Информация, която трябва
да знаете за кредита

Какво е кредит?

Кредит е споразумение между заемна институция (например банка или кредитна компания) и Вас, в ролята на заемащ. Споразумението Ви предоставя средства, във Вашата банкова сметка или кредитна карта, които са на Ваше разположение. Условията за изплащане, включително лихвените стойности се определят предварително и са зададени като условие в споразумението между Вас и Вашата банка.

Разлики между кредитни и дебитни карти

Кредитна карта

Можете да извършвате плащания до определения Ви кредитен лимит. Когато получите сметката си, трябва да платите най-малко минималния остатък. Банките начисляват лихва за неплатените остатъци. По условие, ако платите цялата си сметка до края на месеца, няма да Ви се начислят лихви. Ако поддържате отличен баланс, лихвеният Ви процент, въз основа на предопределен годишен лихвен процент (ГПР), може да варира в зависимост от потребителя.

Дебитна карта

Средствата, които харчите, се теглят автоматично от банковата Ви сметка. Можете да харчите само това, което имате в наличност по сметката.

Кредитна история

Подайте заявление за кредитна карта, която да отговаря на нуждите и навиците Ви. Ако плащате покупките си своевременно, ще изградите положителна кредитна история.

Поддържане на добра кредитна история

Най-важното е да плащате сметките си за кредитната карта редовно. Платете цялата сметка или толкова, колкото можете да си позволите (най-малко минималната сума) всеки месец.

Ако получите сметката си късно или нямате възможност да платите в срок, свържете се с издателя на картата, за да договорите плащането. Ако не успеете да платите сметката си навреме можете да получите глоба или отрицателен кредитен рейтинг.

Ако знаете, че ще поддържате баланс всеки месец, най-добре вземете кредитна карта с ниска лихва. Запознайте се с въздействието на сложната лихва – сумата, която плащате за неплатена лихва от предишни месеци. Кредитните карти са гъвкав начин да управлявате финансите си, но винаги се старайте да харчите колкото можете да си позволите в дългосрочен план.