, že se na nás vztahuje zákonný požadavek na zpracování vašich Osobních údajů. V některých případech to může znamenat, že můžeme uchovávat údaje, i když svůj souhlas odvoláte.

Pokud společnost Mastercard vyžaduje, aby Osobní údaje byly poskytnuty na základě zákonných nebo smluvních závazků, jejich poskytnutí je povinné. Pokud takové údaje nejsou poskytnuty, společnost Mastercard nebude moci kontrolovat interakci v rámci našeho vztahu, nebo plnit povinnosti, které jí byly uloženy. Ve všech ostatních případech je poskytnutí požadovaných Osobních údajů dobrovolné.

Neuspokojíme-li vaše očekávání, co se týče zpracování vašich Osobních údajů, nebo přejete-li si podat stížnost na naše postupy v oblasti ochrany osobních údajů, informujte nás prosím o tom, abychom měli možnost zjednat nápravu. Abychom mohli na vaši žádost reagovat, uveďte prosím veškeré podrobnosti vašeho problému. Veškeré stížnosti se vynasnažíme v přiměřené lhůtě v souladu s právními předpisy posoudit a reagovat na ně.

Chcete-li aktualizovat svoje preference, požádat nás o odstranění vašich údajů z našich adresářů hromadných e-mailů nebo odeslat žádost o uplatnění svých práv v souladu s právními předpisy, kontaktujte nás podle pokynů uvedených níže v oddílu „Jak nás kontaktovat“. Abyste mohli svá práva snadno uplatnit, vytvořili jsme portál „My Data Center“ společnosti Mastercard. Určitá zpracování vašich Osobních údajů můžete zakázat např. prostřednictvím naší webové stránky pro odhlášení.

Zpět na začátek

6. Předávání Osobních údajů

Společnost Mastercard podniká globálně. Vaše Osobní údaje můžeme přenášet do Spojených států amerických a dalších zemí, které nemusí uplatňovat stejné právní předpisy na ochranu osobních údajů jako země, ve které jste údaje původně poskytli. Vaše Osobní údaje ovšem budeme chránit v souladu s tímto Prohlášením o ochraně soukromí tak, jak vás o tom budeme informovat v okamžiku shromáždění údajů.

Jestliže se nacházíte v EHP, zpracováváme v případě takového předání vaše Osobní údaje v souladu s našimi závaznými podnikovými pravidly („závazná podniková pravidla“) a dalšími vhodnými mechanismy předávání údajů, jako jsou standardní smluvní doložky Evropské komise k zajištění odpovídající úrovně ochrany vašich Osobních údajů. Můžete nás kontaktovat, jak je uvedeno v části „Jak nás kontaktovat“ níže, a získat kopii záruk, které používáme k předávání Osobních údajů mimo EHP.

Postupy společnosti Mastercard v oblasti ochrany soukromí popsané v tomto globálním Prohlášení o ochraně soukromí jsou v souladu se systémem Cross Border Privacy Rules („CBPR“) Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC). Systém APEC CBPR poskytuje rámec, který organizacím slouží k zajištění ochrany Osobních údajů předávaných mezi zúčastněnými ekonomikami společenství APEC. Bližší informace o rámci APEC naleznete zde.

Společnost Mastercard podniká globálně. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, můžeme předávat příjemcům v zemích mimo vaši zemi, což zahrnuje také Spojené státy americké, ve kterých sídlíme. Tyto země nemusí uplatňovat stejné právní předpisy na ochranu osobních údajů jako země, ve které jste původně poskytli údaje, a mohou poskytovat omezenější mechanismy postihu, včetně odlišných nebo občas slabších práv na ochranu údajů. Když předáváme vaše Osobní údaje do jiných zemí, budeme tyto údaje chránit, jak je popsáno v tomto Prohlášení o ochraně soukromí, které vám bude sděleno v době shromažďování příslušných Osobních údajů.

U předávání Osobních údajů do zemí jiných, než je země, ve které se nacházíte, se řídíme příslušnými právními požadavky na zajištění vhodných záruk. Konkrétně jsme vytvořili a zavedli soubor závazných podnikových pravidel („závazná podniková pravidla“), která byla schválena úřady pro ochranu osobních údajů EHP jako zajišťující náležitou úroveň ochrany Osobních údajů, které globálně zpracováváme. Kopie našich závazných podnikových pravidel je k dispozici zdeOsobní údaje můžeme předávat také do zemí, u nichž bylo vydáno rozhodnutí o odpovídající ochraně, využívat smluvní ochranu předávání Osobních údajů třetím stranám, např. standardní smluvní doložky Evropské komise nebo jejich obdobu v souladu s platnými právními předpisy. Chcete-li si vyžádat kopii záruk využívaných pro předávání Osobních údajů mimo EHP, kontaktujte nás dle pokynů uvedených v oddílu „Jak nás kontaktovat“.

Postupy společnosti Mastercard v oblasti ochrany soukromí popsané v tomto globálním Prohlášení o ochraně soukromí, jsou v souladu se systémem APEC CBPR. Systém APEC CBPR poskytuje rámec, který organizacím slouží k zajištění ochrany osobních údajů předávaných mezi zúčastněnými ekonomikami společenství APEC. Bližší informace o rámci APEC naleznete zde.

Zpět na začátek

7. Jak chráníme vaše Osobní údaje

Uplatňujeme vhodná bezpečnostní opatření a zavedli jsme robustní technická a organizační opatření k ochraně vašich Osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením využívajícími současné nejmodernější technologie.

Bezpečnost vašich Osobních údajů je pro společnost Mastercard důležitá. Naším závazkem je chránit údaje, které shromažďujeme. Proto uplatňujeme přiměřená administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření, jejichž cílem je chránit Osobní údaje, které nám poskytnete nebo které shromažďujeme, před nahodilým, nezákonným nebo neoprávněným zničením, ztrátou, pozměněním, přístupem, předáním nebo použitím.

Na mnoha našich webech, ze kterých přenášíme určité Osobní údaje, používáme šifrování SSL.

Pochopte však, že u žádných přenosů údajů přes internet nelze zaručit, že budou 100% bezpečné. Tedy přestože se budeme snažit chránit vaše Osobní údaje, nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost žádných Osobních údajů, které nám předáte, a berete na vědomí, že veškeré Osobní údaje, které předáte společnosti Mastercard, předáváte na své vlastní riziko. K ochraně vašich údajů před neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením používáme brány firewall. Upozorňujeme však, že se nejedná o záruku, že k těmto údajům nebude mít nikdo přístup, že nebudou zveřejněny, změněny nebo zničeny v případě narušení těchto firewallů a zabezpečeného serverového softwaru.

V žádném případě vás nebudeme žádat o informace o vašem účtu prostřednictvím nevyžádaných sdělení (včetně nevyžádané komunikace, jako např. dopisů, telefonátů nebo e-mailových zpráv). Domníváte-li se, že byla bezpečnost vašeho účtu narušena, kontaktujte nás dle pokynů v oddílu „Jak nás kontaktovat“ níže.

Zpět na začátek

8. Archivace

Vaše Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné k poskytování požadovaných produktů a služeb, a nejsou-li již zapotřebí pro účely, pro které je zpracováváme, uplatňujeme také opatření za účelem jejich výmazu nebo uchování v podobě, ve které neumožňují vaši identifikaci, nemáme-li ze zákona povinnost tyto údaje uchovávat déle. Při stanovení archivační lhůty zohledňujeme různá kritéria, jako např. typ produktů a služeb, který jste požadovali nebo který jsme vám poskytovali, povahu a délku našeho vztahu s vaší osobou, možnou opětovnou registraci k našim produktům a službám, dopady na služby, které vám poskytujeme, v případě, že bychom některé údaje od vás nebo o vás vymazali, zákonem předepsané archivační lhůty a promlčecí doby.

Poté můžeme údaje uchovávat po přiměřenou dobu, abychom se chránili před právními nároky, spravovali své podnikání nebo v rozsahu povoleném platnými právními předpisy, což může vyžadovat, abychom vaše Osobní údaje uchovávali po určitou dobu. Vaše Osobní údaje odstraníme, když odvoláte svůj souhlas, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod jejich dalšího zpracování (např. zákonná povinnost uchovávat vaše Osobní údaje), nebo když vznesete námitku proti zpracování v souladu s částí „Vaše volby“ (viz výše) nebo když jsme povinni je vymazat v souladu s povinnostmi dle platných právních předpisů. Další informace o našem přístupu k uchovávání údajů získáte na adrese privacyanddataprotection@mastercard.com.

Zpět na začátek

9. Funkce a odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou zahrnovat odkazy na weby třetích stran, nástroje, widgety nebo doplňky plug-in sociálních médií, které umožňují sdílení webového obsahu včetně IP adresy se třetími stranami a poskytovateli sociálních médií, v každém případě vždy pouze v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů (včetně získání vašeho souhlasu, pokud to vyžaduje zákon). Jakýkoli přístup k těmto odkazovaným webovým stránkám a jejich používání se neřídí tímto Prohlášením o ochraně soukromí, ale zásadami ochrany soukromí třetích stran. Neneseme odpovědnost za postupy ochrany soukromí ani za obsah těchto jiných webových stránek.

Pokud to povolují platné právní předpisy na ochranu osobních údajů (včetně získání vašeho souhlasu, pokud to zákon vyžaduje), mohou se poskytovatelé sociálních médií dozvědět o vaší návštěvě, i když nejste přihlášeni ke svému účtu na sociálních sítích nebo u nich nemáte účet. V rozsahu, ve kterém nejsou odkazy na propojené weby nebo funkce, které navštívíte nebo používáte, vlastněny nebo ovládány společností Mastercard, vám doporučujeme seznámit se s jejich prohlášeními a zásadami o ochraně soukromí.

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které jsou uvedeny pro vaše pohodlí a informace. Jakýkoli přístup k těmto odkazovaným webovým stránkám a jejich používání se neřídí tímto Prohlášením o ochraně soukromí, ale zásadami ochrany soukromí třetích stran. Neneseme odpovědnost za postupy ochrany soukromí ani za obsah těchto jiných webových stránek.

Naše webové stránky mohou také obsahovat určité funkce, v rámci kterých spolupracujeme s jinými subjekty, v každém případě pouze v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů (včetně získání vašeho souhlasu, pokud to zákon vyžaduje). Tyto subjekty se mohou o vaší návštěvě dozvědět bez ohledu na to, zda tyto funkce používáte. Například můžete označit nabídku jako „To se mi líbí“ prostřednictvím svého účtu na Facebook nebo „tweetnout“ nabídku pomocí účtu na Twitteru. Když navštívíte webové stránky pomocí tlačítka sociálního média, váš prohlížeč může navázat přímé spojení s poskytovatelem daného sociálního média a může dojít k přenosu údajů o vaší návštěvě, včetně vaší IP adresy, poskytovateli sociálního média. Máte-li u poskytovatele sociálního média účet, poskytovatel může přiřadit vaši návštěvu vašemu účtu, a to i v případě, že nejste k účtu přihlášeni. Tyto činnosti neprovádíme bez vašeho souhlasu, pokud takový souhlas vyžadují platné právní předpisy.

Můžete se také rozhodnout používat na našich webových stránkách určité funkce, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím jiných subjektů nebo na nichž spolupracujeme s jinými subjekty, které jinak nejsou přidruženými subjekty společnosti Mastercard. Váš prohlížeč může být také nakonfigurován tak, aby automaticky shromažďoval, ukládal a předvyplňoval platební údaje, které zadáváte na webových stránkách, a v některých případech se může synchronizovat s příslušným online profilem. Tyto webové stránky a funkce, které mohou zahrnovat nástroje sociálních sítí a geografické polohy, fungují nezávisle na společnosti Mastercard a jsou tak jednoznačně označené. Nemusí se na ně nutně vztahovat stejné zásady ochrany soukromí jako u společnosti Mastercard. V rozsahu, ve kterém odkazované webové stránky nebo funkce, které navštívíte nebo použijete, nejsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti Mastercard, doporučujeme, abyste se seznámili s jejich postupy ochrany soukromí, a chcete-li některé funkce vypnout, seznámili se s nastaveními vašich účtů na sociálních médiích.

Zpět na začátek

10. Ochrana soukromí dětí

Produkty a služby Mastercard nejsou určeny dětem mladším 16 let ani pro ně zamýšleny.

Společnost Mastercard vědomě neshromažďuje, neuchovává ani nepoužívá Osobní údaje dětí mladších 16 let a žádná součást našich produktů a služeb jim není určena.

Dozvíte-li se o tom, že nám nezletilá osoba poskytla svoje Osobní údaje v rozporu s tímto Prohlášením o ochraně soukromí, upozorněte nás prosím na takovou skutečnost na adrese privacyanddataprotection@mastercard.com.

Zpět na začátek

11. Aktualizace tohoto Prohlášení o ochraně soukromí

Toto Prohlášení o ochraně soukromí může být pravidelně aktualizováno, aby odráželo změny postupů v oblasti ochrany soukromí.

Toto Prohlášení o ochraně soukromí může být pravidelně aktualizováno, aby odráželo změny v našich postupech týkajících se ochrany Osobních údajů. Jakmile to uděláme, budeme také revidovat „efektivní údaje“ v horní části tohoto Prohlášení o ochraně soukromí. Když provedeme jakékoli podstatné změny v tomto Prohlášení o ochraně soukromí, pokud to vyžadují platné právní předpisy, zveřejníme na našich webových stránkách nápadné oznámení v dostatečné lhůtě předem, abychom vás informovali o změnách tohoto Prohlášení, a v záhlaví uveřejníme informaci o tom, kdy bylo toto Prohlášení naposledy aktualizováno. Můžeme vás také informovat o aktualizacích zasláním oznámení na primární e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu nebo využitím jiného vhodného mechanismu, jak je požadováno platnými zákony, abyste měli možnost uplatnit svá práva.

Za určitých okolností, pokud to vyžadují platné právní předpisy, můžeme požádat o váš souhlas. Vždy však pamatujte, že vás nikdy nebudeme žádat o podrobnosti o vašem účtu v žádné nevyžádané komunikaci (včetně nevyžádané korespondence, jako jsou dopisy, telefonní hovory nebo e-mailové zprávy). Pokud se domníváte, že bezpečnost vašeho účtu byla narušena, kontaktujte nás dle pokynů v oddílu „Jak nás kontaktovat“ níže.

Zpět na začátek

12. Jak nás kontaktovat

Svoji žádost o uplatnění svých práv ve vztahu k Osobním údajům můžete odeslat prostřednictvím portálu „My Data Center“ společnosti Mastercard nebo nám můžete poslat e-mail na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com.

Svoji žádost o uplatnění svých práv ve vztahu k Osobním údajům můžete odeslat prostřednictvím portálu „My Data Center“ společnosti Mastercard nebo nám můžete poslat e-mail na adresu: privacyanddataprotection@mastercard.com.

Kromě toho, nacházíte-li se v Kanadě nebo ve Spojených státech amerických, pak je subjektem zodpovědným za zpracování Osobních údajů společnost Mastercard International Incorporated. V tom případě nás můžete kontaktovat písemně na adrese:

Global Privacy Officer
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577

Nacházíte-li se ve Velké Británii, EHP nebo Švýcarsku, pak je správcem údajů a subjektem zodpovědným za zpracování Osobních údajů společnost Mastercard Europe SA. V tom případě nás můžete kontaktovat písemně na adrese:

EEA Data Protection Officer
Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
Belgie

Nacházíte-li se v Brazílii, pak je subjektem zodpovědným za zpracování Osobních údajů společnost Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. V tom případě nás můžete kontaktovat písemně na adrese:

Brazil Data Protection Officer
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 14.171, 20º andar, Crystal Tower
São Paulo/SP
Brazílie
CEP 04794-000

Nacházíte-li se v asijsko-tichomořském regionu, na Středním východě nebo v Africe, pak je subjektem zodpovědným za zpracování Osobních údajů společnost Mastercard Asia/Pacific Pte Ltd. V tom případě nás můžete kontaktovat písemně na adrese:

Data Protection Officer
Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.
3 Fraser Street DUO Tower
Level 17
Singapur 189352

S dotazy ohledně karty Mastercard a vašeho nákupu se obracejte na svoji finanční instituci nebo obchodníka. Bližší informace o tom, jak je kontaktovat, najdete na jejich webových stránkách.

Zpět na začátek